שיהוי והשתק יכולים להוות חסם גם לטענת חוסר סמכות עניינית

שיהוי והשתק יכולים להוות חסם גם לטענת חוסר סמכות ענייניתאך במה דברים אמורים? כאשר צד ניהל את הדיון בפני מותב מסוים, ולאחר סיום הדיון, או לקראת סופו, נזכר לעלות טענת חוסר סמכות עניינית.
אין זה המקרה שבפנינו, במקרה בו למעשה טענת חוסר הסמכות העניינית מועלית בהזדמנות הראשונה.
אכן, אנו סבורים כי מוטב והבקשה הייתה מוגשת קודם לכן, קרוב יותר למועד הגשת הערר. אולם, עדיין, הבקשה הוגשה במסגרת הזמנים המותרים ועוד טרם נתקיים דיון כלשהו בפני וועדת הערר.
לפיכך, אין בטענות ההשתק והשיהוי בכדי להוות עילה לדחיית הבקשה.
דין דומה הינו גם לעניין טענת חוסר תום הלב, גם אם היה חוסר תום לב בבקשת ארכה או דחייה כלשהי (ואיננו קובעים כל ממצה בעניין זה) הרי אין הוא יכול להקנות סמכות עניינית לועדת ערר זו.


מזכירות הועדה ומזכירות בית המשפט:


העוררת טוענת, כי מזכירות בית המשפט סרבה לקבל את הערר ואילו מזכירות וועדת הערר קבלה את הערר ואף נתנה לו מספר.
בכל הכבוד הראוי למזכירויות וועדת הערר ובית המשפט, הרי לא אלו קובעות את הסמכות העניינית.
לעניין מזכירות בית משפט השלום, הרי אין מדובר בהחלטה שיפוטית, אלא בסברה של מזכירה כי לא ניתן להגיש את הערר, בוודאי שבכך אין לשנות את התוצאה המשפטית, כי הסמכות הינה של בית המשפט השלום בהתאם לסעיף 14(ג) לתוספת השלישית בנוסחה הקודם.
לעניין מזכירות ועדת הערר, הרי שגם זו אינה מעניקה סמכות. מזכירות ועדת הערר מונחית לפתוח כל תיק בעניין היטל השבחה המגיע אליה בכפוף למגבלות מסוימות, ואין זה תפקידה לבדוק, האם מדובר בערר על שומה מכרעת או שומת הוועדה.
גם בעצם משלוח הזימון לדיון אין בכדי להקנות סמכות כאשר זו אינה קיימת על פי חוק.


סיכום:


לאור האמור לעיל, אנו קובעים כי לוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה אין סמכות לדון בערר על החלטת שמאי מכריע אשר מונה והכריע בהתאם לסעיף 14(ב) לנוסח הקודם של התוספת השלישית וזאת כאשר שומת הוועדה נמסרה לנישום פני 1.5.2009.
עם זאת אנו סבורים, כי אכן אין מקום לדחיית הערר או למחיקתו, אלא להעברתו לבית המשפט המוסמך – בית משפט השלום.
יובהר, כי אין בהעברת התיק בכדי לחוות דעה כלשהי לגבי מהותו, לרבות לגבי השאלה האם הערר עומד במגבלות סעיף 14(ג) לתוספת השלישית בנוסחה הקודם (למשל, לעניין הגבלת זכות הערעור לשאלה משפטית בלבד).
תיק ערר זה ייסגר והדיון הקבוע מבוטל בזאת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי סמכות עניינית ?

 2. סמכות עניינית מכרזים

 3. סמכות עניינית סכסוך דת

 4. סמכות עניינית במקרקעין

 5. סמכות עניינית בתביעה מנהלית

 6. תאונה בסיני - סמכות עניינית

 7. החזקת ילדים - סמכות עניינית

 8. סמכות עניינית בענייני ארנונה

 9. בית הדין לעבודה סמכות עניינית

 10. סמכות עניינית מזונות מוסלמים

 11. חלוקת מקרקעין - סמכות עניינית

 12. סמכות עניינית בתביעת קניין רוחני

 13. סמכות עניינית בתביעת החזר ארנונה

 14. היטלים עירוניים - סמכות עניינית

 15. סמכות עניינית במקרקעין לא רשומים

 16. חוסר סמכות עניינית בתביעת מזונות

 17. סמכות עניינית - הסדרי ביקור ילדים

 18. תביעה בענייני מכרזים סמכות עניינית

 19. סמכות עניינית ועדת ערר או בית משפט

 20. פסק דין שניתן בחוסר סמכות עניינית

 21. מזונות בין מוסלמים - סמכות עניינית

 22. הפרת הבטחת נישואין - סמכות עניינית

 23. תביעה נגד קופת גמל - סמכות עניינית

 24. סמכות עניינית - זיקת הנאה במקרקעין

 25. סמכות עניינית לבית הדין הדתי הדרוזי

 26. העלאת טענת חוסר סמכות עניינית באיחור

 27. המועד להעלאת טענת חוסר סמכות עניינית

 28. פסק דין בהעדר הגנה ללא סמכות עניינית

 29. תביעה נגד תאגיד מים - סמכות עניינית

 30. סמכות עניינית לבית משפט לענייני משפחה

 31. סמכות עניינית בתביעה למסירת חזקה בנכס

 32. סמכות עניינית למתן צווים לרשות שלטונית

 33. סילוק התביעה על הסף בהעדר סמכות עניינית

 34. סמכות עניינית לבית משפט לעניינים מנהליים

 35. העלאת טענת סמכות עניינית ביוזמת בית המשפט

 36. סמכות עניינית בתביעת סילוק אנטנה ממקרקעין

 37. תביעה בגין אי התקשרות במכרז (סמכות עניינית)

 38. טענת חוסר סמכות עניינית בסכסוך בין בני משפחה

 39. מחיקת סעיפים מכתב התביעה מחוסר סמכות עניינית

 40. סמכות עניינית בתביעת נזיקין בין עובד למעביד

 41. משכון על דירת מגורים לא רשומה - סמכות עניינית

 42. ביטול החלטת בית הדין השרעי מחוסר סמכות עניינית

 43. סמכות עניינית בתביעת פיצויים בגין אי זכייה במכרז

 44. לאיזה בימ"ש סמכות עניינית בתביעת פיצויים על מכרז ?

 45. סעד החזר כספי סמכות עניינית ביהמ''ש לעניינים מנהליים

 46. שיהוי והשתק יכולים להוות חסם גם לטענת חוסר סמכות עניינית

 47. סמכות עניינית לדון בתביעה לביטול דו"ח חניה לבית המשפט לעניינים מקומיים

 48. סמכות עניינית לבית משפט לענייני משפחה: סעיף 1(6)(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון