היתר לבניית מטבח (דלפק "BAR") במרתף

היתר לבניית מטבח (דלפק "BAR") במרתף

הועדה המקומית לתכנון ובנייה קבעה כי תנאי למתן היתר הבנייה הוא הריסת מטבח הבנוי במרתף. המדובר במשטח באורך של כ- 2.80 מ' אשר מתחתיו ארונות ומגירות, והכולל כיור. בצד אותו משטח קיימת "נישה" המתאימה למקרר. אזור המטבח מתוחם על ידי שולחן מוגבה ( להלן: " המטבח").

לטענת העורר המטבח נבנה בשעת בניית הבית המקורי, הוא היה במקום בשעה בה נערכה הביקורת לקראת הוצאת "טופס 4", וכי טופס 4 הוצא לבית למרות קיומו.

במקרה דנן מדובר במרתף הבנוי לפי תוכנית ע' 1. לפי אותה תוכנית השימושים המותרים במרתף הם שטחי שרות כלליים, ושטחים נלווים למגורים. עם זאת נקבע בתוכנית כי לא יותרו מגורים במרתף.

לטענת הועדה המקומית מדיניותה העקבית היא לאסור בניית מטבחים / מטבחונים במרתף מן הטעם, כי הדבר מהווה סממן מובהק לכך כי המרתף מיועד לשמש, או עלול לשמש בעתיד, כיחידה עצמאית ונפרדת למגורים.

לטענת העורר אין מדובר כלל במטבח אלא, בדלפק BAR" " אשר נועד לשרת את חדר הכושר (הפרטי) אשר פועל היום בחדר המרתף בו מצויה אותה יחידה המהווה לטענת הועדה המקומית מטבח. כמו כן לטענת העורר אין במקום כל אמצעי בישול. לטענתו המדובר רק במשטח עם כיור, שמתחתיו ארונות, אשר נועד כאמור לשרת רק את משתמשי חדר הכושר לצורך שתייה. לפיכך, אין לטענת העורר כל מניעה לקיומה של אותה יחידה, ומאחר שאין מדובר במטבח- קיומה אינו סותר את מדיניות הועדה המקומית.

לועדה המקומית סמכות לקבוע מדיניות ולפעול על פיה. כך נקבע בעת"מ (ת"א) 1107/02 וינברג אהובה נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב כי :

" הנחיות מינהליות או בשם אחר מדיניות תכנונית, הן כלי תכנוני הקובע אמות מידה ובדיקה כדי לספק תשתית לקבלת החלטות. הנחיות אלה מאפשרות למקבלי ההחלטות ראיה רחבה של היבטי תוכניות. הן באות לאחר בחינה של מכלול שיקולים ואינטרסים מתוך מטרה למצוא איזון בין צרכים שונים, דרישות שונות ועקרונות שלאורם פועל חוק התכנון והבניה.
הצורך בהנחיות מינהליות נובע מהרצון לפעול באופן עיקבי וענייני וליצור תשתית ראויה לציפיות ולשקיפות ציבורית.
כותב על ההנחיות המינהליות המלומד רענן הר-זהב, בספרו המשפט המינהלי הישראלי עמ' 125: "... הן כללים גמישים שרשות מינהלית קובעת לעצמה כדי שידריכו אותה בהפעלת סמכותה". ועוד מציין הוא כי להנחיות אלה, שהן בגדר נורמה מינהלית בלתי פורמלית, יש חשיבות מעשית רבה.
מסירת סמכות כללית לרשות המעניקה לה שיקול דעת רחב היא קרקע מתאימה לקביעת מדיניות והנחיות מינהליות. אלה באות לעשות סדר באופן הפעלת שיקול הדעת. בבג"צ 80/54 נוחימובסקי נ' שר הפנים פ"ד ח(2) 1591 נקבע:
"הן לא יותר מאשר עקרונות או קווי פעולה כלליים שהועדה קבעה לעצמה. איננו רואים כל מניעה לכך שגוף ציבורי הממלא על פי חוק תפקידים שיפוטיים שיש בהם שיקול דעת לאותו גוף, יעצב לעצמו מדיניות אשר תהיה לו לקו ולמשקולת בבואו להשתמש בתפקידיו אלה".

אנו בדעה כי מדיניות הועדה המקומית ככלל, לאסור על קיום מטבח/מטבחון בקומת המרתף הינה סבירה והגיונית בדרך כלל, לנוכח הקביעה המפורשת בתוכנית כי קיים איסור על מגורים במרתף. נסיון החיים מראה לדאבוננו, כי מרתפים הופכים במקרים רבים ליחידות מגורים עצמאיות. חשש זה גובר בשעה בה קיימת כניסה חיצונית נוספת למרתף מעבר לחיבור המרתף לדירה שמעליה.

עם זאת נעיר כי לנוכח העובדה שתוכנית ע'1 הינה חדשה יחסית, ראוי היה כי אותה מדיניות היתה מוטמעת בהוראות התוכנית, וככל שהועדה המקומית תתקן בעתיד את התוכנית, אנו ממליצים לקבוע את איסור קיומו של מטבח/מטבחון בהוראות התוכנית (למעט במקרים בהם המרתף משמש כמשרד).

במקרה הנדון המדובר במטבח לכל דבר ועניין למעט אי קיומו של אמצעי בישול אותו ניתן להוסיף בקלות רבה. לא זו אף זו: כאמור בצד הארון מצויה נישה המיועדת, מבחינת צורתה וגודלה, למקרר.

אומנם נכון הדבר כי החלל שבו מצוי המטבח הנדון משמש היום כחדר כושר ואולם, הוא יכול לשמש בנקל לכל שימוש אחר, בין בידי העורר ועל אחת כמה וכמה בידי רוכש עתידי של הבית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שריטות במטבח חדש

 2. ליקויים במטבח חדש

 3. דלתות מטבח פגומות

 4. תלונות על מטבח חדש

 5. תביעה נגד חברת מטבחים

 6. כתם בכיור תביעת פיצויים

 7. תביעה בנושא ארונות מטבח

 8. הזמנת מטבח - תביעות קטנות

 9. תביעה בגין שיפוץ והזמנת מטבח

 10. פיצוץ צינור מים מתחת לכיור

 11. קניית מטבח חדש - תביעות קטנות

 12. נזילה מתחת לכיור - תביעות קטנות

 13. היתר לבניית מטבח (דלפק "BAR") במרתף

 14. תביעה על נזילה בצנרת מטבח בשל עבודות אינסטלציה

 15. חלוקת אחריות בין מעסיקים לתאונת עבודה של עובד מטבח

 16. תביעה בגין פיגור בזמני הרכבה של מטבח וגודל שונה מזה שהוזמן

 17. המתקין עזב את הדירה מבלי שסיים את התקנת המטבח בשל התחייבות אחרת

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון