בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדולבפתח הדברים נסביר את הרקע לבקשה ולערר.
בין הרחובות בובליק גדליה לרחוב אבא הלל סיבלר קיים הפרש מפלסים גדול. לפיכך הבנין נשוא הערר הינו בעל מבנה מיוחד, כך שהכניסה הראשית של הבנין הינה מרחוב בובליק גדליה, ומשם הוא מתנשא למספר קומות, כאשר הקומות העליונות הינם, פחות או יותר, בגובה מפלס רחוב אבא הלל סילבר.
לפיכך, הגעה לקומת העוררים מרחוב בובליק מצריכה טיפוס מדרגות של מספר קומות, ואילו הגעה מרחוב אבא הלל סילבר מצריכה רק מעבר על גשרון המחבר את הרחוב עם בית העוררים.
דברים אלו נכונים גם לגבי המשיבים מס' 2, אשר העלייה לביתם מרחוב בובליק גדליה הינה עליה מפרכת, ואילו מרחוב אבא הלל סילבר נדרש גשרון מחבר בעל מהלך מדרגות אחד.
במלים פשוטות, הגשרון המבוקש על ידי המשיבים מס' 2 אמור לחבר את דירתם למפלס רחוב אבא הלל סילבר, כך שבמקום עליה ברגל של עשרות מדרגות תהיה להם גישה לדירתם באמצעות מספר מדרגות קטן.

המחלוקת:


אין ספק, כי הגשרון חיוני לדירת המשיבים מס' 2. המשיבים מס' 2 הנפיקו מסמכים מתאימים על היותה של המשיבה מס' 2 נכה, כך שהטיפוס של עשרות מדרגות מקשה עליה את חייה עד מאוד, והגשרון המבוקש פותר בעיה זו.
מנגד, טוענים העוררים, וכן המשיבים מס' 4, אשר לא הגישו ערר, ולא תגובה לעררים, כי הגשרון מהווה להם היזק ומטרד.
ההיזק והמטרד לטעמם הינו כפול: ראשית, הנצפות של הגשרון מחלונות ביתם, כך שזה חוסם את הראיה מהחלונות ומאפיל עליהם. שנית, הנצפות מהגשרון לחלונות ביתם, כך שכל העובר על הגשרון יכול לצפות לתוך ביתם של העוררים ולפגוע בפרטיותם.
בדיון שלפנינו צמצמו הצדדים את המחלוקות ביניהם לענין האיזון בן הצורך של המשיבים מס' 2 בגשרון לבין הנזק שנגרם לעוררים. לאור כך, ערכה הוועדה סיור ארוך ומקיף במקום, לרבות ביקור בכל הדירות הרלוונטיות, ובשכונה בכלל. במהלך הסיור התרשמה הועדה מהבניין הספציפי וכן מהעובדה כי קיימים גשרונים נוספים לאורך הרחוב.

הכרעה:
הצורך בגשרון:


מהסיור במקום עלה בברור הצורך בגשרון.
הגישה לדירת המשיבים מס' 2 ממפלס רוחב גלדיה בובליק, או בדרך אחרת של ירידה מרחוב אבא הלל סילבר ולאחר מכן עליה לדירת המשיבים 2, הינה גישה קשה לאדם בריא, קל וחומר, לאדם מוגבל.
נציין, כי אין בבנין מעלית ומדובר בטיפוס (או בירידה ולאחר מכן טיפוס) של מספר רב של מדרגות.
אשר על כן, מבחינת המשיבים מס' 2, הגשרון מהווה הצלה של ממש.

הפגיעה בעוררים:


כאמור, קיימת פגיעה בעוררים בשני מישורים: במישור הראשון, הסתרת הנוף והאוויר מחלון הדירות בבניין ובפרט חלון העוררים. במישור השני, הפגיעה בפרטיות עקב הנצפות מהגשרון לתוך דירות העוררים, וכן דירות נוספות.
מהביקור במקום התרשמנו, כי במישור הראשון הפגיעה בדירת העוררים הינה זעומה. הגשרון אכן נצפה מחלון אחד בדירתם וכן מהמרפסת, אך לא ניתן לומר כי זה חוסם אוויר או אור באופן משמעותי. מדובר בחסימה חלקית ביותר אשר אינה מורגשת בחיי היומיום ואשר אינה חורגת מהנשקף מחלון סביר במרקם עירוני.
לגבי דירת המשיבים מס' 4, הרי שאף שהגשרון אכן נצפה מחלונם, הרי אין מדובר בהסתרת נוף או בחסימת אוויר. אכן יש פגיעה במראה "הירוק" אך מדובר בפגיעה שאינה קשה ואינה משמעותית.
לגבי הפגיעה במישור השני, של נצפות הדירות מהגשרון, הרי לאור הביקור במקום, אכן קיימת פגיעה שכזו, כך שמהגשרון קיים קו ראיה הן לסלון העוררים והן לחדר האמבטיה, ואף לחלון דירת המשיבים מס' 4.

האיזון:


לאור האמור לעיל, עלינו לאזן בן הזכות של המשיבים מס' 2 לשפר את איכות חייהם לבין הפגיעה הקיימת בעוררים ובמשיבים מס' 4.
באיזון בין זכות המשיבים מס' 2 לפגיעה בעוררים במישור הראשון (הסתרת נוף ואוויר) אנו סבורים שיש להעדיף את האינטרס של המשיבים מס' 2, וזאת לאור התועלת הרבה בגשרון עבורם לעומת הפגיעה הקטנה שיש לעוררים ולמשיבים מס' 4 כתוצאה מהגשרון.
לגבי המישור השני, הרי לאור הבקשה כפי שהוגשה יש להעדיף באופן עקרוני את זכויות העוררים והמשיבים מס' 4 לפרטיות על פני זכות המשיבים מס' 2.
אלא, האיזון הנכון במישור זה אינו מצריך סירוב לבקשה וניתן לפתור את בעיה הפרטיות על ידי בניית מחיצה משני צידי הגשרון, כך שזה יהיה אטום לחלוטין לראייה, ולעולים וליורדים בו לא תהיה כל אפשרות לצפות על חלונות הבניין.
בניית מחיצות כאמור תיעשה מחומרים קלים בתיאום עם המשיבה מס' 1 והינה מהווה תשובה מלאה לבעיית הפרטיות ולאחריה ולא יהיו כל קווי ראיה בין הגשרון לבין דירות הבניין.
עוד היינו סבורים כי במסגרת האיזון נכון לצפות את המדרגות בגומי או בחומר מבודד אקוסטית אחר אשר יצמצם את הרעש הנובע מעליה על הגשרון.


עבירות הבניה:


טוענים העוררים, כי הגשרון נבנה ללא היתר, ולפיכך אין מקום ליתן "פרס" לעבריין הבניה.
אלא, שהעוררים בעצמם נהנים מגשרון דומה, שאף הוא נבנה ללא היתר בניה. ובכך, מבקשים למנוע משכנם את אשר קיים להם.
לפיכך, שני הצדדים סובלים מחוסר תום לב, אלו אשר הקדימו מעשה לבקשה להיתר, ואלו אשר הינם עברייני בניה ומבקשים למנוע משכנם את אשר קיים להם.

סיכום:


לאור האמור לעיל אנו מקבלים את הערר בחלקו ומורים:
הבקשה להיתר תתוקן כך שיתווסף לגשרון קירוי מלא. החומר ממנו יעשה הקירוי וכן צורתו יעשו בתיאום עם המשיבה מס' 1, ובלבד שהקרוי יהיה אטום למראה. נבהיר, כי אף מהלך המדרגות עצמו יהיה אטום לראיה (לא יהיו מרווחים בין המדרגות). לא יקורה הגשרון כאמור בהיתר בתוך 3 חודשים יבוטל היתר הבניה לגשרון.
כמו כן, המשיבים מס' 2 יצפו את מהלך המדרגות בחומר גומי או חומר מבודד אקוסטי אחר להפחתת הרעש.
בכפוף לאמור לעיל ניתן להוציא את ההיתר המבוקש.
למען הסר ספק, אין צורך בקיום דיון נוסף אצל המשיבה מס' 1 ובשמיעה נוספת של התנגדויות, ולאחר תיקון ההיתר כאמור לעיל, ניתן להוציא את ההיתר המבוקש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון