תמ"א 36

תמ"א 36

עניינה של תמ"א 36 בפריסת תשתית סלולרית ברחבי הארץ על מנת לאפשר כיסוי לשידור וקליטה בכל שטח המדינה, תוך מניעת מפגעי קרינה ומיזעור הפגיעה באיכות הסביבה והנוף.

במסגרת זו קובעת התמ"א "תיעדוף" להצבת מתקני הקליטה, ובסעיף 22.1 מסבירה את העדפתה הראשונה: אתר שידור בצידי הדרך או על מבני תשתית קיים או בצמוד אליו.

סעיף 24.1 מבהיר יש להתיר הקמת אתרי שידור על הקרקע, לאורך דרכים באזורים פתוחים, ברצועת הדרך או בין גבול רצועת הדרך לבין קו הבנין שנקבע לה. במקרה דנן נופל המיקום המבוקש במדויק להגדרה זו, הרעיון הוא "לנצל" שטח שמופר ממילא לצורך הצבת התשתית הנחוצה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תמ"א 36

 2. סעיף 14א תמ''א 38

 3. פינוי בינוי פיצוי

 4. סיכול עסקת פינוי בינוי

 5. מע''מ בעסקאות פינוי בינוי

 6. ערר על דחיית התנגדות לתמ''א 38

 7. תמ"א 18 - הקמת תחנת תדלוק זעירה

 8. סילוק פולשים לצורך פינוי בינוי

 9. סירוב להתפנות בפרויקט פינוי בינוי

 10. עורך דין תמ"א 38 - היתר לבניית קומה נוספת

 11. התנגדות להגבהת בניין מכוח תמ"א 38 - הסתרת אור השמש

 12. תמ"א 38: האם לאור גובה הבניין יש לחייב בהתקנת מעלית

 13. סעיף 24 לתמ"א 36 (א) עוסק בהסדרת אתרי שידור ליד דרך

 14. בקשות פלאפון וסלקום להקמת מתקני שידור קטנים לפי בתמ"א 36/א במקרקעין

 15. בקשה להקמת מתקן שידור קטן כהגדרתו בתמ"א 36 תוך השתלבות בעמוד תאורה קיים בהיתר

 16. פינוי בינוי - ירידת ערך בשל הגדלת צפיפות וסוג האוכלוסייה המיועדת לגור בבניינים

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון