בקשה להרחבת יחידת סטודיו על חשבון שטח לובי ומעברים בבית משותף

בקשה להרחבת יחידת סטודיו על חשבון שטח לובי ומעברים בבית משותף

המשיבה מס' 1 סירבה לבקשה בחלקה ואישרה רק את תכנית הבקשה המשתרעת על פני יחידות הסטודיו, אך לא את ההרחבה על חשבון הלובי והמעברים.

על החלטה זו הוגש הערר.

הערר
בערר טוען העורר כי בידו הסכם חתום עם חלק מהדיירים על פיו שטח זה בלובי הבניין נמכר לו זה מכבר והוא רשאי לבנות בו. עוד מציין העורר כי בשטח זה היה בעבר קיוסק וכעת הוא מבקש להסב אותו לדירת מגורים.


דיון

הפן התכנוני
מבחינה תכנונית אנו סבורים כי החלטת המשיבה מס' 1 הינה ראויה ונכונה. לובי הבניין מהווה שטח בעל חשיבות תכנונית, תפעולית ואדריכלית.

לובי הבניין הינו שטח משותף מהותי לדייר הבית, ומשמש, בין היתר, תמרון עגלות ילדים, מקום מפגש מזדמן לדיירי הבניין, והשפעתו על חזותו הפנימית של הבניין רבה. בהקשר זה יש לזכור כי כל הנכנס לבניין נכנס קודם כל ללובי הבניין, ולובי זה קובע את התרשמותו הראשונית לגבי אופיו של המבנה.

את חשיבותו של הלובי ניתן גם ללמוד מתשומת הלב המוקדשת לעיצוב הלובי בעת תכנון מבנים ובניינים.

לפיכך, אין זה ראוי ונכון לאפשר לדייר מסוים או לחלק מהדיירים השתלטות על שטחי הלובי וצמצומו של הלובי לשטח קטן ולא מרווח. השתלטות שכזו מהווה פגיעה תכנונית בלתי סבירה.

עמדנו על כך בהחלטות קודמות שלנו. ר' לדוגמא ערר (ירושלים) 91/08 זינו יצחק ואח' נ' ועדת המשנה לתכנון ולבנייה ירושלים:

"מבחינה תכנונית לובי הבניין מהווה שטח משותף בעל חשיבות תכנונית רבה. הלובי נותן הרגשה נעימה ליוצאים ובאים לבניין, מאפשר מרחב תמרון לנכים או לבעלי עגלות ילדים ואף מהווה נקודת מפגש ליוצאים והבאים לפתח הבניין. צמצום הלובי לרוחב המתבקש בבקשה להיתר, הופך את הכניסה לבניין למן מחילה צרה, אשר אין ספק כי היא פוגעת באיכות החיים של הדיירים".

דברים אלו שנאמרו לגבי לובי במקום אחר בעיר, נכונים גם ללובי שבמקרה לפנינו.

אשר על כן אנו סבורים כי נכון עשתה המשיבה מס' 1 בכך שסירבה לבקשה בכל הנוגע להרחבת הסטודיו על חשבון שטח הלובי והמעברים.


הפן הקנייני
מבחינה קניינית, אין ספק כי מדובר בשטח משותף השייך לכלל דיירי הבניין. עם זאת, העורר מחזיק הסכם על פיו לכאורה חתומים מרבית דיירי הבניין על מכירת שטח זה.

לאור החלטתנו כי הבקשה אינה ראויה מבחינה תכנונית, אין צורך להכריע במחלוקת הקניינית ואיננו קובעים כל עמדה בנושא זה.

סיכום
לאור האמור לעיל החלטנו לדחות את הערר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תיקונים ברכוש המשותף

 2. מזגן מרעיש בבית משותף

 3. מכירת מחסן בבית משותף

 4. עורך דין בתים משותפים

 5. נזילה בחניון בית משותף

 6. מצלמה נסתרת בבית משותף

 7. איחור ברישום בית משותף

 8. החלפת ספק גז בבית משותף

 9. פגמים בדירות בבית משותף

 10. פתיחת פאב בחצר בית משותף

 11. בעלות על חניה בבית משותף

 12. חישוב שטחי בניה בבית משותף

 13. בעלות על מחסן בבית משותף

 14. השתלטות על קומה בבית משותף

 15. רישום בפנקס הבתים המשותפים

 16. ניוד זכויות בניה בבית משותף

 17. בניית חומה בגינה בבית משותף

 18. יחידת רישום נפרדת בבית משותף

 19. שינויים בשטח חניה בבית משותף

 20. בניה על גג בית משותף ללא הסכמה

 21. בניה בבית משותף ללא הסכמה מראש

 22. שינוי קירות חיצוניים בבית משותף

 23. בקשה למתן הוראות רישום בית משותף

 24. בניית יחידות דיור על גג בית משותף

 25. סירוב לרישום בפנקס הבתים המשותפים

 26. הגדלת מספר יחידות דיור בבית משותף

 27. טענת החבת דירה שלא כדין ברכוש המשותף

 28. האם מותר לבנות חדר על גג בית משותף ?

 29. רישום בית כנסת כיחידה נפרדת בבית משותף

 30. אישור תוספת למחסן חוץ ללא קבלת הסכמת השכנים

 31. האם פסק דין מחייב את כל הדיירים בבית משותף

 32. עיכוב רישום בית משותף בגלל מחלוקות לגבי סעיף בתקנון

 33. בקשה להרחבת יחידת סטודיו על חשבון שטח לובי ומעברים בבית משותף

 34. איזון בין שני דיירים בבית משותף המבקשים לממש את זכות הקניין שלהם

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון