אישור פקיד היערות

אישור פקיד היערות

העורר טען, באופן סתמי לחלוטין, כי יש עצי זית בוגרים על החלקה. גם לעניין זה לא הובאה כל ראיה תומכת. לא הוצגו תמונות של העצים, והנושא הוכחש מכל וכל על ידי המשיבים. גם בעניין זה, אין מקום לקבל את טענות העורר, כאשר הוא טוען אותן מבלי כל בסיס עובדתי או ראייתי אשר יתמוך בהן.
למען הסר ספק, יש להוסיף דרישה כי יישלח מפקח אשר יבדוק האם אכן קיימים עצים בוגרים על הקרקע, כהגדרתם בסעיף 83ג לחוק. אם זהו המצב, יש לקבל אישור של פקיד היערות, כנדרש על פי תקנה 16(ד) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות בקשה להיתר"). בכל מקרה, אין המדובר בעניין המקנה לעורר זכות התנגדות כלשהי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אישור שם חברה

 2. אישור צו מעצר

 3. אישור פקיד היערות

 4. אישור עיקול זמני

 5. אישור תוכנית ביוב

 6. אישור העדר חובות

 7. אישור הסדר נושים

 8. אישור חריגות בניה

 9. אישור תביעה נגזרת

 10. אישור יחידות דיור

 11. אישור ארנונה לטאבו

 12. אישור שקילות לתואר

 13. התקף לב באימון בחדר כושר

 14. אישור העסקת בני נוער

 15. אישור חוק עזר עירוני

 16. סגירת מרפסת ללא אישור

 17. כתב אישור מגורים בישוב

 18. אישור להחזקת בלוני גז

 19. אישור בדבר פרטי החייב

 20. אישור חבות בהיטל השבחה

 21. אישור מחלה מזויף לעבודה

 22. אישור פסק בורר אינג'ינר

 23. אישור העדר חובות לעירייה

 24. אישור הרחבת דירות בבניין

 25. אישור חלקי של תוספות בניה

 26. אישור רפואי על החמרת מצב

 27. אישור ביצוע עבודות חציבה

 28. אישור עירייה החכרת דירות

 29. אישור וטרינרי לשיווק בשר

 30. אישור פסק בורר רואה חשבון

 31. אישור יציאה לחתונה בחו''ל

 32. היעדרות מהעבודה ללא אישור

 33. אישור להפעלת טיסות לאירופה

 34. אישור חוזה אחיד של חברת יס

 35. אישור מפסיכיאטר לביטוח לאומי

 36. אישור הסכם פשרה בתביעה נגזרת

 37. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 38. חפירה באתר עתיקות ללא אישור

 39. אישור פסק בורר סכסוך במשפחה

 40. אישור מהבנק לקבלן למכירת דירה

 41. אישור תביעה ייצוגית נגד סלקום

 42. אישור הקמת צימרים בנחלה במושב

 43. אישור פסק בוררות ללא הסכם בכתב

 44. אישור מקופת חולים על החמרת מצב

 45. אישור ביקורים אסירים ביטחוניים

 46. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 47. אישור תשריט חלוקה ע''י בית משפט

 48. אישור מהעירייה להקים אוהל מחאה

 49. אישור הסדר פשרה בין נושה לחייב

 50. אישור על החמרת מצב מרופא תעסוקתי

 51. אישור מס רכוש על בעלות במקרקעין

 52. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 53. אישור פסק בוררות בבית הדין הרבני

 54. אישור הסכם ממון - - סעיף 2 לחוק יחסי ממון

 55. אישור מצב סופי של בית לאחר תיקונים

 56. אישור להפעלת מעלית ע''י מכון התקנים

 57. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 58. אישור תביעה ייצוגית נגד רכבת ישראל

 59. אישור הסדר נושים למרות התנגדות הבנק

 60. אישור פסק בוררות של ההתאחדות לכדורגל

 61. אישור פשרה בתביעה ייצוגית נגד סלקום

 62. אישור הסכם גירושין בהעדר אחד מהצדדים

 63. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 64. אישור השתתפות בבחירות לארגון הגמלאים

 65. אישור לשימוש חורג מתעשייה למגורי עובדים

 66. אישור תביעה ייצוגית בנושא אגרת שמירה

 67. אישור מרופא על אי יכולת להמשיך בעבודה

 68. אישור פסק בוררות חוץ לפי אמנת ניו יורק

 69. אישור בקשה לבניית 2 יחידות דיור במקרקעין

 70. אישור מבית המשפט לתרומת מח עצם של קטין

 71. אישור הסדר נושים של חברה בהקפאת הליכים

 72. אישור הסכם גירושין לאחר ניסיון שלום בית

 73. החזר תשלום לאדריכל עקב העדר אישור תכנית

 74. אישור פעולה חריגה בסכום גדול - רשלנות בנק

 75. אישור נהיגה ברכב חברה לאדם שאין לו רישיון

 76. אישור תוספת למחסן חוץ ללא קבלת הסכמת השכנים

 77. אישור הסכם מקרקעין עם קטין ע''י בית המשפט

 78. אישור הסכם זכיה בהתמחרות ע''י ראש ההוצל''פ

 79. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 80. אישור הסדר נושים בכפוף להסכמה לא לדלל מניות

 81. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 82. אישור בית משפט לרכישת חברה: תמורה בלתי הולמת

 83. אישור להגשת תביעה אישית נגד נאמן להסדר נושים

 84. אישור הסכם פשרה של רוכש דירה לאחר פרשת חפציבה

 85. אישור הגשת תביעה נגזרת ע''י מחצית מבעלי המניות

 86. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 87. אישור תביעה ייצוגית נגד סלקום בגין הטעיית הצרכן

 88. אישור חוזה עם חברת סלולר בבית הדין לחוזים אחידים

 89. אישור פשרה בתביעה ייצוגית בנושא מנוי לעיתון מעריב

 90. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 91. אישור חלוקה שלא עומדת במבחן הרווח הקבוע בסעיף 303 בחוק החברות

 92. תשלום מיוחד האסור לגבייה בהעדר אישור לפי סעיף 124 לחוק המים

 93. אישור בקשה להיתר הסותרת החלטת וועדת הערר בהעדר שינוי נסיבות מהותי

 94. אישור תכנית שינויים מהיתר תוספת חדר למערכות טכניות, בשטח 8.84 מ"ר בקומה א

 95. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון