סעיף 24 לתמ"א 36 (א) עוסק בהסדרת אתרי שידור ליד דרך

סעיף 24 לתמ"א 36 (א) עוסק בהסדרת אתרי שידור ליד דרך

"24.1 לאורך דרכים באזורים פתוחים, הותר הקמת אתרי שידור על הקרקע, ברצועת הדרך או בין גבול רצועת הדרך ובין קו הבניין שנקבע לה. במקרים בהם קיימות מגבלות פיזיות וטכניות למיקום בתחומים הנ"ל תותר הקמה בסמוך ככל האפשר לקו הבניין.
24.2 תרנים שיוקמו על פי סעיף 24.1 ישולבו עם/או בסמוך לרצוף עמודי תשתית קיימים בשולי הדרך, כגון, עמודי חשמל, עמודי תאורה, עמודי טלפון..."

אלטרנטיבה זו נוספת על האלטרנטיבה הקבועה בסעיף 23.2 לתמ"א אשר עניינה הצטרפות והשתלבות עם עצמים או מבנים. המגמה הבאה לידי ביטוי בשני הסעיפים הנ"ל כמו גם בסעיפים נוספים בתמ"א הינה עידוד איחוד התשתיות, במקרה דנן מוצג איחוד בין תשתית הכביש שהינו שטח מופר ממילא, הצורך במצלמת מע"צ ואיחוד שני מפעילים סלולריים על גבי אותו תורן נותן לדידנו מענה מספק ביותר לאיחוד המיוחל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תמ"א 36

 2. סעיף 14א תמ''א 38

 3. פינוי בינוי פיצוי

 4. סיכול עסקת פינוי בינוי

 5. מע''מ בעסקאות פינוי בינוי

 6. ערר על דחיית התנגדות לתמ''א 38

 7. תמ"א 18 - הקמת תחנת תדלוק זעירה

 8. סילוק פולשים לצורך פינוי בינוי

 9. סירוב להתפנות בפרויקט פינוי בינוי

 10. עורך דין תמ"א 38 - היתר לבניית קומה נוספת

 11. התנגדות להגבהת בניין מכוח תמ"א 38 - הסתרת אור השמש

 12. תמ"א 38: האם לאור גובה הבניין יש לחייב בהתקנת מעלית

 13. סעיף 24 לתמ"א 36 (א) עוסק בהסדרת אתרי שידור ליד דרך

 14. בקשות פלאפון וסלקום להקמת מתקני שידור קטנים לפי בתמ"א 36/א במקרקעין

 15. בקשה להקמת מתקן שידור קטן כהגדרתו בתמ"א 36 תוך השתלבות בעמוד תאורה קיים בהיתר

 16. פינוי בינוי - ירידת ערך בשל הגדלת צפיפות וסוג האוכלוסייה המיועדת לגור בבניינים

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון