בקשה לתוספת שטח מגורים וממ"ד בקומת הקרקע

בקשה לתוספת שטח מגורים וממ"ד בקומת הקרקע, ותוספת שטח מגורים ומרפסת בקומות א', ב', ג, במקרקעין הידועים כחלקה 48 בגוש 7941 ברחוב קריניצי 18 בנתניה (להלן: "המקרקעין").

הבקשה כללה הקלה כמותית של 1.2% בזכויות הבניה כ – 24 מ"ר.

מדובר בבית משותף (בניין רכבת בן כמה כניסות) ומבוקשת על ידי מרבית הדיירים כאשר העוררת מתנגדת. שכן, בשעתו סוכם על תוספת מרפסת מהמטבח וחדר שיצא מהחדר הקיים בעוד בסופו של דבר הוגשו תוכניות ובכללן הבקשה נשוא ערר זה לפיו מוסף חדר מהמטבח ומרפסת שיוצאת מהחדר.

לטענת העוררת אם לא תבנה תיתקל בקיר ארוך ביציאה מהחלון וכמו כן הבניה תקל על פריצה לביתה.

יתר דיירי הבית טענו כי התוכנית מקובלת עליהם וחשובה להם מאחר ומדובר בדירות קטנות ובמיצוי זכויות בניה תקפות כדין במהלך הדיון בערר וכן במסגרת כתבי הטענות נתגלע סכסוך שכנים עמוק בין העוררת ובתה ויו"ר ועד הבית, במסגרתו הוגשו תלונות במשטרה, נטענו טענות שונות על מעשים אלימים ועוד.

הוועדה המקומית הבהירה כי מיקום דירתה של העוררת מאפשר את הבנייה המבוקשת ללא פגיעה בה אף אם תיבחר שלא להצטרף לבניה ועל כן באיזון בין נימוקי ההתנגדות והזכות לנצל זכויות תקפות הוחלט לאשר את הבנייה המבוקשת.

דיון והכרעה

ככלל אנו סבורים כי מקום בו קיימות זכויות תקפות על פי תוכנית אין לעכב מימושן. יחד עם זאת המימוש צריך להיעשות בשום שכל ובאופן שישרת הדיירים. במקרה דנן ממוקמת דירתה של העוררת בקומה האחרונה והיא הבהירה כי לדעתה אין טעם ביציאת חדר מהמטבח וחשוב שתצא משם מרפסת.

לטעמנו וכפי שהבהירו גורמי הוועדה המקומית שנכחו בדיון בוועדת הערר, קיימת אפשרות להצריח בדירת העוררת בין השימושים כך שדירתה תורחב באופן שמהחדר יצא עוד חדר ומהמטבח תצא מרפסת. הפתרון הנ"ל אפשרי לאור מיקומה של דירת העוררת בקומה השלישית והאחרונה.

אשר על כן ולאור כל האמור אנו קובעים כדלקמן:

הבקשה תתוקן כך שבדירת העוררת יתוכנן השינוי כמפורט לעיל באותם גדלים המתוכננים ביתר הדירות. אופן תיקון הבקשה יעשה כדלקמן:
בבקשה נשוא הערר תוצא דירת העוררת מכלל השינויים המבוקשים והעוררת תגיש בקשה הנוגעת לדירתה בלבד.

כל עוד לא תאושר בקשת העוררת, לא יוצא ההיתר ליתר הדיירים ובלבד שבקשה זו תוגש בתוך 30 יום מיום שקיבלה העוררת החלטה זו.

לחילופין יכולים המשיבים לדאוג לתיקון המבוקש במסגרת הבקשה נשוא ערר זה.

לפיכך הערר מתקבל בקצתו באופן שהבקשה תתוקן כאמור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קרקע מטרוקה

 2. קרקעות מלחה

 3. זיהום קרקע דלקים

 4. טעות ברישום קרקע

 5. קרקעות בשטח ההפקר

 6. עסקת חילופי קרקעות

 7. קניית קרקע ממושכנת

 8. ייעוד קרקע לתעשיה

 9. קרקע מירי התיישנות

 10. עורך דין קרקעות

 11. פלישה לקרקע שהופקעה

 12. עסק על קרקע חקלאית

 13. הגדרת "קרקע ציבורית"

 14. התחזות לבעלים של קרקע

 15. היתר לשינוי פני קרקע

 16. הכרזה על קרקע חקלאית

 17. מגורים בקרקע חקלאית

 18. ארנונה על קרקע תפוסה

 19. סכסוך בין בעלי קרקעות

 20. סעיף 8 לפקודת הקרקעות

 21. עורך דין לענייני קרקעות

 22. מכרז הקצאת קרקע במושב

 23. סכסוך בעלות על קרקעות

 24. זכרון דברים למכירת קרקע

 25. הקצאת קרקע רשות מקומית

 26. קו מתח גבוה בקרקע חקלאית

 27. תביעת בעלות על קרקע בנגב

 28. ארנונה על חניון תת קרקעי

 29. הקצאת קרקעות בקרית שמונה

 30. ערעור על צו תפיסת קרקעות

 31. עסקה סותרת בקרקע חקלאית

 32. הקצאת קרקעות באזור תעשיה

 33. בניית חממות בקרקע חקלאית

 34. הבטחה להקצאת מקרקעי ישראל

 35. מכירת קרקע לרשות ציבורית

 36. הקצאת קרקע לבניית בית ספר

 37. הסכמה שבשתיקה לשימוש בקרקע

 38. הקצאת קרקע לבעלי קרקע אחרת

 39. אולם אירועים על קרקע חקלאית

 40. צו לפי סעיף 8 לפקודת הקרקעות

 41. השכרת קרקע ללא הסכמת השותפים

 42. זיכיון על הקרקע למשך 40 שנה

 43. ארנונה על מבנים בקרקע חקלאית

 44. סכסוך קרקע בבעלות רשות הפיתוח

 45. ביטול אישור הסכם הקצאת קרקעות

 46. החלטה 1180 מינהל מקרקעי ישראל

 47. החלטה 737 מינהל מקרקעי ישראל

 48. החלטה 1101 מינהל מקרקעי ישראל

 49. בנייה לא חוקית על קרקע חקלאית

 50. בניה על קרקע ציבורית ללא היתר

 51. ניוד שטח עיקרי ממרתף לקומת הקרקע

 52. סעיף 78 לחוק הקרקעות העותומני

 53. פיצוי עבודות חפירה בקרקע פרטית

 54. הקצאת קרקע למגורים ליד ירושלים

 55. בקשה לתוספת יחידת דיור בקומת הקרקע

 56. ביטול הסכם עם מינהל מקרקעי ישראל

 57. רישום מוריש בעל זכויות בקרקע כנאמן

 58. העברת קרקע ללא תמורה - זכות קדימה

 59. מתקנים סולאריים על קרקע בייעוד תעשיה

 60. העברת קרקע ללא תמורה למועצה מקומית

 61. בניה על קרקע שהופקעה על ידי העירייה

 62. תשלום דמי היתר למינהל מקרקעי ישראל

 63. סעיף 8 לפקודת הקרקעות: צו מסירת חזרה

 64. ארנונה - שימוש לא חקלאי בקרקע חקלאית

 65. בקשה לתוספת שטח מגורים וממ"ד בקומת הקרקע

 66. ניוד שטחי בניה בין הקומות מעל ומתחת לקרקע

 67. פיצוי נמוך בגין רכישת קרקע לצורכי ציבור

 68. זכויות יורשים של בעלי קרקעות שנפטרו בחו''ל

 69. קביעת מפלס ה 0.00 לפי גובה פני הקרקע הטבעיים

 70. בקשה לפתיחת פתח יציאה בקומת קרקע לחצר משותפת

 71. אחריות מינהל מקרקעי ישראל כלפי מציעים במכרז

 72. העלאת מקומות חניה תת קרקעיים אל מעל לפני הקרקע

 73. רכב הנע בכוח מכאני על פני הקרקע - הגדרת תאונת דרכים

 74. בניית אולם אירועים בקרקע של מינהל מקרקעי ישראל

 75. החזר כספים שנגבו שלא כדין ע''י מינהל מקרקעי ישראל

 76. סמכות ועדה מקומית להפקיע קרקע ללא אישור ועדה מחוזית

 77. נטען כי שטח המריבה הינו חלק מחלקת קרקע אותה ירשו מאב לבן

 78. ערר על החלטת הועדה לדחות התנגדות לבקשה לתוספת מגורים בקומת קרקע

 79. בקשה למתן הצעת מחיר לשירותי פיקוח וניהול פרויקט בניה של יחידת דיור צמודת קרקע

 80. כל עסקה במקרקעי ישראל תעשה בידי המינהל בשם הבעלים הרשומים של הקרקע כסוכן של הבעלים

 81. האם העותר הוא "מי שיש לו ענין בקרקע" אשר רשאי להכין תכנית ולהגישה לפי סעיף 61א(ב) לחוק התכנון והבניה ?

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון