נוהלי פיטורים: זכותו של ארגון העובדים לעמוד על קיום ההסכמות הקיבוציות

נוהלי פיטורים: זכותו של ארגון העובדים לעמוד על קיום ההסכמות הקיבוציות

בס"ק 000056/04 (ת"א) הסתדרות המעו"ף, ארגון עובדי שירותי בריאות כללית וועד עובדי מחוז דן של שירותי בריאות כללית נגד שירותי בריאות כללית עמד בית הדין על זכותו של ארגון העובדים לעמוד על קיום ההסכמות הקיבוציות מולו בקשר לנוהלי פיטורים:

"בתי הדין לעבודה כבר קבעו כי הוראות בהסכם קיבוצי העוסקות בנוהל פיטורים הנן הוראות מעורבות, בעלות אופי נורמטיבי ואובליגטורי גם יחד. כפי שנקבע על ידי כב' בית הדין הארצי:

"... האופי האובליגטורי בהוראות הסכם קיבוצי שעניינן פיטורים, ברור במיוחד עת באותן הוראות מוקנה מעמד לארגון עובדים או לארגונים שלו... וכן באותם המקרים שעולה מההוראות שבהסכם הקיבוצי כי בפיטורים "כלכליים", או בשל "צמצום בעבודה" מדובר... זאת ואף זאת, במקרים מכגון דא מעמד הפרט, שבפיטוריו מדובר, הוא אף נחות ממעמד הארגון ויש וזכויותיו של הפרט נחתכות כמעט במלואן על ידי פעולות הצדדים להסכם, כשם שעצם הזכות לא להיות מפוטר באה מההסכם.

משהזכות, שלהפרתה טוענים או שאת אכיפתה מבקשים, היא זכות של ההסתדרות - ברור שאין מדובר ב"סכסוך היחיד" שהולבש במחלצות של "סכסוך קיבוצי". הסכסוך הוא סכסוך קיבוצי ממש" (דב"ע מד/19-4 ההסתדרות הכללית - אוניברסיטת תל אביב, פד"ע טו 260, 265).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הכרה בארגון עובדים

 2. מיהו ארגון עובדים יציג ?

 3. פיצוי כספי לארגון העובדים

 4. התארגנות עובדי מגדל ביטוח

 5. ארגון העובדים איגוד המשפטנים

 6. הפרת חובת היוועצות עם ארגון עובדים

 7. פיטורים בגין פעילות בארגון עובדים

 8. סמכות ייחודית בתביעות ארגון עובדים

 9. זכות נציג ארגון העובדים להשתתף בשימוע

 10. אי קבלה לעבודה בגלל פעילות בארגון עובדים

 11. נטען כי הוכרו כארגון יציג בהודעה שנשלחה במייל

 12. פיטורי עובדים רק בשל השתייכותם לארגון עובדים

 13. הרעת תנאים בעבודה בגלל פעילות העובד בארגון עובדים

 14. אי העברת טופס הצטרפות לארגון עובדים מחשש להתנכלות

 15. טענת התנכלות לעובדים שחתמו על טפסי הצטרפות להסתדרות

 16. הפסקת עבודה בהוראות נציגי ארגון העובדים, מהווה שביתה

 17. סמכות בית הדין האזורי לעבודה לדון במעמד ארגון עובדים

 18. נתונה לעובד הזכות להחליט אם להצטרף לארגון עובדים אם לאו

 19. התארגנות עובדים: טענות לעניין ההתנכלויות והתבטאויות פוגעניות

 20. טענת פיטורי עובד שנטל חלק בניסיונות התארגנות עובדים בהסתדרות

 21. נוהלי פיטורים: זכותו של ארגון העובדים לעמוד על קיום ההסכמות הקיבוציות

 22. עיצומים בשל סירוב ארגון העובדים להאריך את ההסכמים של העובדים הארעיים בחברת החשמל

 23. האם פוטר העובד בשל חלקו בהתארגנות הראשונית בחברת AIG, או שמא פוטר מטעמים ענייניים ?

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון