בקשה לתוספת בניה בין קיר הבניין לקיר התמך של החלקה הסמוכה

בקשה לתוספת בניה בין קיר הבניין לקיר התמך של החלקה הסמוכה, כאשר היא מקורה בגג רעפיםהמשיבה מס' 1 אשרה באופן עקרוני את התוספת המבוקשת, עם זאת התנתה את האישור בכך שבמקום גג הרעפים הקיים בבקשה להיתר יסומן גג שטוח, וזאת על מנת להבטיח שלא תהיה פגיעה חזותית ומפגע חזותי בין החלקות.

הערר:


על החלטה זו של המשיבה 1 הוגש הערר שבפנינו.
בערר טוען העורר, כי אף כי ההחלטה לאשר את התוספת הינה ראויה, הרי לא היה מקום שלא לאשר את גג הרעפים, היות ואין בו בכדי להוות מפגע חזותי וכי רק "ממעוף הציפור" ניתן להבחין בו.

דיון:


ועדת הערר ערכה ביום 13.5.08 דיון בנוכחות הצדדים על מנת ללבן את הטענות העולות מהעניין.
בסופו של הדיון, מצאה ועדת הערר, כי המחלוקת הינה ארכיטקטונית טהורה, ולפיכך נתנה ההחלטה הבאה:

"החלטה

המחלוקת בין הצדדים מסתכמת בשאלה אחת ויחידה: האם מהווה גג הרעפים על התוספת פגיעה ארכיטקטונית במבנה?

היות והתוספת בנויה כבר הרי אין מנוס מביקור במקום וממראה עיניים על מנת להכריע האם אכן יש פגיעה ארכיטקטונית והאם אכן גג הרעפים נצפה מהרחוב ופוגע בחזות המבנה.

בהסכמת הצדדים ועדת הערר תשלח נציג/ים על מנת לבחון את המקום, ללא נוכחות הצדדים, ולאחר הביקור תינתן החלטה בערר שתישלח לצדדים בדואר רשום."


לאור החלטה זו נערך ביום 20.5.08 ביקור במקום על ידי נציגי וועדת הערר.
מהביקור עולה, כי אין בגג הרעפים להוות פגיעה אדריכלית כלשהי וגג הרעפים אינו נצפה מהרחוב.
במאמר מוסגר, נציין, כי יש בעצם אישור התוספת למבנן האדריכלי המתוכנן קיימת פגיעה אדריכלית. אולם, משאושרה התוספת, ומשלא הוגש על כך ערר, הרי אין עוד הבדל בין התוספת עם גג רעפים לבין אותה תוספת עם גג שטוח.
לפיכך, לא מצאנו כל נימוק שלא לאשר את התוספת במתכונת בה הוגשה, קרי עם גג רעפים.

סיכום:


לאור האמור לעיל אנו מקבלים את הערר, כך שהבקשה להיתר מאושרת במתוכנת בה הוגשה, קרי עם גג רעפים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בניית קיר מגן

 2. הריסת קיר משותף

 3. רטיבות בקיר משותף

 4. התנגדות להגבהת קיר משותף

 5. הריסת קיר על ידי השוכר

 6. בניית קיר בטון בין חלקות

 7. תביעה בגין נפיחויות בקירות

 8. תביעה לתשלום בגין עבודות ציורי קיר

 9. תביעה בגין תשלום על חיפוי קירות בשיש

 10. קיר שלא נבנה במקום הנכון בגבול שתי החלקות

 11. קניית שטיחים מקיר לקיר - תביעת פיצויים

 12. תביעה על עבודות חפירה ובניית קירות תומכים

 13. התקבלה התנגדות לאפשר פתח בקיר הדרומי של הדירה

 14. בטון ניתז ונדבק לקירות הבית עקב עבודות יציקה וטיח

 15. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מקריסת קיר עליו

 16. בקשה לתוספת בניה בין קיר הבניין לקיר התמך של החלקה הסמוכה

 17. נמחץ כתוצאה מנפילת קיר טרומי במשקל חמש טונות שהורם על ידי עגורן

 18. קביעת מפלס הכניסה של הבית (מפלס ה-0.00) על 600.01 וליצור קירות בטון

 19. סילוק כלוב ברזל ומיכלי גז הצמודים לקיר הבניין בדרך הגישה לחצר הבית, השייכים לחנות

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון