בקשה לסגור חלק ממרפסת פתוחה במפלס העיקרי והגדלת עליית הגג

מבקשים לסגור חלק ממרפסת פתוחה במפלס העיקרי והגדלת עליית הגג ע"ג התוספת. התוספת הינה בתחום קווי הבניין, ובתחום הגובה המותר.

דיון והכרעה:
מקום בו מדובר בהקלה הבדיקה שנעשית ע"י גופי התכנון אמורה להיות דו שלבית: ראשית, יש להתחקות אחרי הסיבה לחרוג מהמשטר התכנוני התקף במקרקעין, ושנית, יש לבחון את תוצאותיה של החריגה ביחס למקרקעין ולסביבתם.
מקום בו מדובר בהקלה כמותית, ההנחה היא כי אין צורך להוכיח סיבה לחרוג מהמשטר התכנוני התקף שכן בזכויות קניין מותרות עסקינן אשר ההצדקה לנצלן נובעת מהיותה של התכנית החלה במקרקעין תכנית "ישנה".
נותר אם כן, לבחון את השפעותיה של ההקלה המבוקשת בסביבתה. כפי שהובהר לנו, כל דיירי הבניין עצמו הסכימו לבקשה וההתנגדות הגיעה מבניין המצוי ממערב במרחק של 8 מ'.
על פי טענות העוררים דירתם גם כך חשוכה והשלמת הבניה במגרעת המבוקשת, הגם שאינה מגיעה כדי 3 קומות, אלא לשיעור של כ5 מ', תרע את המצב עוד יותר.
העוררים אף הציגו תמונות לפיהן קיימים אלמנטים נוספים של הצללה על דירתם מאותו כיוון ובהם עצים מוגנים אשר לא ניתן לשנות את מקומם.
במצב דברים זה ומשלא הוכח בפנינו נזק חריג באמצעות חוו"ד למשל, איננו סבורים כי יש למנוע מהעוררים ניצול זכויות קניין. בין הבתים קיים מרחק של כ-8 מ' שהינו מרחק מכובד, הבית במספר 26 הינו בית גבוה בהרבה מההשלמה המבוקשת כאן ובסה"כ מדובר בסגירתה של נישה קיימת.
כמו כן, לא מצאנו ממש באפשרויות אלטרנטיות בניצול אותן זכויות, שכן קווי הבניין אינם מאפשרים לעשות זאת. לא זו אף זו, אנו סבורים כי מקום בו ניתן לבצע השלמות בתוך קווי הבניין הן עדיפות על חריגה מהן.
לעניין זה יפים דבריו של ביהמ"ש המחוזי בנצרת שכבר קבע כי :
"אף תושב אינו יכול לצפות כי השכונה הקטנה והשקטה בה בחר לבנות את ביתו תישאר תמיד כך. ישנה התפתחות מתמדת. קיימים התרחבות גידול ושינויים. אל השכונה באים לגור תושבים חדשים ולא תמיד מאותו מרקם חברתי וסוציאלי של הוותיקים. אי אפשר לעצור את החיים ואת השינויים אלא בגבולות שהחוק מתיר."
"? 134/01 <> הרב שיק נ' הוועדה המקומית גליל מזרחי.
כן השווה "? (?-?) 836/06 <> קופלר ואחר נ' וועדת הערר ואח', שם אישר ביהמ"ש את החלטת וועדת הערר שקבעה:
כל ? <> צריך וחייב לקחת בחשבון כי יתכן ויינתנו הקלות אשר תפגענה בנוף הקיים לבני ביתו".
לאור כל האמור, הערר נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הצמדת מרפסת לדירה

 2. כניסה לדירה דרך המרפסת

 3. בניית תוספת מרפסת ללא היתר

 4. היתר בניה למרפסת זיז לא מקורה

 5. שבירת קיר חיצוני של גג מרפסת

 6. צו הריסה על סגירת מרפסת פתוחה

 7. קירוי שנוצר כתוצאה מהרחבת המרפסת

 8. התליית היתר בניה להקמת מרפסת זיז

 9. סגירת מרפסת ללא היתר בתל אביב

 10. ארנונה על גג - ארנונה על מרפסת

 11. בקשה לבנות מרפסת בדירה עם חיבור לסלון

 12. ערר שלא לאשר אלמנט מצליל במרפסת זיזית

 13. האם מרפסת חלק משטח הדירה או שטח מוצמד לדירה

 14. בקשת שינוי מהלך מדרגות ותוספת מגורים על מרפסת גג

 15. האם צריך לשלם היטל השבחה על הרחבת מרפסת מכוח תכנית ?

 16. ערר לאשר בקשה להרחבת דירה, תוספת חדרי שינה וסגירת מרפסת

 17. התנגדות לבניית מרפסות בטענת "פגיעה ארכיטקטונית" בפרויקט

 18. ההבדל בין ''גג פתוח'' לבין ''מרפסת גג'' לצורכי ארנונה

 19. בקשה לסגור חלק ממרפסת פתוחה במפלס העיקרי והגדלת עליית הגג

 20. בקשה להיתר סגירת מרפסת קיימת בקומת הקרקע וריצוף של גינת הבית

 21. בקשה להיתר לסגירת מרפסת, ריצוף חצר ובניית מדרגות חיצוניות לחצר

 22. בקשה להקמת בית דו משפחתי צמוד קרקע ושתי בריכות שחייה במרפסת גג

 23. בקשת לסגירת מרפסת ובניה בגג, הבקשה כללה הקלה בהצמדות למעקה הגג

 24. דירת דופלקס: תוספת בניה להשלמת קומת גג ומרפסת פתוחה מעל התוספת

 25. האם יש לקבל את הנחיות מהנדס העיר, לגבי צורת מרפסות הגג המותרות ?

 26. בקשה לסיפוח שני גגות משותפים שמעל קומה מסחרית והפיכתם למרפסות פתוחות לדירה

 27. בניית בריכה במרפסת קומת חדרים על הגג, חדר מכונות והגבהת מעקה ע"י זכוכית דקורטיבית

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון