הסכם קיבוצי: אין תוקף למעשה פיטורים חד צדדי

הסכם קיבוצי: אין תוקף למעשה פיטורים חד צדדי

בע"ע (ארצי) 35912-08-10‏ ‏ אסתר תריף נ' עיריית יהוד-מונוסון קבע בית הדין הארצי:

"כפי שעולה מלשון סעיפים 70 ו-71 לחוקה, אין תוקף למעשה פיטורים חד צדדי. כל מעשה פיטורים שאין לו הסכמת נציגות העובדים הוא כאין וכאפס. אין זה סביר שאומד דעתם של הצדדים היה שבמקרה כזה, למרות התנגדות נציגות העובדים, וכל עוד לא יושבה המחלוקת בין המעסיק לארגון העובדים, יחשב מעשה הפיטורים כבר תוקף. לשון הכתובים מצביעה על כוונה הפוכה בדיוק, כלומר שכל עוד קיימת התנגדות של נציגות העובדים להצעת הפיטורים אין הם נכנסים לתוקף."

ועוד נקבע שם כי:

"בהוראות ההסכם הקיבוצי הקובעות את הליך הפיטורים יש אף היבט נורמטיבי. כך נפסק אף בפסק דין ארגון המורים [16]:

"ההבחנה בין ההוראות האובליגטוריות שבהסכם קיבוצי לבין ההוראות הנורמטיביות שבו אינה קלה ואינה חדה וחלקה, ובסעיפים בהסכמים קיבוציים בדבר סדרי פיטורים יכול שיהיה בהם הן מן האובליגטורי והן מן הנורמטיבי".

משמעותה של קביעה זו היא שסעיף 70 כולל בתוכו את מניעת הפיטורים, כזכות אובליגטורית וכזכות נורמטיבית, כאשר בהקשר הנורמטיבי המשמעות היא שלעובד יש זכות שיתקיים בעניינו הליך הפיטורים הקבוע בחוקה, לאמור, שהפיטורים יעשו רק מסיבה מספקת ובהסכמת נציגות העובדים, או בהעדר הסכמת נציגות העובדים- שהפיטורים יעשו מסיבה מספקת ויאושרו על ידי הבורר.
הזכות שנתנה לנציגות העובדים היא הזכות למנוע את הפיטורים, ומניעת הפיטורים משמעה אי השתכללות מעשה הפיטורים עד לקבלת ההכרעה הסופית בבוררות.
זכותו הנורמטיבית של העובד מהווה טעם נוסף לכך שמכתב הפיטורים בטל, שכאמור מעשה הפיטורים אינו בר תוקף עד להכרעת בבוררות.
פרשנות זו של החוקה מתיישבת היטב עם העקרונות שקבעו לעצמם הצדדים ביחס להליכי הפיטורים, ובהם הוראות אשר מגבילות את הפררוגטיבה של הרשות המקומית לפטר. הרציונאל המונח בבסיס החוקה הינו, שכל צד יימנע מפעולות חד צדדיות, עד לישוב המחלוקת בהסכמה או בבוררות. "לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תחולת הסכם קיבוצי

 2. ביטול הסכם קיבוצי

 3. התעלמות מהסכם קיבוצי

 4. הסכם קיבוצי מכוח נוהג

 5. פקיעת תקפו של ההסכם הקיבוצי

 6. פירוש סעיף בהסכם קיבוצי

 7. סעיף בוררות בהסכם קיבוצי

 8. תביעה לביטול הסכם קיבוצי

 9. תביעה ייצוגית הסכם קיבוצי

 10. פרשנות חוק הסכמים קיבוציים

 11. הסכם קיבוצי תוספת שכר נהגים

 12. פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי

 13. הסכם קיבוצי נהגי אוטובוס דן

 14. זכויות דיילות - הסכם קיבוצי

 15. חובת מכרז פנימי בהסכם קיבוצי

 16. הסכם קיבוצי עובדי רשות השידור

 17. סעיף 33י(א) לחוק הסכמים קיבוציים

 18. הסכם עבודה אישי או הסכם קיבוצי

 19. ביטול פיטורים בגלל הסכם קיבוצי

 20. פיטורי עובד בניגוד להסכם קיבוצי

 21. הסכם קיבוצי ללא אישור שר האוצר

 22. הכרה כעובד קבוע לפי הסכם קיבוצי

 23. פיטורי רופא בניגוד להסכם קיבוצי

 24. תביעה להפרשי שכר לפי הסכם קיבוצי

 25. עובד קבוע בחברת דן לפי הסכם קיבוצי

 26. הסכם קיבוצי עורכי דין בשירות המדינה

 27. תוספת משמרות לכבאים לפי הסכם קיבוצי

 28. פרשנות מועד תחולת סעיף בהסכם קיבוצי

 29. ויתור על זכויות אישיות בהסכם קיבוצי

 30. שלילת פיצויי פיטורים לפי הסכם קיבוצי

 31. הטבות לעובדים שפוטרו מכוח הסכם קיבוצי

 32. האם סגירת מפעל מהווה הפרת הסכם קיבוצי

 33. פיטורי עובד רפא''ל בניגוד להסכם קיבוצי

 34. הסכם קיבוצי: אין תוקף למעשה פיטורים חד צדדי

 35. קליטת הוראות הסכם קיבוצי בחוזה עבודה אישי

 36. בקשה למתן צו המחייב לחתום על הסכם קיבוצי

 37. הסכם קיבוצי עובדים סוציאליים בשירות הציבורי

 38. פיצויים מוגדלים לעובדים בגין הפרת הסכם קיבוצי

 39. החלטת ועדת בחירות בהסתדרות בניגוד להסכם קיבוצי

 40. בקשת צד בסכסוך קיבוצי להצהיר על הפרת הסכם קיבוצי

 41. האם הסכם קיבוצי מאוחר יכול לשנות הסכם קיבוצי מוקדם ?

 42. בוררות בהסכם קיבוצי לגבי עובדים שיש להם חוזה עבודה אישי

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון