החוק מאפשר הקלות בגובה בניין

החוק מאפשר הקלות בגובה בניין

ביהמ"ש העליון התייחס אף באופן חיובי למוסד ההקלות:

כב' השופט חיים כהן בבג"צ 195/79 יצלף בע"מ ואח' נ' יו"ר הועדה המחוזית ת"א ואח' פ"ד לד ( 1 ) 458:

"הליכי ההקלות נוצרו, כפי ששמם מעיד עליהם, כדי להקל על בוני הבתים ולא להצריכם לידי ההליכים הממושכים והמסורבלים של תיקוני תוכניות.... ".

יפים לענייננו גם דבריו של המחבר שמואל סגל, בספרו "רישוי בנייה - ההיבטים המשפטיים של הליכי הרישוי" , בעמ' 62 :

"ההקלות נועדו כדי להגמיש את החוק, לבל ייהפך לרועץ במקרה ספציפי, שבו יישום דווקני של הוראות התוכנית עלול לפגוע במידה בלתי סבירה בבעל הנכס. יש לאשר צורת המגרש, נתוניו הגיאומטריים או הטופוגרפיים, מידותיו, נתוני הנכסים הגובלים בו או הדרכים הסובבים אותו, גורמים לכך שאין אפשרות לנצלו באופן יעיל, מבלי לדרוש במשהו מן הנדרש התוכנית ובתקנות".

ועוד מדבריו של המחבר הנ"ל, בפרוש שהוא נותן לאחת מהתקנות התכנון והבנייה (סטיה ניכרת מתוכנית) תשכ"ז - 1967 , בספרו הנ"ל, בעמ' 75:

"במילים פשוטות פרוש הדבר שניתן לבקש בתורת "הקלה" תוספת של קומה מפולשת, ועוד שתי קומות רגילות, ועוד קומה כמעט שלמה מתחת לפני הקרקע, וכל ההוספה הזו של כמעט ארבע קומות מעל המותר בתוכנית, עדין אינה בגדר סטייה ניכרת, והועדה המקומית מוסמכת להתירה".

לאחרונה אף תוקנו תקנות סטייה ניכרת, כך שההקלה בגובה מאפשרת אף יותר מהגבהה של בניין בשתי קומות, בהתאם לנסיבות של כל בניין ובניין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פחת על בניינים

 2. חריגה מקו בניין אחורי

 3. תביעה לפינוי מחסן בבניין

 4. קומה מפולשת בבניין משותף

 5. החוק מאפשר הקלות בגובה בניין

 6. התנגדות דיירים להגבהת הבניין

 7. מהו חדר טרנספורמציה בבניין

 8. חדירת מי גשמים לבניין משותף

 9. בקשה לתוספת בניה בבניין לשימור

 10. בניית מרתף מחוץ לקווי הבניין

 11. הסכמים בין דיירי הבניין לגבי הגג

 12. האם אפשר לגור בבניין ללא טופס 4 ?

 13. ערר על בקשה הכוללת הקלה לבניית בניין

 14. התנגדות לחריגה של קווי בניין למדרכות

 15. בקשה לשינוי קווי בניין אשר נקבעו בתכנית

 16. ערר על החלטת הועדה לאשר בקשה להקמת בניין

 17. הסתרת אור ואוויר עקב בניית בניין קומות

 18. בקשה לשינויים בהיתר בניה לבניית בניין חדש

 19. שינוי קווי בניין והעברת זכויות מקומה לקומה

 20. תביעה נגד חברה שהתקינה מעלון נכים בבניין

 21. נשירת אריחי החיפוי של חזיתות בניין משותף

 22. הקלה בקו הבניין האחורי לצורך הקמת גזוזטראות

 23. עתירה שלא להתחיל בבניית מדרגות בחזית הבניין

 24. בקשה לביצוע תוספת בנייה על גג בניין בתל אביב

 25. מעצר על סמך קלטות מצלמות אבטחה בבניין מגורים

 26. אי אכלוס בניין עד להתאמת הבניין למצב הסטטוטורי

 27. ערר הנוגע לאישור תכנית שמטרתה שינוי בקווי הבניין

 28. התנגדות לבניית בניין "שונה" משאר הבניינים בסביבה

 29. הקלה לתוספת קומות בבניין על מגרש המיועד לבניה רוויה

 30. תביעה לחייב בתשלום שירותי החזקה וניהול לבניין מגורים

 31. הקלה בקו בניין צדדי צפוני ודרומי עד 10%, תוספת 1 יח"ד

 32. בקשה להקים בניין ובו יחידת דיור אחת בחלק העורפי של המגרש

 33. פניה למנהל האגודה לתרבות הדיור בנוגע לסוגיות בבניין מגורים

 34. בקשה להקלות בגובה הבניין, הקמת חצר אנגלית וכניסה נפרדת למרתף

 35. כתנאי להיתר בניה נדרש לצבוע את הבניין כולו בגוון הצבע המקורי

 36. נטען כי באישור התוכנית הוצג מצג מטעה לעניין מספר היחידות בבניין

 37. תביעה בטענות להתרופפותם של אריחי חיפוי חיצוניים בבניין בתל אביב

 38. הקמת בניין חדש בשינוי מהבינוי המאושר / הקלה בבניה שלא תואמת תכנית

 39. המשכיר לא גילה לשוכרים כי בבניין יתחילו שיפוצים לפני שנכנסו לדירה

 40. ערר על החלטת הועדה להתנות הפקדת תכנית התאמת קווי הבניין לגבולות מגרש חדשים שהקטינו את המגרש

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון