בקשה לדחיית דיון עקב כך שבאותו מועד קבועים לבא כוח דיונים בתיקים אחרים

בקשה לדחיית דיון עקב כך שבאותו מועד קבועים לבא-כוח דיונים בשני תיקים אחרים

ביום 30.11.2014 דחה בית הדין האזורי את הבקשה, וציין כי דיוני ההוכחות בתיק נדחו פעם אחר פעם. כן קבע בית הדין האזורי כי הבקשה הוגשה בשיהוי, שכן מועד הדיון נקבע עוד ביום 29.9.2014. ביום 2.12.2014 הגיש העותר בקשה חוזרת לדחיית הדיון, במסגרתה ציין כי בקשתו לדחות את הדיון הקבוע לאותה שעה בתיק אחר נדחתה. באותו מועד דחה בית הדין האזורי את הבקשה החוזרת לדחיית מועד הדיון. העתירה שלפנינו מכוונת כנגד החלטה זו.

2. דין העתירה להידחות על הסף, מבלי להידרש לתגובת המשיבים, שכן לעותר עומד סעד חלופי. עניינה של עתירה זו בהחלטת ביניים של בית הדין האזורי לעבודה, והדרך להשיג עליה היא באמצעות הגשת בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה (סעיף 26(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969). אין זה ברור מדוע אצה לעותר הדרך להגיש עתירה בעניין זה לבית המשפט הגבוה לצדק.

3. בשולי הדברים, ומבלי להביע כל עמדה לגוף בקשתו הקונקרטית של העותר, יצוין כי כידוע נעשה כיום מאמץ מערכתי ניכר למנוע דחיות של מועדי דיונים, הגורמות להתארכות לא מוצדקת של הליכים. על כן, בקשה לדחייה של מועד דיון תתקבל במקרים מיוחדים בלבד (ראו: הוראת נוהל של נשיא בית המשפט העליון 1-14 נוהל טיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון (פורסמה ביום 22.4.2014). כן ראו: בג"ץ 4703/14 שרון נ' נשיא בית המשפט העליון (30.11.2014)).

4. סוף דבר, העתירה נדחית על הסף. בנסיבות העניין, שבהן פנה העותר ישירות לבית משפט זה בהתייחס להחלטה דיונית מובהקת של בית הדין האזורי לעבודה, ערב הדיון הקבוע לו בבית הדין ואף שעומד לו סעד חלופי, הוא יישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך של 3,000 שקל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגם דיוני

 2. רציפות הדיון

 3. חוק פומביות הדיון

 4. קיום דיון בהעדר התובע

 5. העברת דיון באותו מחוז

 6. בקשה לביטול הסדר דיוני

 7. בקשה להקדמת מועד דיון

 8. החלטה ללא דיון בועדת ערר

 9. הפרדת דיון בתביעה שכנגד

 10. בקשה לדיון בפני דן יחיד

 11. אי התייצבות התובע לדיון

 12. אי התייצבות עו''ד לדיון

 13. דיון חוזר בוועדה המחוזית

 14. פסיקה בניגוד להסדר דיוני

 15. אי התייצבות לדיון בפני רשם

 16. פרסום דיון בדלתיים סגורות

 17. התייצבות לדיון בזמן שביתה

 18. העברת דיון לסניף בירושלים

 19. פסילת שאלה של עו''ד בדיון

 20. ערעור לעליון בנושא הקדמת דיון

 21. דיון מהיר בבית הדין לעבודה

 22. האם ניתן לחדש דיון בעתירה ?

 23. פיצול הדיון – רק במקרים חריגים

 24. העברת מקום הדיון מטעמי אתיקה

 25. בקשה להפריד את הדיון בתביעות

 26. בקשה להעברת דיון לאזור הצפון

 27. המלצת שירות המבחן לדחיית דיון

 28. דיון חוזר בבקשה לשחרור על תנאי

 29. פיצול הדיון ברכיבי שכר של עובד

 30. אי הגעה לדיון בבית הדין לעבודה

 31. אי התייצבות לדיון עקב תקלה ברכב

 32. אי התייצבות לדיון עקב טעות אנוש

 33. החלטה על העברת דיון במעמד צד אחד

 34. בקשה לפיצול דיון בבית הדין לעבודה

 35. עתירה על החלטה שלא לקיים דיון בערר

 36. אי התייצבות לדיון בבית הדין לעבודה

 37. חובת זימון לדיון חוזר בועדה המחוזית

 38. הדיון פוצל כך שתחילה תידון שאלת החבות

 39. אי התייצבות לדיון בגלל סיבות אישיות

 40. דיון ללא נציג ציבור בבית הדין לעבודה

 41. מחיקת טענות שיכולות להפריע לדיון הוגן

 42. דחיית בקשה להעביר התביעה לדיון בפני שופט

 43. דיון בבית הדין לעבודה בשאלת זהות המעביד

 44. דיון מוסכמות ופלוגתאות בהעדר אחד הצדדים

 45. אי הזמנת בעלי דין לדיון בבית הדין לעבודה

 46. הגשת בקשה לדחיית מועד דיון ללא אישור רפואי

 47. חופשה מהעבודה לצורך דיון בבית הדין לעבודה

 48. בקשה להעברת הדיון לבית הדין לעבודה בבאר שבע

 49. אי התייצבות ההסתדרות לדיון בבית הדין לעבודה

 50. חוק ההוצל"פ לא חל לאחר העברת הדיון לבית המשפט

 51. עורך דין טען שלא קיבל מהמזכירות פקס הזמנה לדיון

 52. בקשה לקיום דיון בדלתיים סגורות בבית הדין לעבודה

 53. הרשאה להתייצב לדיון: תקנה 28 לתקנות סדר הדין האזרחי

 54. הציג עצמו כעורך דין, במסגרת הדיון התברר כי כלל אינו עורך דין

 55. ביטוח לאומי יזם הליך של דיון מחודש לפי תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 56. בקשה לדחיית דיון עקב כך שבאותו מועד קבועים לבא כוח דיונים בתיקים אחרים

 57. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון