התקנת כננת בשתי דירות

התקנת כננת בשתי דירות, דירת העוררת 1 ודירת העורר 2. העוררים מתקשים בביצוע המטלות היום יומיות ונשיאת משאות ועל כן ביקשו להתקין כננת בחלון ביתם.

לטענת העוררים הכננות המבוקשות עומדות בתקינה אירופית מחמירה וכי הן מסוגלות להעלות ולהוריד משקל רב בהרבה מזה שיידרש בפועל לצורך ביצוע העבודות היום יומיות, דוגמת סלי מכולת וכיו"ב.

הועדה המקומית דחתה את הבקשה וקבעה כדלקמן:

" לטענת המתנגדים כי "הכננת אינה בטיחותית ומיועדת להקמת משקלים לא ברורים, אם יפול חפץ מהכננת הנ"ל ויפגע באחד הילדים המשחקים בחצר מי ידאג לפוליסת ביטוח לכננת חשמלית המרימה משקולות ומהווה גורם מסכן בשטח הבניין" ולטענה כי "ישנה שחיקה בפעילותה של הכננת למשך זמן ומי המהנדס שיבדוק אחת לתקופה את השחיקה של מנוף זה", לקבל את ההתנגדות, הכננת אינה בטיחותית ומהווה סכנה בטיחותית.
לסרב לבקשה, הכננות מבוקשות מעל שטח של רכוש משותף, ומהוות שינוי חיצוני המשפיע על חזית הבניין"

דיון והכרעה

ועדת הערר דנה בערר, שמעה את הצדדים לרבות רוכש הדירה הבא בנעליו של המתנגד שהופיע בפני הועדה המקומית.

מדובר בבניין משותף בן 6 דירות, 2 קומות על עמודים, כאשר הכננות המבוקשות הן על הקיר המזרחי ועל הקיר המערבי בשתי דירות שונות.

הכננת המזרחית הינה מעל מסתור כביסה וחניה, ואילו הכננת המערבית הינה מעל מסתור כביסה ושביל המהווה חלק מגינה.

בנסיבות אלה איננו רואים לנכון לשנות מהחלטת הועדה המקומית. אנו סבורים כי הפתרון הנכון לצורכיהם של העוררים הינו התקנת מעלית. פתרון זה הינו גם הפתרון המועדף על המחוקק ומחוקק המשנה אשר קבעו שורה של הטבות, הקלות ותנאים להתקנתן של מעליות כחלק מהנגשת מבנה מגורים לציבור הרחב בכלל ולמאותגרים מבחינת הניידות בפרט.

הכננות המבוקשות, גם אם נצא מתוך נקודת הנחה כי הן אכן עומדות, כפי שנטען, בתקנים האירופאים, הרי שאותם תקנים אינם מטפלים בשימושים ומכל מקום לא בשימושים ביתיים להתקנתם במסגרת בית דירות מעל לשטחים המשמשים את כלל הדיירים.

לא זו אף זו, אמנם הכננת אמורה להיות מופעלת על ידי שניים, האחד אמור לחבר את המשא לתחתית הכבל והאחר להפעיל את הכפתור החשמלי בדירה, ואולם בפועל אין מניעה כי אדם אחד יפעיל את המכשור תוך השארת חלק מהציוד לא מושגח.

קל וחומר שאין בידי רשויות התכנון ו/או כל רשות אחרת לטעמנו האפשרות לפקח על הפעלתה של הכננת, זהות המפעילים, גילם וכיו"ב.

מבחן השכל הישר מחייב לקחת סיכונים כאלה בחשבון טרם התרת מתקן שכזה אשר נותן מענה לבעיה המטופלת ממילא על ידי המחוקק, ומחוקק המשנה כפי שהובהר לעיל, אשר מעודד התקנתן של מעליות בבתים כאלה.

אשר על כן ולאור האמור הערר נדחה.

אין באמור לעיל כדי למנוע בקשה להתקנתה של כננת בפיר מוגן להנחת דעת הועדה המקומית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קניית שלד דירה

 2. פגם נסתר בדירה

 3. בעיות בדירה חדשה

 4. עסקת החלפת דירות

 5. פטירת משכיר דירה

 6. איחור בקבלת דירות

 7. הגנת דירת המגורים

 8. קניית דירה משועבדת

 9. איחור במסירת דירות

 10. עורך דין השכרת דירה

 11. מכירת דירה ממושכנת

 12. איסור שימוש בדירות

 13. תביעה נגד שוכר דירה

 14. עורך דין קניית דירה

 15. תביעה נגד משכיר דירה

 16. חילופי בעלות על דירות

 17. הענקת רשות בלתי הדירה

 18. השכרת דירה בלי טופס 4

 19. תביעה בגין ריצוף דירה

 20. מכירת דירה המשמשת כעסק

 21. זכות שימוש זמנית בדירה

 22. תביעה לתשלום שכר דירה

 23. קניית דירה דיור ציבורי

 24. השכרת דירה לעולים חדשים

 25. מכירת רהיטים לשוכר דירה

 26. אישור הרחבת דירות בבניין

 27. העברת זכויות בדירה במרמה

 28. התנגשות בדלת זכוכית בדירה

 29. אישור עירייה החכרת דירות

 30. שימוש בדירת מגורים לתפילה

 31. פיצוץ בדירה עקב דליפת גז

 32. הצהרת בעלות על רכוש בדירה

 33. איחור בהעברת זכויות בדירה

 34. תביעת בעלות על רכוש בדירה

 35. איסור על הבעל להכנס לדירה בשל בגידה

 36. הרחבת כביש ליד דירת מגורים

 37. השוכר לא נותן להיכנס לדירה

 38. השארת דירה שכורה במצב לקוי

 39. ויתור קונה דירה על אי התאמה

 40. עזיבת דירה שכורה אחרי חודש

 41. השכרת חדר בדירה לעולים חדשים

 42. צו האוסר על נגד כניסה לדירה

 43. חתימת רוכש דירה על כתב ויתור

 44. זכויות רוכש דירה בפרשת חפציבה

 45. דליפות מים מהשכנים בדירה למעלה

 46. חתימה על טופס הרשמה לרכישת דירה

 47. אי התקנת מערכת מיזוג בדירה חדשה

 48. כניסה לדירה של השכנים ללא רשות

 49. איחור בקבלת טופס 4 בכניסה לדירה

 50. קניית דירה ע''י שוכרים מהמשכיר

 51. זכות שימוש בלתי הדירה מכוח שנים

 52. ביטול מכירת דירה בסכום נמוך מדי

 53. אי התאמה בגובה תקרה נמוכה בדירה

 54. תביעה להעביר אחוזי בעלות על דירה

 55. מבצע כאן ביתי תשלום חוב שכר דירה

 56. תביעה לקבלת בעלות על ריהוט בדירה

 57. הצגת דירת 3.5 חדשים כדירת 4 חדרים

 58. אי התאמה במידות החדרים בדירה חדשה

 59. חדירת מי גשם לדירה עקב שיפוצים בגג

 60. חוסר התאמה בין שטח הדירה למה שהובטח

 61. הודעה לעירייה על הפסקת מגורים בדירה

 62. קניית דירה עם דוד שמש - הפרת התחייבות

 63. דירות שלא אושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון

 64. מסירת מפתח לדירה לפני קבלת התשלום האחרון

 65. גביית כספים ביתר בגין חיבור דירות למערכת גז

 66. הפרת צו האוסר על שימוש בדירה לא למטרות מגורים

 67. מסירת החזקה בדירה לפני קבלת התשלום המלא מהקונה

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון