הרשם קבע כי כתב הערעור שהוגש אינו מובן כלל ועיקר

הרשם קבע כי כתב הערעור שהוגש אינו מובן כלל ועיקר

וכי על פני הדברים הוא אינו מגלה עילה להתערבות של ערכאת הערעור. כן ציין הרשם, כי אף התשתית העובדתית והראייתית שהונחה לפניו לעניין מצבו הכלכלי של המערער, אינה מלאה כנדרש. משכך קבע הרשם, כי בקשת הפטור מתשלום האגרה נדחית וכי סכום העירבון יועמד על סך של 7,000 ש"ח.
מכאן הערעור שלפניי. המערער טוען כי לפי הרגשתו, הנשיא א' גרוניס מעוניין לעזור לו, זאת הוא למד מהמכתבים שקיבל מלשכתו המברכים אותו בברכת חג שמח ושנה טובה. כן מציין המערער, כי מאז מות אשתו בשנת 2000 הוא חש ברע. עוד טוען המערער, כי ניתן לראות בתדפיסיו הכלכליים כי מצבו הולך ומתדרדר. יתרה מכך, המערער חוזר על טענותיו הרלוונטיות לתיק העיקרי.
דין הערעור להידחות. לא מצאתי פגם המצדיק התערבות בהחלטת הרשם. כידוע, שיקול דעתו של הרשם רחב, ולא בנקל תתערב בו ערכאת הערעור (ראו: בש"א 5814/12 ליברוב נ' בית חולים אלישע (14.8.2012); בשג"ץ 8760/12 ואן קול נ' גנות (5.5.2013)). המערער לא הציג תשתית עובדתית חדשה בעניין מצבו הכלכלי. יצוין כי גם בגלגול זה של התיק, כתב הערעור על החלטת הרשם אינו מובן ואינו מעלה כל שינוי מהותי המצדיק סטייה מהחלטת הרשם. איני סבור כי תחושות המערער בדבר רצון הנשיא א' גרוניס הינן רלוונטיות או מוצדקות.
יתר על כן, גם לגופם של דברים, המערער לא הצביע על נימוקים שיצדיקו התערבות בהחלטתו של הרשם. פטור מתשלום אגרה יינתן רק לאחר שבעל הדין המבקש את הפטור הוכיח כי הוא עומד בתנאים אשר הותוו בדין (ראו תקנה 14 לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007), והם חוסר יכולת כלכלית וכי נראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה. במקרה לפניי קבע הרשם מהטעמים המפורטים בהחלטתו, אשר מקובלים עליי, כי ההליך אינו מגלה עילה במידה הנדרשת לצורך מתן פטור מאגרה.
אשר לחיוב בעירבון, הלכה היא כי בבקשה לפטור מעירבון נדרש להוכיח כי סיכויי ההליך בעלי ממשות גדולה יותר מאשר בבקשה לפטור מאגרה (ראו: בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי (17.10.2007)). על כן, ומשלא הוכח כי ההליך מגלה עילה במידה שתצדיק פטור מתשלום אגרה, קל וחומר שלא התקיים התנאי בדבר סיכויי ההליך, הנדרש לצורך בחינת בקשה לפטור מעירבון.
סיכומם של דברים, הערעור נדחה. המערער ישלם את האגרה וכן יפקיד את העירבון בתוך 10 ימים מיום המצאת פסק דין זה לידיו. לא יעשה כן, יימחק ההליך או ירשם לדחייה, לפי העניין, ללא כל הודעה נוספת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השעיית רשם

 2. סמכות רשם בכיר

 3. תלונה נגד רשם בית משפט

 4. ערעור על החלטת רשם עיקול

 5. המערערת טענה כי הרשמת מתנכלת לה

 6. חקירת יכולת אצל רשם ההוצאה לפועל

 7. נטען כי הרשם טעה כשלא שקל את המצב הכלכלי

 8. המערער טען לתוכן דלא היה קיים בהחלטת הרשם

 9. נטען כי עורך דין הטעה את הרשם וסילף עובדות

 10. ערעור על החלטת רשם למחוק הליך - החייאת ההליך

 11. הרשם קבע כי כתב הערעור שהוגש אינו מובן כלל ועיקר

 12. הרשם קבע כי לא הוצגה התמונה המלאה של המצב הכלכלי

 13. רשם ההוצאה לפועל רשאי להקטין תוספת הפרשי הריבית והצמדה

 14. הרשם קבע כי לא הציגו נתונים מלאים ומפורטים אשר למצבם הכלכלי

 15. רשם הוצאה לפועל מוסמך לדון בטענות פרעתי שהתגבשו לאחר פסק דין

 16. נטען כי הרשמת חרצה את גורל ההליך בלא שאפשרה לטעון טענות ולהסבירן

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון