שינוי מיקום חניה והשלמת גדר בנויה בחזית

שינוי מיקום חניה והשלמת גדר בנויה בחזית. הועדה המקומית החליטה לא לאשר את הבקשה לשינוי מיקום החניות כל זאת במקרקעין הידועים כחלקה 63 גוש 7654 רחוב ההגנה 59 ברעננה (להלן:"המקרקעין").

העוררת טוענת כי הבקשה הוגשה בהתאם להנחיית מהנדס העיר, ולאחר שנבדקה על ידי יועץ תחבורה של הועדה המקומית.

בינתיים התברר כי אישור יועץ התחבורה בוטל ולועדת רישוי הוגשה המלצה לא לאשר שינוי מסיבה של חסימת הגישה להולכי רגל לבית. עוד טוענת העוררת כי קיים שביל גישה לבית ברוחב של 80-100 ס"מ ולא ברורה עמדת הועדה המקומית לאור האמור.

הועדה המקומית השיבה (באיחור ניכר), כי בעקבות ביקור מנהלת יחידת הפיקוח נמצא כי במבנה בוצעה חניה אחת מתוך השתיים המופיעות בהיתר, אשר אושר להם רוחב כניסה בהיתר של 5.60, בעוד בפועל בוצע שער ברוחב של 2.90 מ'.

בפועל רוצפה חניה אחת מתוך השתיים ושטח המיועד לחניה השניה בוצע גינון חלקי.

לפיכך ולאחר פגישות עם גורמי הועדה הגישה העוררת תכנית שינויים. יועץ התנועה מטעם הועדה המקומית לא התנגד לתכנית וזאת בהסתמך על שער שסומן שם ברוחב של 4.80 מ', ואולם קיים בפועל שער הנע על מסילה ברוחב של 2.9 מ' וחלק מרותך וקבוע ברוחב של 1.80 מ' תכנית זו לא אושרה על ידי יועץ התנועה, ונראה בה בבירור כי הכניסה להולכי רגל אינה אפשרית בשל חסימת האזור על ידי רכב חונה.

דיון והכרעה

בדיון שנערך בפנינו הבהירה הועדה המקומית כי במידה ותבוצע כניסה בהתאם למצוין בתכנית שאושרה מלכתחילה על ידי יועץ התנועה לא תהא מניעה לאשר את תכנית השינויים.

העוררת מצידה השיבה כי מדובר במצב קיים אשר יועץ התנועה של העירייה היה מודע לו קודם לקבלת ההחלטה.

אין באפשרותנו לסמוך על עדות השמיעה שהעידה העוררת בנוגע לעמדתו של יועץ התנועה של הועדה המקומית, ועיון בתשריט הבקשה שאושרה על ידו מעלה כי באותה בקשה מצוין שער חניה נגרר כנף על כנף ברוחב של 4.80 מ'.

מאחר ואין חולק כי המצב בפועל שונה וכולל שער ברוחב של 2.90 מ' אנו סבורים כי על העוררת להגיש בקשה מעודכנת לועדה המקומית אשר תדון בה תוך 30 יום מיום שתוגש, ובמסגרת זו תבהיר הועדה המקומית נימוקיה לאישור או דחיית הבקשה.

כבר בשלב זה נעיר כי, על פניו התכנון אשר הוצע ואושר על ידי יועץ התחבורה מותיר רוחב כניסה מתאים להולכי רגל.

לעניין רדיוס הסיבוב הרי שעל הועדה המקומית להידרש לסוגיה באמצעות המומחים מטעמה.

אשר על כן הדיון מוחזר לועדה המקומית לאחר הגשת בקשה מתוקנת כמפורט לעיל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גדר הפרדה בין בתים

 2. צו הפסקת בניית גדר

 3. סכסוך בין שכנים על גדר

 4. בקשה לפתיחת שערים בגדר

 5. בקשה לבניית גדר במקרקעין

 6. עבודות מתכת בגדר ההפרדה

 7. פיצוי על פגיעת רכב בגדר

 8. תוואי גדר ההפרדה בירושלים

 9. צו הריסה של בניית גדר בטון

 10. בקשת התרת גדר בדיעבד במקרקעין

 11. התנגדות להיתר להגבהת גובה גדר

 12. בניית גדר בשטח ציבורי ללא היתר

 13. התהפכות רכב לאחר התנגשות בגדר

 14. ירי על אדם שעבר את גדר ההפרדה

 15. נזקי גוף בעקבות התחשמלות מגדר מתכת

 16. שינוי מיקום חניה והשלמת גדר בנויה בחזית

 17. עלות הקמת גדר משותפת בין שכנים ותחזוקתה

 18. בקשה לגדר את מגרש תוך יצירת בליטה אל תוך שטח

 19. בקשה להיתר לבניית ממ"ד וגידור חלק מהחצר המשותפת

 20. האם גידור קרקע מהווה "שימוש" לצורך חיוב בארנונה

 21. ערר על סירוב ליתן היתר להקמת גדר לצורך גידור מקרקעין

 22. בכביש המוביל לכניסה לחמת גדר, התנגשו זה עם זה רכביהם

 23. חובת השתתפות בתשלום בניית גדר בגבול משותף בין שכנים ?

 24. ערר על החלטת הועדה המקומית לאשר בקשה להקמת גדר במקרקעין

 25. בקשה לבנות גדר בגבול שטח הכלול בבית משותף המורכב מצמודי קרקע

 26. נטען שרכב פגע בגדר בניין הבית המשותף וכתוצאה מכך נגרם נזק לגדר

 27. ערר על החלטת הועדה לאשר בקשה לעבודה מצומצמת של תוספת לגדר מפרידה מבלוקים

 28. צו הריסה: "גדר בטחון" בגובה כ-2.5 מ', בנויה מברזל, עמודי ברזל וקוביות בטון

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון