ניוד זכויות בנייה מקומה ראשונה לקומת עמודים מפולשת

ניוד זכויות בנייה מקומה ראשונה לקומת עמודים מפולשת.

הערר הוגש בגין מתן היתר בנייה שבוצע בהליך של הקלה של ניוד זכויות בנייה מקומה ראשונה לקומת עמודים מפולשת.

הכוונה העומדת מאחורי הבקשה להיתר הינה הגדלת שטח המבנה בקומת הקרקע לצורך קיומו של פאב על חשבון זכויות בנייה בקומה השנייה.

נציין כי בבניין זה מלכתחילה אושרו משרדים, שטח מסחרי ומבנים לצורך קיומו של המרכז התיירותי.

אין מדובר במבנה חדש, אלא במבנה שכבר קיים אשר קיבל היתר בנייה, והעורר קנה את זכויותיו בבניין על בסיס הבניין הקיים והמאושר.
בתאריך לא ידוע, המשיבה מס' 2 או מי מטעמה, סגרו את קומת העמודים המפולשת במקום בו נמצאת הארקדה, תוך כדי הריסת תקרה/רצפה שבין קומת הקרקע לקומה הראשונה, וזאת תוך חסימת המעברים המשותפים אשר השתמש בהם גם ציבור האנשים מחוץ לבעלי הבניין, ותוך כדי סגירת הארקדה בבלוקים ובעצם ביטולן של הקשתות המהוות חלק מהארקדה.

במילים אחרות, הבקשה להיתר נשוא ערר זה הינה בקשה ללגליזציה של בנייה שנעשתה תוך כדי עבירת בנייה, תוך פגיעה במבנה עצמו (ואולי אף בקונסטרוקציה של המבנה) תוך סגירת מעברים לציבור ותוך פגיעה בחזית של הבניין, כך שהחזית השתנתה לחלוטין ממה שנבנה מלכתחילה- מקשתות לקירות מלאים אטומים. כרגע, לפי ע/1, מדובר רק בבלוקים, אך בעתיד ייתכן ויצופו באבן או בחומרי בנייה אחרים.

במסגרת שיקול הדעת של ועדות התכנון בבואן לאשר היתר בנייה בהליך של הקלה, אנו סבורים כי יש לקחת בשיקול הדעת את האיזון שבין הפגיעה מצד אחד בחלק מדיירי הבניין והציבור, לבין תועלתה האישית מצד שני של המשיבה מס' 2, וכן לקחת בחשבון כי הבנייה נעשתה בפועל ללא היתר בנייה כדין.

לדעתנו מדובר בפגיעה בציבור, שכן המעבר הציבורי נסגר ואף ייתכן כי לציבור זה יש זיקת הנאה במקום, שכן מדובר במעבר שהיה קיים לפני למעלה מ- 30 שנה (הבניין כנראה נבנה בתחילת שנות ה- 70), והבקשה להיתר המבוקשת אף פוגעת בזכות זיקת הנאה, אשר כידוע מהווה זכות קניינית.

לעניין זה יש לקחת בשיקול אף את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, באשר לשמירה על קניינו של כל אדם.

יתרה מכך, הבקשה להיתר כוללת שינוי יסודי ומהותי בבניין, עד כדי פגיעה אסתטית בחזיתות החיצוניות של הבניין ויצירת בניין חדש.

במסגרת שיקולים של הקלה, יש לקחת בחשבון אף את נושא הפגיעה האסתטית.
טוען העורר כי אילו היה הדבר נעשה בהליך של תכנית, אזי היה זכאי לתבוע פיצויים בגין ירידת ערך, וזאת על פי סעיף 197-200 לחוק התכנון והבנייה.

אנו סבורים כי יש טעם רב בטענתו זו. אם אכן האזור השתנה, והנחיצות של פאבים עולה על הנחיצות של משרדים, אזי יש לעשות זאת בדרך המלך, דהיינו הכנת תכנית חדשה, ולא במסגרת הליך של הקלה.

גם ניוד הזכויות מקומה א' לקומת הקרקע לדעתנו יוצרת ניכוס זכויות בנייה שוות יותר למשיבה מס' 2, זכויות אשר גם לעורר יש חלק יחסי בהן.

לא התייחסנו לעניין הקנייני של מגישי הבקשה מאחר וסברנו שלכאורה הוכחו זכויותיהם הקנייניות ואין לועדות התכנון את היכולת ואת הכלים לבדוק זכויות אלו.

עוד נציין כי המשיבה מס' 1 לא מילאה אחר חובתה בנימוק החלטתה, שכן החלטתה לא מתייחסת כלל לשיקולים תכנוניים, והחלטתה נובעת יתר על המידה בהתייחסות לנושא הקנייני ולא לנושא התכנוני- אשר דווקא לגביו היה אמור להיות בסיס החלטתה.

עוד נציין כי הבקשה להיתר איננה ערוכה כדין באשר היא חסרה מפה מצבית מעודכנת ומדידות אשר נחוצות להבנת הבקשה להיתר.

בנסיבות אלו החלטנו לקבל את הערר.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמר בניה

 2. נספח בינוי מנחה

 3. בניה על חוף הים

 4. אי בניית ממ''ד

 5. אישור חריגות בניה

 6. בניה באתר עתיקות

 7. הקלה בזכויות בניה

 8. עצירת בנייה מיידית

 9. הקלה בזכויות בנייה

 10. מה זה זכויות בניה ?

 11. איסור בניה קרוב לים

 12. העלאת בני הפלשמורה

 13. התליית תוכנית בנייה

 14. הקלה של 3% בשטחי הבניה

 15. בניה על חורשה לשימור

 16. התנגדות לבניה ליד הים

 17. בנייה בשטח פרטי פתוח

 18. בניית מחסן בקומת מסד

 19. מי קובע את זכויות הבניה

 20. פיצויים על הריסת מבנה

 21. בניה באסבסט ללא אישור

 22. קריסת פיגום באתר בניה

 23. בניה בשטח ציבורי פתוח

 24. הגרלה בפרויקט בנה ביתך

 25. שינוי בינוי בשכונת מגורים

 26. בנייה בלתי חוקית בישראל

 27. שינוי ניצול זכויות בניה

 28. תוכניות בניה ברחבת הכותל

 29. עבירה נמשכת תכנון ובניה

 30. התנגדות לבניית בית כנסת

 31. טעות במיקום בניית בניין

 32. פיצוי על בניית בית נמוך

 33. צו נגד בניית הפרדה מפלסית

 34. זכויות בניה לאחר הצמדת גג

 35. העברת דירה במתנה מאב לבן

 36. בניה לא חוקית בכפר בדואי

 37. ביטול הריסת מבנים מסוכנים

 38. עבודה מועדפת באתרי בנייה

 39. השבחה על זכות לבניית מרתף

 40. הקמת מבנה ללא אישור המינהל

 41. קניית דירה עם חריגות בניה

 42. עסקת שירותי בניה מלאכותית

 43. הריסת מבנים לא חוקיים בכנרת

 44. בניית מתקן צבאי על חוף הים

 45. בניית בית על מגרש - סיכונים

 46. לגיטימציה לבניה בלתי חוקית

 47. אי ביצוע בניה בסטנדרט סביר

 48. בניית ממ"ד מעבר לאחוזי בניה

 49. התנגדות לבניית בניין קומות

 50. בקשת להעמדת מבנה זמני (קרוואן)

 51. הריסת מבנה טרומי על חוף הים

 52. בקשה שלא להרשיע בעבירות בניה

 53. סעיף 195 לחוק התכנון והבניה

 54. סעיף 238א לחוק התכנון והבניה

 55. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 56. סעיף 261 ד לחוק התכנון והבניה

 57. סעיף 110(א) לחוק התכנון והבניה

 58. בניית מגורי חוסים בשכונת מגורים

 59. ביטול תוכנית בניה בשלבים סופיים

 60. תביעה בגין בניית תקרה נמוכה מדי

 61. האם זכות בניה היא זכות קנייניות ?

 62. הגדרת "מבצע בניה" בתקנות הבטיחות בעבודה

 63. בניית יחידות דיור מעבר לקו הירוק

 64. פיצוי על מבנה קיים על מגרש שהופקע

 65. מה התנאים לקבלת הקלה באחוזי בניה ?

 66. טענה כי הבקשה לבניה תפגע בזרימת אוויר

 67. התחייבות המוכר על אפשרות בניה על מגרש

 68. בקשה למתן צו ארעי צו המונע המשך בניה

 69. מכירת זכויות בפרויקט בניה למשרד השיכון

 70. אישור בקשה לבניית 2 יחידות דיור במקרקעין

 71. התנגדות בעלים של תחנת דלק לבניית כביש

 72. האם אפשר למכור זכויות בניה למישהו אחר ?

 73. בניית בית במסגרת תכנית "בנה-ביתך" ברחובות

 74. התנגדות לבניית ממ"דים, בטענה לאי שוויוניות

 75. התנגדות המועצה לשימור מבנים לתכנית בניה

 76. במהלך הבניה נשרף הקלקר והתובעת הגישה תביעה

 77. צו שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה

 78. התנגדות לבניית קומת עמודים נוספת מעל מרתף

 79. התנגדות להקלה בטענה שהיא מכשירה בנייה עתידית

 80. מכתבי התראה בשל אי תחילת ביצוע עבודות בנייה

 81. תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 82. קניית דירה שהוכרזה כ''מבנה מסוכן'' ע''י העירייה

 83. התנגדות לבניית מחסן שלאור גודלו פורסמה בקשה להקלה

 84. בניית ממ"ד: ערעור על פסק דין המפקחת על המקרקעין

 85. הכשרת בניה לא חוקית על הגג באמצעות חיזוק הבניין

 86. האם תביעה בגין זכויות בניה היא "תביעה במקרקעין"?

 87. ניוד זכויות בנייה מקומה ראשונה לקומת עמודים מפולשת

 88. הקצאת מגרש לבניית יחידת דיור במסגרת תוכנית הרחבה

 89. הבקשה להרחבת קומה קיימת ובניית קומה וחצי נוספות מעל המבנה הקיים

 90. ערר על החלטה לחייב הגשת בקשה להקלה לצורך אישור בניית יחידות דיור

 91. פיצויים מהקבלן בגין אי יציקת תקרה מבטון ובנייתה מקונסטרוקציית ברזל

 92. עידוד צעירים לפריפריה היא על ידי מתן האפשרות לבנייתן של דירות מגורים

 93. בקשה להסבת משטחי מצללה לשטחים עיקריים, מבנה קל מחופה עונתית על גג קיים

 94. בקשה לתוספת ממ"ד וניצול זכויות בניה קיימות, כמו גם ניצול חלק יחסי בהקלה של 6% לשיפור הדיור

 95. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון