שיפור הנגישות לנכים על חשבון אי נוחות לשכנים ושיקולים ארכיטקטוניים

שיפור הנגישות לנכים על חשבון אי נוחות לשכנים ושיקולים ארכיטקטוניים

ערר (ירושליםם) 118/09 שמואל עייש נ' הועדה המקומית ירושלים:

"השיקול הציבורי הראשון במעלה במקרה שבפנינו, הינו מתן הזדמנות שווה ואורח חיים סביר והוגן לכל האוכלוסיות החיות במדינת ישראל, לרבות אוכלוסיות מוגבלות בתנועה.

מוסדות השלטון במדינת ישראל מחויבים לפעול על מנת ליצור סביבה איכותית ונוחה, לא רק לציבור הכללי, אלא גם לציבור המיוחד, הסובל מבעיות שונות, לרבות מוגבלות בתנועה.

שיקול ציבורי זה אינו רק משאלת לב של ועדת הערר, אלא מצוותו הברורה של המחוקק.

המחוקק, בשורה של חוקים, קבע עדיפות ברורה למתן אפשרויות נגישות למוגבלים, אף אם בכך קיימת פגיעה באינטרסים אחרים.

בראש ובראשונה עומד בפנינו חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, המפרט באופן ברור את סדר העדיפויות של המחוקק בנושא זה. ור' לנושא הנגישות:

"19ג. אין מפלים אדם עם מוגבלות ואין פוגעים בזכותו לנגישות, והכל בהתאם להוראות פרק זה."

בעקובת חוק זה תוקנו דברי חקיקה רבים על מנת להבטיח את אותו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובין היתר, תוקן אף חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969.

אף חוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965, אשר תחת צילו אנו חוסים, תוקן בנושא זה מספר פעמים, וקבע שורה של הוראות ברורות בדבר הנגשה של בניינים, מוסדות ומבנים לבעל מוגבלות.

נציין, כי אף אם אין הוראה ספציפית בחוק התכנון והבנייה החלה על המקרה שבפנינו, הרי רוח הדברים בחקיקה בכלל ובחוק התכנון והבניה בפרט ברורה, ומצוות המחוקק בנושא זה ברורה אף היא: מוסדות התכנון יעשו ככל שביכולתם על מנת לאפשר לבעלי המוגבלויות נגישות לדירותיהם, ככל אזרח במדינת ישראל.

אשר על כן, האינטרס הציבורי הראשון במעלה במקרה שלפנינו הינו מתן אפשרות נגישות סבירה וראויה לנכה לדירתו הפרטית."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכה קודם

 2. הגדרת "נכה" בחוק

 3. עורך דין נכים

 4. נכה נצרך עובד

 5. הכרה כנכה נזקק

 6. נכה נזקק עצמאי

 7. תכנון דירה לנכה

 8. נכה שמסרב לעבוד

 9. זכויות נכי צד''ל

 10. נכה שאינו בר השמה

 11. דוח חניה לרכב נכה

 12. תוחלת חיים של נכה

 13. התפטרות עובד נכה

 14. דמי מחייה לילד נכה

 15. נכה נזקק תקנה 18‏א

 16. האם חובה להציג תו נכה

 17. תקנון קג''מ הגדרת נכה

 18. ילדה נכה - ביטוח לאומי

 19. תביעת פיצויים - גישה לנכים

 20. תביעה להכרה כנכה נזקק

 21. חוק שוויון זכויות נכים

 22. תינוק נכה - ביטוח לאומי

 23. הוצאות נסיעה לעובד נכה

 24. אשרת עבודה מטפלת בנכים

 25. תלות ילד נכה בעזרת הזולת

 26. מימון מתקן הרמה לרכב נכה

 27. תביעה להכיר בתובע כנכה נזקק

 28. ניכוי מענק לרכישת רכב נכה

 29. חניית נכים בחניון ציבורי

 30. אי הכרה כנכה בביטוח לאומי

 31. שיפוע גישה לנכה בכיסא גלגלים

 32. הנחה מארנונה מנהל נכה בחברה

 33. אי קבלת נכה ללימודים במכללה

 34. גמלת תינוק נכה מביטוח לאומי

 35. זכויות נכה שגר בשטחים ביריחו

 36. נהיגה ללא עזרים מיוחדים לנכים

 37. תוספת שירות מלא בתחנת דלק לנכים

 38. האם מותר לנכה לחנות במקום אסור

 39. הכנסה מיגיעה אישית נכה 100 אחוז

 40. בדיקת אחות ביטוח לאומי ילד נכה

 41. גמלה לסידורים מיוחדים לילד נכה

 42. זכויות נכה מעבודה להנחה בארנונה

 43. מימון תואר שני לנכה בביטוח לאומי

 44. נכה ''תלוי לחלוטין'' בעזרת הזולת

 45. נישואי נכים - זכויות בביטוח לאומי

 46. פיצויים לאדם נכה שנפגע בתאונת דרכים

 47. תביעה להכרה כנכה נזקק לפי תקנה 18 א

 48. מימון טיפול רפואי לילד נכה ע''י ביטוח לאומי

 49. הפחתת תוספת ילדים מקצבת נכות והעברה לגרושת הנכה

 50. שירותים מיוחדים לילד נכה - חישוב השתכרות ההורים

 51. שיפור הנגישות לנכים על חשבון אי נוחות לשכנים ושיקולים ארכיטקטוניים

 52. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון