ערר על בקשה הכוללת הקלה לבניית בניין

ערר בקשה הכוללת הקלה לבניית בניין בן 10 קומות + קומה מפולשת ו – 36 יח"ד. ההקלות שהתבקשו תחת מבנה בן 9 קומות מעל קומה מפולשת וחדרים על הגג, התבקש מבנה בן 10 קומות מעל קומה מפולשת. כן התבקשה הגדלה מינורית בתכסית הקרקע, והקלה במרווח במיקום פרגולות, כל זאת במקרקעין הידועים כחלקה 478 בגוש 6412 ברחוב מצדה 7 בהוד השרון (להלן: "המקרקעין").

העוררים הינם שכנים למתחם בו מצויים המקרקעין, מתגוררים מצפון וממערב למקרקעין, כאשר בתווך חוצצים רחובות מצדה והצנחנים.

העוררים מתגוררים בבניין צמוד קרקע מצפון (ברחוב מצדה) ובבניין בן 4 קומות (ברחוב הצנחנים).

העררים עצמם אינם מעלים בעיקרם טענות לגופו של תכנון אלא יוצאים חוצץ כנגד הקצאת הזכויות שננקטה בנוגע למקרקעין נשוא הערר וזאת במסגרת תכנית הר / 600 / 3 / יב' (להלן: "התכנית"), שהינה תכנית נקודתית בסמכות ועדה מחוזית אשר אושרה בשנת 2008, וחלה במקרקעין.

במסגרת התכנית נאסרה הקלה בצפיפות ונקבע כי הקלה כזו תהווה סטייה ניכרת. יתר ההקלות האפשרויות לא זכו להתייחסות במסגרת התכנית. ר' סעיף 13 א 9 להוראות התכנית האמורה.

במהלך הדיון הסביר העורר בערר 248/10 אשר הופיע גם בשם חברו מערר 258/10 כי הוא סבור שבתכנון יהיה כדי להרע ביחס למצב התקף.

הכרעה

לא מצאנו בטענות העוררים ממש.

התכנון המבוקש כולל 2 קומות חלקיות זהות בקומה תשיעית ובקומה עשירית, תחת קומה תשיעית מלאה וקומה עשירית חלקית לחדרים על הגג.

בהתחשב בגובה המבנה והמבנים בהם מתגוררים המתנגדים מאידך גיסא, איננו סבורים כי בעיצוב כזה או אחר של שתי הקומות העליונות יהא כדי להשפיע באופן שלילי על איכות חייהם. למעשה מדובר בניצול נכון יותר של הזכויות במקרקעין תוך קביעת חזות אסתטית יותר לשתי קומות בנסיגה תחת קומה אחת בלבד, דבר שאינו מעלה ואינו מוריד מפרטיותם של העוררים , לא כל שכן משפיע באופן עקרוני על ההצללה משטר רוחות וכיו"ב.

לעניין זה יפים דבריו של ביהמ"ש המחוזי בנצרת שכבר קבע כי :
"אף תושב אינו יכול לצפות כי השכונה הקטנה והשקטה בה בחר לבנות את ביתו תישאר תמיד כך. ישנה התפתחות מתמדת. קיימים התרחבות גידול ושינויים. אל השכונה באים לגור תושבים חדשים ולא תמיד מאותו מרקם חברתי וסוציאלי של הוותיקים. אי אפשר לעצור את החיים ואת השינויים אלא בגבולות שהחוק מתיר."
עת"מ 134/01 הרב שיק נ' הוועדה המקומית גליל מזרחי.


עוד נפנה לדברי בית המשפט העליון לפיהם:

"כל מי שבא להתגורר בעיר צריך לקחת בחשבון, בצד התועלת הצומחת לו ולאחרים מרשת הכבישים, גם את הרעש והזיהום הנגרמים על-ידי המכוניות. כך אם רחוב נעשה סואן ורועש יותר, בעקבות התפתחות של אזור מסוים, וכך גם אם נסלל כביש בפאתי העיר מכוח תכנית חדשה. גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר תתפתח, כבישים חדשים ייסללו, ורעש המכוניות ישיג גם אותו."

(ע"א 1182/92 ברעלי נ' הועדה המקומית י-ם)

כן השווה עת"מ (י-ם) 836/06 קופלר ואחר נ' וועדת הערר ואח', שם אישר ביהמ"ש את החלטת וועדת הערר שקבעה:

כל הגר בעיר צריך וחייב לקחת בחשבון כי יתכן ויינתנו הקלות אשר תפגענה בנוף הקיים לבני ביתו".

במקרה דנן כאמור איננו רואים כל פגיעה בעוררים כתוצאה מההקלה המבוקשת, ולעומת זאת היא טומנת בחובה שיפור תכנוני למשיבים. לפיכך ניתן לקבוע כי זה נהנה וזה אינו חסר.

במאמר מוסגר נעיר כי לעניין טענותיהם של העוררים בנושא התכנית, שהינן טענות מקיפות ומגוונות מתחומי משפט שונים, הרי שככל שהם מוצאים לנכון עליהם להביאן לבחינה בפני הערכאות המוסמכות. ועדת הערר ודאי אינה מוסמכת להיזקק לטענות מעין אלה, ומרגע שאושרה התכנית ופורסמה למתן תוקף היא הפכה לדין לאורו על ועדת הער לפעול.

לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בבית המשפט העליון בבג"צ 465/93 טריידט ס.א חברה זרה ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ואח', שם נפסק כדלקמן:

"העותרים טוענים כי אין כלל תוקף לתכנית הר/544, שמכוחה נקבעה החלקה כשטח ציבורי פתוח, משום שלא אושרה על-ידי שר הפנים. הם טרחו וחיפשו את אישור השר בתיק החלקה ולא מצאו אותו. אולם, גם אם נניח, בניגוד לחזקת החוקיות, כי התכנית לא קיבלה את אישור השר, עדיין אין בטענה זאת כדי להושיע את העותרים. טעמו של דבר הוא שטענה זאת, אם הייתה יפה בשעתה, עבר זמנה ובטל קורבנה. ההלכה הפסוקה והשכל הישר גם יחד אינם מאשרים לתקוף תוקפה של תכנית תכנון ובנייה לאחר שנים רבות כל כך. אכן, כל אדם המעונן בתכנית רשאי להגיש התנגדות לכל פרט בתכנית. אך עליו להגיש את ההתנגדות בדרך ובמועד שנקבעו בחוק. אין הוא רשאי לשבת בחיבוק ידיים, וזמן רב לאחר שהתכנית פורסמה ברשומות לבוא אל בית המשפט ולטעון כי התכנית פגומה, ולפיכך אין לה תוקף. על יסוד תכנית כזאת נקבעות עובדות מוצקות בשטח. ומה יהא על מי שסמך על התכנית, לאחר שפורסמה כדין, ועשה עיסקאות ובנה בתים על-פי תכנית זאת?"לאור כל האמור לעיל הערר נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פחת על בניינים

 2. חריגה מקו בניין אחורי

 3. תביעה לפינוי מחסן בבניין

 4. קומה מפולשת בבניין משותף

 5. החוק מאפשר הקלות בגובה בניין

 6. התנגדות דיירים להגבהת הבניין

 7. מהו חדר טרנספורמציה בבניין

 8. חדירת מי גשמים לבניין משותף

 9. בקשה לתוספת בניה בבניין לשימור

 10. בניית מרתף מחוץ לקווי הבניין

 11. הסכמים בין דיירי הבניין לגבי הגג

 12. האם אפשר לגור בבניין ללא טופס 4 ?

 13. ערר על בקשה הכוללת הקלה לבניית בניין

 14. התנגדות לחריגה של קווי בניין למדרכות

 15. בקשה לשינוי קווי בניין אשר נקבעו בתכנית

 16. ערר על החלטת הועדה לאשר בקשה להקמת בניין

 17. הסתרת אור ואוויר עקב בניית בניין קומות

 18. בקשה לשינויים בהיתר בניה לבניית בניין חדש

 19. שינוי קווי בניין והעברת זכויות מקומה לקומה

 20. תביעה נגד חברה שהתקינה מעלון נכים בבניין

 21. נשירת אריחי החיפוי של חזיתות בניין משותף

 22. הקלה בקו הבניין האחורי לצורך הקמת גזוזטראות

 23. עתירה שלא להתחיל בבניית מדרגות בחזית הבניין

 24. בקשה לביצוע תוספת בנייה על גג בניין בתל אביב

 25. מעצר על סמך קלטות מצלמות אבטחה בבניין מגורים

 26. אי אכלוס בניין עד להתאמת הבניין למצב הסטטוטורי

 27. ערר הנוגע לאישור תכנית שמטרתה שינוי בקווי הבניין

 28. התנגדות לבניית בניין "שונה" משאר הבניינים בסביבה

 29. הקלה לתוספת קומות בבניין על מגרש המיועד לבניה רוויה

 30. תביעה לחייב בתשלום שירותי החזקה וניהול לבניין מגורים

 31. הקלה בקו בניין צדדי צפוני ודרומי עד 10%, תוספת 1 יח"ד

 32. בקשה להקים בניין ובו יחידת דיור אחת בחלק העורפי של המגרש

 33. פניה למנהל האגודה לתרבות הדיור בנוגע לסוגיות בבניין מגורים

 34. בקשה להקלות בגובה הבניין, הקמת חצר אנגלית וכניסה נפרדת למרתף

 35. כתנאי להיתר בניה נדרש לצבוע את הבניין כולו בגוון הצבע המקורי

 36. נטען כי באישור התוכנית הוצג מצג מטעה לעניין מספר היחידות בבניין

 37. תביעה בטענות להתרופפותם של אריחי חיפוי חיצוניים בבניין בתל אביב

 38. הקמת בניין חדש בשינוי מהבינוי המאושר / הקלה בבניה שלא תואמת תכנית

 39. המשכיר לא גילה לשוכרים כי בבניין יתחילו שיפוצים לפני שנכנסו לדירה

 40. ערר על החלטת הועדה להתנות הפקדת תכנית התאמת קווי הבניין לגבולות מגרש חדשים שהקטינו את המגרש

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון