בקשה להריסה חלקית של בניין קיים

בקשה להריסה חלקית של בניין קיים, הוספת שתי קומות לבניין ותוספת לצד הצפוני של הבניין, הכול כמפורט בבקשה להיתר.
הבקשה אושרה ע"י המשיבה מס' 1 בכפוף לתנאים. על כך הגישו העוררים ערר וכן הופיעה בפנינו המשיבה מס' 7, שאף היא התנגדה לבקשה להיתר.

נושא בניין זה היה בפנינו בדיון קודם, וכבר אז הבהרנו למשיבים מס' 2-6 ולכל הצדדים כי נושא החנייה במקום הוא נושא מרכזי ועיקרי.

החלטת המשיבה מס' 1 לעניין החנייה התייחסה לכך ע"י העברת העניין לאישור מחלקת התנועה.

איננו מקבלים גישה זו במקרה זה, שכן אין מדובר באישור טכני אלא מהותי.

המקום הינו מקום צר, הגישה קשה, הכבישים הסובבים צרים, ותוספת בנייה מצריכה הוספה של מקומות חנייה כך שבבניין היום צריך שיהיו לפחות שמונה מקומות חנייה, ולעניין זה איננו מקבלים את פרשנותו של ב"כ המשיבים 2-6 כי רק הדירות הנוספות צריכות פתרון חנייה.

כאשר מבקשים תוספת לבניין אשר נבנה לפני עשרות שנים, זו הזדמנות גם לרשויות התכנון ליישר קו עם הצרכים התחבורתים הנחוצים היום, וזאת כתוצאה הנובעת מהתגברות השימוש בכלי רכב בימינו אנו.

איננו בטוחים בכמות החנייה אשר נטענה בפנינו, שהיא הכמות הנדרשת של 6 מקומות חנייה, מכל מקום- יש לעמוד ע"פ תקן החנייה, ולפחות לכל דירה יש להקצות מקום אחד.

ע"פ הבקשה אמנם הפירוט הינו 6 דירות, אך ע"פ בדיקתנו עולה כי ישנן 8 יחידות דיור.

הובא בפנינו אישור עקרוני של המחלקה להסדרי תנועה, שנוסח בלשון מינימליסטית, כהאי לישנא:

"אין התנגדות עקרוני להתקנת מכפילי החנייה. לאישור היתר בנייה יש להגיש תכנית עם חתכים ומכתב התחייבות של היזם לאחזקת מכפילי החנייה...".
אנו סבורים כי על המשיבה מס' 1 היה לדון במכפילי החנייה המוצעים וכן אנו סבורים כי הבקשה להיתר הייתה צריכה להיות כוללת את התכנית למכפילי החנייה, וכן חתכים ופרטים של גישה, מיקום, כניסה, יציאה וכיו"ב.

אנו סבורים כי תכנית שכזאת היה צריך להפנות תחילה גם לידיעת המתנגדים, ולאפשר להם לטעון גם לעניין זה בפני המשיבה מס' 1.

אין לדעתנו אפשרות במקרה זה להאציל את הסמכות המוקנית ע"פ החוק לועדת התכנון, לאיזשהו פקיד, ויהיה מוכשר ככל שיהיה, אשר יאשר עניין כה עקרוני וכה מהותי, מבלי שהעניין יעבור את ועדות התכנון והגורמים המקצועיים.

בנסיבות אלו החלטנו לקבל את הערר ולהחזיר את הבקשה להיתר לפני המשיבה מס' 1, ולהורות לה לדון בעניין רק לאחר שהבקשה להיתר תכלול פירוט מדויק של פתרונות החנייה כולל מתקן אשר דוגמתו הוצגה בפנינו וסומנה מש/1 מיום 29.5.07.

אשר על כן החלטנו לקבל את הערר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסת תקרה

 2. הוצאת צו הריסה

 3. צו הריסה מנהלי

 4. צו הריסה וגם קנס

 5. הריסת בריכת שחיה

 6. אי ביצוע צו הריסה

 7. צו הריסה קיר בטון

 8. עורך דין צו הריסה

 9. אי קיום צווי הריסה

 10. איך מבטלים צו הריסה

 11. צו הריסה מבנה נייד

 12. פגם בצו הריסה מנהלי

 13. צו הריסה גן אירועים

 14. איך מעכבים צו הריסה

 15. צו הריסה מטרד ליחיד

 16. הריסת קברים מוסלמים

 17. צו הריסה מבנה מסוכן

 18. ביטול רכיב של צו ההריסה

 19. צו הריסה למרות זיכוי

 20. ערר על אישור הריסת בית

 21. קניית דירה עם צו הריסה

 22. בקשה להריסת סוכות ומכולות

 23. צו הריסה למסעדה בחוף הים

 24. הפרת צווי הריסה שיפוטיים

 25. ביצוע צו הריסה לפני הפקעה

 26. בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

 27. עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

 28. צו הריסה מבנה בנמל תל אביב

 29. ביטול צו הריסה מנהלי של דלת

 30. צו הריסה למבנה על גג בניין

 31. בקשה לעיכוב צו הריסה מינהלי

 32. הוצאת צו הריסה ע''י ראש העיר

 33. בקשה להריסה ובניה מחדש של גלריה

 34. צו הריסה - סמכות לפנות סחורה

 35. בקשה להריסה חלקית של בניין קיים

 36. צו הריסה מינהלי שהוצא שלא כדין

 37. סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה

 38. דחיית בקשה לצו הריסה ללא הרשעה

 39. איחור בביצוע צו הריסה ללא הרשעה

 40. למי יש זכות לבקש ביטול צו הריסה

 41. הריסה והקמת מקלטים חדשים במקרקעין

 42. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 43. הפרת חובת ההתייעצות לפני צו הריסה

 44. אחריות ועדה מקומית לביצוע צו הריסה

 45. עתירה לבג"ץ נגד הריסת מבנה שבנה העותר

 46. צו הריסה מינהלי מניעת עובדה מוגמרת

 47. סמכות בית משפט השלום ליתן צו הריסה

 48. בקשה להורות כי פג תוקף של צו הריסה

 49. קבלת היתר בניה בדיעבד לאחר צו הריסה

 50. ביטול צו הריסה מנהלי בהעדר התייעצות

 51. הכשרת בניה ללא היתר - עיכוב צו הריסה

 52. דחיית מועד צו הריסה עקב היתר בניה קרוב

 53. תביעה לסילוק יד מן המקרקעין והריסת מבנים

 54. ביטול צו הריסה בטענה שהמבנה משמש כמחסן

 55. בקשה להיתר בנייה להריסת דירה בקומה הראשונה

 56. ערעור על דחיית בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה

 57. היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון

 58. ביטול צו הריסה עקב סיכון לחלק אחר של הבניין

 59. צו הריסה בניה ללא היתר בעיר העתיקה בירושלים

 60. ביטול צו הריסה - בית משפט לעניינים מקומיים

 61. האם אפשר לעכב צו הריסה שנקבע בהסכמה דיונית ?

 62. תביעה להחזר הוצאות לצורך ביצוע צו הריסה מינהלי

 63. צו הריסה מנהלי: טענה כי נפלה טעות בזיהוי המבנה

 64. עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

 65. ביצוע צו הריסה על ידי משרד הפנים או ועדה מחוזית

 66. נזקים לבית של שכן (צד ג') במהלך הריסת בתי מחבלים

 67. ערעור על החלטה לעכב ביצוע צו הריסת בניה לא חוקית

 68. התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש

 69. ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

 70. הריסת מבנה קיים ובניית בית חדש בתנאי שלא יבוצע שינוי בממ"ד

 71. חתימת יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז הדרום על צווי הריסה מנהליים

 72. טען כי לא הוכח שהמבנה לא נהרס, כלומר, שלא הוכחה הפרת צו ההריסה

 73. יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

 74. חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

 75. בקשה להיתר בניה להריסת מבנה קיים ולהקמת מבנה חדש הכולל מרתף, קומה מסחרית, חמש קומות מגורים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון