האם גן ילדים בפתח החניה הפרטית של דיירי הבניין גורם לרעש מוגבר, לכלוך ואשפה

טענה כי גן ילדים מצוי בפתח החניה הפרטית של דיירי הבניין, הגורם לרעש מוגבר, לכלוך, אשפה, חריגה, ויביא להשחתת הרכוש המשותף כתוצאה משימוש במעלית הקומפלקס.

עמדת הועדה המקומית

העיר מודיעין הינה עיר המאופיינת באוכלוסיה צעירה, מונה למעלה מ – 74,000 נפש, כאשר קצב הגידול השנתי הוא 4.4 אחוז.

מדובר בקוטג' הנמצא בשכונת אבני חן המונה 3000 יחידות דיור במתחם בן 12 יחידות דיור צמודות קרקע, בכל השכונה כולה פועלים כיום 3 פעוטונים בלבד בהיתר ובנוסף ל – 3 אלה, 3 פעוטונים נוספים בשלבי הוצאת היתר, ביניהם ברחוב

הבקשה נשוא הערר נבחנה על פי מסמך המדיניות שביקשה זה מכבר הועדה המקומית:

מדובר בבית צמוד קרקע, לו כניסה נפרדת וגינה; השטח לגביו התבקש ההיתר מגיע ל – 123 מ"ר הואיל והשימוש החורג התבקש ל – 20 ילדים אזי מוקצים 6.15 מ"ר לפעוט פי שניים ויותר מן הנדרש. שטח הגינה כולל של 57.66 מ"ר משמעו 3 מ"ר לפחות עבור 18 ילדים הראשונים ו – 3.66 מ"ר לילד ה – 19. לכאורה בחישוב זה לילד ה – 20 לא הוקצו 4 מ"ר אולם המשיבה אינה סבורה כי מדובר בחריגה מהקריטריונים נוכח העובדה כי מדובר בחישוב גס שלא נערך על ידי מודד.

לעניין הנושא התחבורתי – בחזית הבניין קיימים כ – 7 מקומות חניה אשר יכולים לשמש עבור העלאת והורדת הילדים וזאת בנוסף ל – 2 מקומות חניה פרטיים של המבקשת.

זאת ועוד, בתנאי ההחלטה נדרשה הצבתה של סייעת אשר תכוון את הורי הילדים למקום בו יוכלו ולהעלות את הפעוטות בשעות הפיזור והאיסוף.

חרף הקושי אליו התייחסה יועצת התנועה, סבורה המשיבה 1 כי האינטרס הציבורי בפעוטון גובר על הקושי.

הועדה המקומית קבעה שורה של תנאים להבטחת תברואה, שקט ותנאי ניקיון נאותים בבניין.

הרחוב בו נמצא הקוטג' הוא רחב ידיים אליו ניתן להגיע משני רחובות דו סיטריים רחבים

דיון והכרעה

ועדת הערר דנה בערר ואף יצאה לסיור על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים, במסגרת זו נמצא כדלקמן:מבנן 59-61 זהה למבנן 55-57.
יח"ד 59 המוצעת לגן זהה ליח"ד 55.
המבנן כולל 12 יח"ד צמודות קרקע הסובבות חצר משותפת.
בחלק המזרחי הגובל ברחוב תרשיש דירות נוספות.
בחצר המשותפת מעלית מופעלת עם מפתח.
רחוב תרשיש במפלס גבוהה מרחוב יהלום.
רחוב יהלום הוא דו סיטרי רחב כולל מפרצי חניה משני צידיו.
לא אובחנה מצוקת חניה או תנועה חריגה בשעת הסיור.
במתחם מבני הציבור הכולל בי"ס וגני ילדים, רחבת חניה כורכר.
רחוב תרשיש העליון דו סיטרי, רחב כולל מפרצי חניה משני הצדדים.


כפי שקבענו לא אחת מודיעין עיר שנתברכה באוכלוסיה רבה וילדים לרוב, ונוכח העדר פתרונות ממלכתיים למסגרות לגיל הרך אין מנוס אלא למצוא פתרון למסגרות כאלה בקרב מתחמי המגורים.

לעניין זה אנו מפנים לפסיקה שפורטה בהחלטתנו בערר 385/08 ירון בר נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין ואח'.

הועדה המקומית מודיעין השכילה בעבר לקבוע קריטריונים לבחינת בקשות כאלה, דומה כי הבקשה נשוא הערר ממלאת אחר כולם, מה עוד כי רחוב נמצא על ידינו בעבר כבר מתאים לשילוב של פעוטון נוכח הביקוש הרב בשכונה מזה, ונתוניו הפיזיים מזה.

חוות הדעת התנועתית שניתנה כרקע להחלטת הועדה המקומית, קבעה כדלקמן:

"מבוקש שימוש חורג בשטח של 123.29 מ"ר לטובת פעוטון. שטח הדירה הכולל 123.29 מ"ר.
נדרש לספק עבור השימוש לפעוטון 3 מ"ח (על פי תקן על כל 40 מ"ר מחייב חניה אחת).
עפ"י תקן החניה המאושר קיים פתרו חניה למבקש של 2 מ"ח לכל יח"ד.
בחזית הבניין קיימים כ – 7 מ"ר שיכולים לשמש עבור העלאת והורדת הילדים.
קיים פעוטון נוסף שאושר בוועדה ברח' יהלום 55 וכן בי"ס וגני ילדים בקרבת מקום, לפיכך, צפויה בעיית תנועה וחנייה במקום בשעות פיזור ואיסוף הילדים."

מחוות הדעת עולה כי הבעייתיות הקיימת נוגעת לקיומו של הפעוטון ברחוב 55, אלא, שהפעוטון נשוא הערר מתבקש חלף אותו פעוטון ברחוב 55.

אשר לנושא המעלית – במהלך סיור חברי הועדה בשטח אוששה טענת המשיבה לפיה המעלית הנ"ל מופעלת על ידי מפתח ולפיכך אין חשש לשימוש של הורי הילדים באותה מעלית.

יחד עם זאת אנו רואים לנכון להוסיף על התנאים שנקבעו בהחלטת הועדה המקומית כדלקמן:תנאי למתן היתר סגירת הפעוטון הקיים ברחוב 55 כפי שיעלה מדו"ח פיקוח שיוצא על ידי הועדה המקומית.
הסייעת הניצבת בבוקר בפתח הגן תדאג להורדת הילדים מהרכבים ולחלופין להפניית ההורים למקומות חניה פנויים באזור. אי קיום תנאי זה יגרום לביטול ההיתר.


בכפוף לאמור הערר נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רעש חזק בעבודה

 2. עבודה בתנאי רעש

 3. חשיפה לרעש מזיק

 4. עבודה ברעש מזיק

 5. רעש מזיק בעבודה

 6. רעש מנוע רכב חדש

 7. בדיקת רעש בעבודה

 8. חשיפה לרעש במפעל

 9. הגדרת רעש בלתי סביר

 10. סביבת עבודה עם רעש

 11. פיצוי על רעש תופים

 12. רעש מהמזגן של שכנים

 13. חשיפה לרעש 85 דציבל

 14. פיצוי על רעש דיסקוטק

 15. רעש בניה בשעות הלילה

 16. חשיפה לרעש מזיק בצבא

 17. חשיפה לרעש חזק בעבודה

 18. רעש בניה באזור מגורים

 19. חשיפה לרעש ממכונה במפעל

 20. רעש לשכנים מהפעלת משפחתון

 21. צפצופים באוזניים בגלל רעש

 22. עורך דין לתביעות רעש

 23. חשיפה לרעש מזיק במקומות עבודה

 24. חשיפה לרעש עובד בתעשיה האוירית

 25. זמזומים באוזניים - רעש בעבודה

 26. תביעה בגין נזקי רעש שנגרמו בעבודה

 27. רעש מזיק - פקודת הבטיחות בעבודה

 28. איומים על שכן בגלל רעש של שיפוצים

 29. חשיפה לרעש בעוצמה בלתי רגילה בעבודה

 30. מה אפשר לעשות נגד רעש של מפוח עלים ?

 31. סירוב לבקשה לפתיחת גן ילדים עקב מטרדי רעש

 32. טען כי היה חשוף לרעש של 85 דציבל בעבודה

 33. בדיקת אודיוגרם: ליקויי שמיעה בגלל רעש בעבודה

 34. רעש של 85.2 דציבל בעבודה: חוסר התאמה בין PT לבין SRT

 35. תביעה נגד קניון לפיצויים בגין רעש בלילות בשבתות ובחגים

 36. נכות 5% לפי פריט ליקוי 72(1) מחשיפה לרעש עם טנטון לא תמידי

 37. ליקוי שמיעה עצבי ב-2 האוזניים שאינו אופייני לחשיפה לרעש מזיק

 38. תביעה לפינוי שוכר בגלל תלונות של דיירים בבניין על רעש וצעקות

 39. האם משחקיה לילדים ופינת ליטוף נעשית שלא כדין וגורמת למטרדי רעש

 40. האם שימוש במחסן לבית מלאכה יגרום לנזקי רעש ופליטת חומרים מסוכנים

 41. האם גן ילדים בפתח החניה הפרטית של דיירי הבניין גורם לרעש מוגבר, לכלוך ואשפה

 42. בדיקת שמיעה: בתדר 1000 הרץ סף שמיעה נמוך מתדר 2000 הרץ (לא אופייני לנזק מחשיפה לרעש)

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון