בקשה לפטור מאגרה בסכום נמוך - 500 ש"ח

בקשה לפטור מאגרה בסכום נמוך (500 ש"ח)

ערעור על החלטות הרשמת ל' בנמלך (בג"ץ 626/14 – א', ב', ג') מיום 29.1.2014, יום 20.2.2014 ויום 9.3.2014 בהן נדחתה בקשת המערער לקבלת פטור מאגרה, אך לבסוף סכומה הופחת לסך של 500 ש"ח.

המערער עתר לבית משפט נגד החלטת פרקליטות מחוז צפון לבטל כתבי אישום במסגרת הסדרי טיעון בתיקים פליליים שונים. בד בבד עם הגשת העתירה, הגיש המערער בקשה לפטור מאגרה. בהחלטתה הראשונה מיום 29.1.2014, ציינה הרשמת כי המערער לא פרש תשתית עובדתית מלאה להוכחת מצבו הכספי, ולא תמך את הבקשה בתצהיר. כמו כן ציינה כי ספק אם העתירה מגלה עילת התערבות של בית משפט זה בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, אך לנוכח העובדה שהעותר מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה המשולמת לו, הפחיתה את סכום האגרה והעמידה אותה על סך של 1,000 ש"ח. לאחר שהגיש המערער בקשה לעיון חוזר ובה פירוט של מצבו הכספי, הפחיתה הרשמת בהחלטתה מיום 20.2.2014 את האגרה שוב והעמידה אותה על סך של 500 ש"ח, וזאת על אף שציינה כי שוב לא צירף המערער תצהיר וכי עתירתו עדיין אינה מגלה עילה. על החלטה זו הגיש המערער בקשה נוספת לעיון חוזר, שלוותה בתצהיר. בקשה זו נדחתה ביום 9.3.2014.

מכאן הערעור שלפניי, במסגרתו שב ומבקש המערער לפוטרו מתשלום האגרה לנוכח מצבו הכלכלי. עוד טוען כי עתירתו מגלה עילה.

לאחר שעיינתי בבקשה לפטור מתשלום אגרה, בבקשות לעיון חוזר, בהחלטות הרשמת, בהודעת הערעור ובעתירה על נספחיה, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הערעור להידחות. כידוע, שיקול הדעת המסור לרשמת רחב הוא, וערכאת הערעור אינה מתערבת בו בקלות (בש"א 5814/12 ליברוב נ' בית חולים אלישע (14.8.2012); בשג"ץ 8760/12 ואן קול נ' גנות (5.5.2013)).

בית המשפט יעניק לבעל דין פטור מאגרה בהתקיים שני תנאים המצטברים האחד לשני: כי בעל הדין אינו מסוגל לעמוד בחיוב זה; וכי ההליך מגלה עילה (ראו סעיף 14(ג) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007). לדעתי, המסמכים שצורפו על ידי המערער אינם מעלים שאינו מסוגל לעמוד באגרה המתונה שנקבעה בהחלטה מיום 20.2.2014. זאת ועוד, ספק אם ההליך מגלה עילה, כאמור בהחלטתה הראשונה של הרשמת. אציין גם כי הרשמת היטיבה עם המערער פעמיים בהפחתת האגרה, והעמידה אותה על סכום מתון ביותר.

סוף דבר, הערעור נדחה. על המערער לשלם את סכום האגרה, כפי שנקבע בהחלטתה של הרשמת, וזאת תוך 14 ימים מיום המצאת החלטה זו, שאם לא כן יירשם ההליך למחיקה ללא הודעה נוספת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי אגרה ?

 2. אגרת סבלות

 3. אגרת נוסע יוצא

 4. אגרת סעד הצהרתי

 5. החזר אגרת שירותים

 6. בקשה לפטור מאגרה

 7. בקשה להחזרת אגרה

 8. החזר אגרות והיטלים

 9. אגרת הנחת צינורות

 10. אגרת שמירה על מגרש

 11. חישוב אגרות והיטלים

 12. בקשה לקבל פטור מאגרה

 13. החזר אגרת חיבור למים

 14. פטור מאגרת בית משפט

 15. תקנה 14 לתקנת האגרות

 16. בקשה למתן פטור מאגרה

 17. אגרת חפירה באתר עתיקות

 18. אגרות בית הדין לעבודה

 19. תשלום אגרה לבית המשפט

 20. בקשה להחזר מחצית האגרה

 21. אגרת תביעה להסרת קיפוח

 22. בקשה לדחיית תשלום אגרה

 23. תשלום מחצית שניה של האגרה

 24. אי תשלום אגרת המרצת פתיחה

 25. פסיקה בנושא אגרת בית משפט

 26. תובענה ייצוגית אגרת שמירה

 27. תנאים לפטור מאגרת בית משפט

 28. אי יכולת לשלם אגרת בית משפט

 29. פטור מאגרת בית הדין לעבודה

 30. הקטנת סכום התביעה לצרכי אגרה

 31. מחיקת תביעה בשל אי תשלום אגרה

 32. גביה לא חוקית של אגרת חיבור מים

 33. אגרת פינוי אשפה למוסדות בריאות

 34. בקשה לדחיית אגרה ופטור מעירבון

 35. האם יש חוק פטור מאגרת בית משפט ?

 36. תביעה בנושא אגרת שילוט בתל אביב

 37. הוכחת מצב כלכלי לצורך פטור מאגרה

 38. תביעה לתשלום דמי ארנונה ואגרת מים

 39. גביית יתר של אגרות תיעול וסלילה

 40. ערעור על דחיית בקשה לפטור מאגרה

 41. בקשה לפטור מאגרה בסכום נמוך - 500 ש"ח

 42. בקשה לפטור מאגרה בגלל גובה התביעה

 43. דחיית תשלום אגרה ע''י חברה בע''מ

 44. בקשת סעד הצהרתי כדי לחסוך באגרה ?

 45. התנגדות בעלי אגרות חוב להסדר נושים

 46. בקשה לפטור מאגרת בית המשפט העליון

 47. אגרת סעד הצהרתי אשר מכיל סעד כספי

 48. פטור מאגרת בית משפט בתביעת נזיקין

 49. בקשת מפרק חברה לפטור מאגרת בית משפט

 50. אגרת בית משפט בתביעת פיצויים עונשיים

 51. אישור תביעה ייצוגית בנושא אגרת שמירה

 52. אגרות שונות בבתי משפט בתביעות דומות ?

 53. ביטול פסק דין בהסכמה לגבי גובה האגרה

 54. אגרת בקשה לרישום עסקה - תביעה ייצוגית

 55. ביטול הסכם פיתוח - החזר אגרות והיטלים

 56. פטור מאגרה ערעור על החלטת ראש ההוצל''פ

 57. מחיקת ערעור עקב אי תשלום אגרת בית משפט

 58. הגשת תביעה על סכום נמוך יותר לצורכי אגרה

 59. חלוקה אסורה של אגרות חוב - תביעה ייצוגית

 60. תשלום אגרת בית משפט ע''י הצד הזוכה במשפט

 61. בקשה לפטור מאגרה - הפסקת מירוץ ההתיישנות

 62. פטור מאגרה בתביעה על סך 100 מיליון שקלים

 63. פטור מאגרת בניה שיכוני עולים וזוגות צעירים

 64. האם נכה 100% זכאי לקבל פטור מאגרת בית משפט ?

 65. בקשה להארכת מועד לתשלום האגרה והפקדת העירבון

 66. היקף שעות העבודה וסכום האגרה בבקשה לקבלת מידע

 67. בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת אי תשלום אגרה

 68. תביעה ייצוגית בנושא אגרות יבוא מזון משרד הבריאות

 69. התיישנות תביעה שנמחקה מחמת אי תשלום אגרת בית משפט

 70. אגרת תביעה אזרחית לפיצוי כספי על עבירות מין במשפחה

 71. בקשה לפטור מתשלום אגרת בית משפט בהעדר יכולת כלכלית

 72. אגרות שונות בביה"ד הרבני ביחס לביהמ"ש לענייני משפחה

 73. מניעת גישה לערכאות: טען כי מצבו הכלכלי קשה וקצבתו נמוכה מאוד

 74. תביעה שהוגשה בפטור מאגרה מכוח תקנה 19(7) לתקנות בתי משפט (אגרות)

 75. אגרה מופחתת בתביעת נזיקית בגין עבירת מין גם בביהמ"ש לענייני משפחה

 76. תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות): תשלום האגרה מקום בו לא התקבל פטור לתשלומה

 77. תביעה ייצוגית להחזר של כספי אגרות חברה שנתיות לפי ס' 9 לתוספת לתקנות החברות - אגרות

 78. בקשה לדחות את מועד קביעת שיעור העירבון לאחר מתן החלטה בעניין הבקשה לפטור מתשלום אגרה

 79. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון