התקבלה התנגדות לאפשר פתח בקיר הדרומי של הדירה

התקבלה התנגדות לאפשר פתח בקיר הדרומי של הדירה

העררים מתייחסים לתוספת חדר על גג בצמוד לדירה קיימת ופרגולות של המבקש מס' 2.

קדמה להחלטה זו, שבגינה הגישו העוררים ערריהם, החלטת המשיבה מס' 1 מיום 18.9.06, לפיה החליטה המשיבה מס' 1 לאשר את הבקשה, ולא אישרה פתיחת חלון או דלת.

פתיחת החלון נולדה בדיון נוסף שהחליט לקיים יו"ר המשיבה מס' 1 מטעמיו הוא.

לא מצאנו כלל בקשה לדיון חוזר בהחלטה, לא שמענו כלל על הנימוקים אשר הביאו את המשיבה מס' 1 לקיים דיון כזה, וחמור מכך- המשיבה מס' 1 החליטה לשנות את החלטתה, שנתקבלה בדיון קודם, ללא שמיעת הצדדים ובניגוד לחוות הדעת המקצועית (אדר' יעל קרמה).

בענייננו, לא רק שלא התקיימו הנסיבות לקיום דיון חוזר, אלא שאנו סבורים כי החלטת המשיבה מס' 1 ניתנה שלא כדין בכך שלא שמעו את הצדדים, ואין וודאות כי ההחלטה השנייה ניתנה באותו הרכב אשר שמע והחליט את אשר החליט בהחלטה הראשונה.

להשלמת התמונה אנו סבורים כי יש להתנות את מתן ההיתר להחלטה הראשונה במסירת חוות דעת של קונסטרוקטור מוסמך, וכי יש להתנות זאת בכך כי הארובה לא תינזק ולא תוזז ממקומה.


כמו כן אנו סבורים כי ההחלטה השנייה פוגעת שלא לצורך ביתר הדיירים בבניין, שכן המשיב מס' 2 "זכה" לתוספת של 25 מ"ר וכן שני פתחים, כך שהתוספת מאווררת דיה, ואין כל סיבה לאפשר לו פתח נוסף בקיר הדרומי, כך שיש חשש לפגיעה לא מאוזנת בדיירים האחרים בבניין.


התוצאה היא כי החלטנו לקבל את העררים, כאמור לעיל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בניית קיר מגן

 2. הריסת קיר משותף

 3. רטיבות בקיר משותף

 4. התנגדות להגבהת קיר משותף

 5. הריסת קיר על ידי השוכר

 6. בניית קיר בטון בין חלקות

 7. תביעה בגין נפיחויות בקירות

 8. תביעה לתשלום בגין עבודות ציורי קיר

 9. תביעה בגין תשלום על חיפוי קירות בשיש

 10. קיר שלא נבנה במקום הנכון בגבול שתי החלקות

 11. קניית שטיחים מקיר לקיר - תביעת פיצויים

 12. תביעה על עבודות חפירה ובניית קירות תומכים

 13. התקבלה התנגדות לאפשר פתח בקיר הדרומי של הדירה

 14. בטון ניתז ונדבק לקירות הבית עקב עבודות יציקה וטיח

 15. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מקריסת קיר עליו

 16. בקשה לתוספת בניה בין קיר הבניין לקיר התמך של החלקה הסמוכה

 17. נמחץ כתוצאה מנפילת קיר טרומי במשקל חמש טונות שהורם על ידי עגורן

 18. קביעת מפלס הכניסה של הבית (מפלס ה-0.00) על 600.01 וליצור קירות בטון

 19. סילוק כלוב ברזל ומיכלי גז הצמודים לקיר הבניין בדרך הגישה לחצר הבית, השייכים לחנות

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון