אינטרס הציבור הינו כי לא יוצאו היתרים בניגוד לחקיקה ראשית וכאשר קיים ערר תלוי ועומד

אינטרס הציבור הינו כי לא יוצאו היתרים בניגוד לחקיקה ראשית וכאשר קיים ערר תלוי ועומד.

ראו, ע"פ 586/84 מרכז ספורט אזור בע"מ ואח' נ. מדינת ישראל ואח':

"אך לא פעם תוצאה כזאת נדרשת גם כאשר היתר ניתן בנסיבות אחרות, כגון, בידיעה של בעל ההיתר כי ההיתר נוגד תכנית ולכן הוא בלתי-חוקי. זאת דרישה של האינטרס הציבורי, ובנסיבות כאלה אין בה פגיעה בצדק. על האינטרס הציבורי כשיקול בשאלה אם לראות החלטה מינהלית כבטלה מעיקרה, לפי עקרון הבטלות היחסית, ראו רע"פ 4398/99 הראל נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(3) 637. השוו בג"ץ 3638/99 בלומנטל נ' עיריית רחובות, פ"ד נד(4) 220."

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון