בקשה לדיון נוסף בערר על החלטת ועדה מקומית לתכנון ובניה

בקשה לדיון נוסף בערר על החלטת ועדה מקומית לתכנון ובניה

בפנינו בקשה לדיון נוסף, אשר הוגשה ע"י העוררים, וזאת בעניין החלטתנו מיום 8.3.07 בערר זה, הקשורה למגרש בבאר שבע.

העוררים טוענים כי קיימות ראיות חדשות בנוגע למתן היתר להגבהת הקיר המשותף וכי לא נתקיימו תנאים מוקדמים למתן ההיתר לשימוש חורג או להקלות.

לפיכך הם מבקשים שנקיים דיון חוזר.

המשיבה מס' 1 טוענת כי אין לועדת הערר סמכות לדון פעם נוספת בערר אשר ניתנה בו כבר החלטה.
לאחר שעיינו בבקשה ובתשובות הצדדים, הגענו למסקנה כי לא נתקיימו הנסיבות אשר לפי הפסיקה, ניתן לקיים בהן דיון חוזר.

בקשה שבפנינו נטען כי החלטתנו שגויה מסיבות שונות, וכי נתגלו ראיות חדשות וכן כי ההחלטה לא התייחסה לכל טענות העוררים.

במכלול הדברים, אנו סבורים כי הטעמים אשר נטענו ע"י העוררים בבקשה, אינם קשורים לטעמים הנעוצים בטובת הציבור ואינם חשובים עד כדי כך שנקיים דיון חוזר, ואין בכך כדי לומר כי אין להם הזכות להגיש עתירה מנהלית על החלטתנו.

מי שאיננו מרוצה מהחלטות ועדת הערר, רשאי להגיש עתירה מנהלית בהתאם לקבוע בחוק, וזאת הדרך לערער על החלטותינו.

בבקשה לדיון חוזר אשר מונחת בפנינו לא מצאנו כל עניין כבד משקל שיש בו אינטרס ציבורי עדיף בנסיבותיו ו/או טעמים חשובים וצורך, כדי שנקיים דיון חוזר.

אשר על כן החלטנו לדחות את הבקשה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תנאים לדיון נוסף

 2. בקשה לקיום דיון נוסף

 3. הלכה חדשה - דיון נוסף

 4. עתירה לקיום דיון נוסף

 5. דחיית בקשה לדיון נוסף

 6. השיקולים בעריכת דיון נוסף

 7. דחיית עתירה לקיום דיון נוסף

 8. דיון נוסף - פרשנות סעיף חוק

 9. בקשה לדיון נוסף בהרשעה על רצח

 10. בקשה לדיון נוסף - ניכוי מע''מ

 11. דיון נוסף בבקשה למעמד קבע

 12. הגדרת ''הלכה'' לצורך דיון נוסף

 13. הארכת מועד להגשת בקשה לדיון נוסף

 14. דיון נוסף על החלטה שניתנה בדן יחיד

 15. תקנות טיסות שכר - דחיית בקשה לדיון נוסף

 16. בקשה לדיון נוסף בערר על החלטת ועדה מקומית לתכנון ובניה

 17. בקשה לדיון נוסף בבית הדין הארצי לעבודה בגין ראיה חדשה

 18. המועד להגשת עתירה לדיון נוסף נמנה מיום מתן פסק הדין ולא מיום המצאתו

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון