עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

השופטת א' חיות:

בנו של העותר התגייס לצבא ההגנה לישראל לאחרונה. הוא ביקש להיות משובץ לתפקיד בחיל המודיעין או בחיל התקשוב, אך שובץ על ידי רשויות הצבא לתפקיד בחיל החימוש. בעקבות ההחלטה בעניינו, פנה בנו של העותר ביום 23.3.2014 במכתב לשר הביטחון ולראש המטה הכללי ובו ביקש כי ישנו את ההחלטה. יום לאחר מכן, הוגשה עתירה זו, ובגדרה העותר, שאינו מיוצג, מלין על החלטת רשויות הצבא בעניין בנו, וטוען כי זו נובעת משיקולים זרים וכי נתקבלה בהתעלם מיכולותיו הגבוהות של הבן. לפיכך, העותר מבקש כי נורה לרשויות הצבא לשבץ את בנו בתפקיד ההולם את כישוריו בחיל המודיעין או בחיל התקשוב, וכן כי נורה שעד להכרעה בעתירה לא ייאסר בנו בשל סירובו לשרת בחיל החימוש.

1. דין העתירה להידחות על הסף.

הלכה היא כי בית משפט זה לא ימיר את שיקול דעתה של הרשות המוסמכת בשיקול דעתו שלו, וביתר שאת כך הוא כאשר מדובר בביקורת שיפוטית על החלטות מקצועיות - תכנוניות של רשויות הצבא לרבות בעניין התאמה אישית לתפקיד צבאי (ראו: בג"ץ 734/83 שיין נ' שר הביטחון, פ"ד לח(3) 393, 399 (1984); בג"ץ 3246/92 הר עוז נ' שר הביטחון, פ"ד מו(5) 301, 308-307 (1992)), וכדברי כב' השופט (כתוארו אז) לנדוי:

"הכלל הנקוט בידי בית-משפט זה הוא שאין הוא שם את שיקול-דעתו תחת שיקול-דעתה של רשות מינהלית. כלל זה חייב לחול ביתר שאת על החלטה כזאת הנדונה כאן, כי עניין לנו כאן בנושא של התאמה אישית לתפקיד צבאי, וכאמור מפקדי החייל, הם ולא אחרים, מסוגלים להעריך את התאמתו, בזכות מומחיותם ונסיונם המקצועי." (בג"ץ 279/72 עובד נ' שר הביטחון, פ"ד כז(1) 169, 176 (1973))

עם זאת, פעולתן של רשויות הצבא אינן פטורות מביקורת שיפוטית, ואלו תיבחנה על פי אמות המידה הנהוגות במשפט הציבורי (בג"ץ 6840/01 פלצמן נ' ראש המטה הכללי, פ"ד ס(3) 121, 134-132 (2006); בג"ץ 1517/06 בן דוד נ' ראש המטה הכללי, פסקה 2 לפסק דינו של השופט א' א' לוי (16.8.2006)). העותר לא הביא תימוכין לקביעותיו הפסקניות כי החלטת הצבא בנוגע לבנו נגועה בשיקולים זרים על רקע מוצאו, מלבד אמירות כוללניות וסתמיות שאינן מתיישבות עם החלטות רשויות הצבא לשבץ את ילדיו האחרים של העותר לתפקידים בחיל המודיעין ובחיל התקשוב. זאת ועוד - מהמכתב שכתב בנו של העותר, עולה כי רשויות הצבא נימקו את החלטתם שלא לשבצו לתפקיד בחיל המודיעין בכך שלא עבר שלב מסוים במסגרת המיונים, אולם מהעתירה לא עולה כי נעשה ניסיון למצות את הליכי ההשגה על החלטה זו בפרט ועל ההחלטה בעניין השיבוץ בכלל טרם פניית העותר לבית משפט זה. כמו כן, ספק רב הוא האם משמדובר בעניינו של בגיר (בנו של העותר) יש לשמוע עתירה שהגיש אביו בלא שניתן הסבר כלשהו לעובדה שהבן עצמו לא עתר.

מן הטעמים שפורטו העתירה נדחית. משלא נתבקשה תגובה אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עדאלה

 2. בג''ץ שחרור מחבלים

 3. התערבות בג''צ בהליכי חקיקה

 4. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 5. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 6. עתירה לבג''צ בנושא סחר בנשים

 7. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 8. החזרת ילד חטוף - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ בנושא אסון השייטת

 10. עתירה לבג''צ נגד סגירת בית ספר

 11. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 12. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 13. עתירה לבג''צ נגד בית הדין לעבודה

 14. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 15. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה

 16. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 17. עתירה לבג''ץ בנושא פגם בכתב האישום

 18. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני

 19. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 20. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 21. תביעה לבית משפט מחוזי או עתירה לבג''צ

 22. עתירה לבג''ץ להורות על הגשת כתב אישום

 23. הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

 24. עתירה לבג''צ לפסיקת הוצאות מחיקת עתירה

 25. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 26. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 27. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 28. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 29. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 30. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 31. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 32. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 33. העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

 34. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 35. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 36. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד - טיפול במפגרים

 37. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 38. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון