סמכות מאבטחים לעכב אדם

נטען כי המאבטחים לא היו מוסמכים לעכב את המערער וחברו

סעיף 75 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) תשנ"ו-1996, עליו הסתמך בימ"ש קמא בקביעתו, כי המאבטח היה מוסמך לעכב את המערער מקנה לכל אדם סמכות לעכב חשוד עד לבואו של שוטר במקרה בו ביצע חשוד בפניו עבירת אלימות אם יש חשד שהחשוד יימלט או שזהותו אינה ידועה.

11. אנו רואים עין בעין עם בימ"ש קמא את הקביעה שסמכות עיכוב זו עומדת, מקל וחומר, גם למאבטחים הנתקלים בהתנהגות אלימה, גם אם לא פיזית, כלפיהם.
על פי עדויות המאבטחים X וX המערער איים עליהם בטרם עוכב על ידי המאבטח X, ומשכך קמה לגביו סמכות עיכוב כפי שהופעלה על ידי המאבטח X וכל הפעולות שננקטו כלפיו על ידי המאבטחים והשוטרים, להן התנגד המערער באופן אלים, ננקטו כדין.

12. לאור כל האמור לעיל, אנו דוחים את הערעור כלפי הכרעת הדין.

13. שונה המצב בכל הקשור לערעור כלפי גזר-הדין, שאליו מתנגדת ב"כ המשיבה בטענה שהנימוק הרפואי שהועלה על ידי המערער בהודעת הערעור ובפנינו כבר נלקח בחשבון על ידי בימ"ש קמא בתוספת המזערית של חודשיים מאסר על עונש המאסר על תנאי שהופעל.

14. באשר לנימוק הנוסף שהועלה על ידי ב"כ המערער בטיעוניו בפנינו בכל הקשור למצבה של בתו של המערער, הגישה ב"כ המשיבה גיליון הרשעות קודמות ממנו עולה כי המערער הורשע בעבירות אלימות כלפי בת זוג וכלפי קטין בתוך המשפחה.

15. אנו רואים עין בעין עם בימ"ש קמא את קביעת הערכים המוגנים שבהם פגע המערער בהתנהגותו כלפי המאבטחים והשוטרים, ואת מתחם הענישה שקבע (ראה עמ' 67 שורות 4-14).
אף אנו איננו מתעלמים מעברו הפלילי של המערער בעבירות אלימות ומהעובדה שהמערער לא הורתע מעונשי מאסר בפועל שריצה בגין עבירות אלה ומכך שעונש מאסר על תנאי היה תלוי ועומד נגדו בזמן האירועים נושא גזר-הדין.
אמנם בימ"ש קמא לא התעלם ממצבו הרפואי של המערער אך כאשר אליו מתווסף מצב בתו של המערער, נראה לנו כי מן הראוי לחפוף את עונש המאסר שהוטל בגין העבירות נושא גזר-הדין באופן מלא לעונש המאסר על תנאי שהופעל.

16. לאור כל האמור לעיל, אנו מקבלים את הערעור ומחליטים כי המערער ירצה תקופת מאסר כוללת של 10 חודשים, כאשר עונש המאסר בפועל חופף כולו את עונש המאסר על תנאי שהופעל, וזאת בניכוי ימי מעצר מיום 19.6.12 עד יום 26.6.12.


17. יתר חלקי גזר-הדין בת"פ 39747-06-12 (בימ"ש השלום בנתניה) יעמדו בתוקפם.

18. המערער יתייצב לריצוי מאסרו בבית סוהר הדרים, ביום 10.2.14 עד השעה 12:00, או על פי החלטת שב"ס, כשברשותו תעודת זהות ופסק דין זה.
על ב"כ המערער לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שב"ס, טלפונים: 08-9787377, 08-9787336.
התנאים שנקבעו לעיכוב ביצוע עונש המאסר יעמדו בתוקפם עד להתייצבות המערער לריצוי עונשו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סמכות מאבטחים לעכב אדם

 2. זכויות מאבטחים בבתי משפט

 3. פציעת מאבטח במגרש כדורגל

 4. עבודה בימי מנוחה של מאבטח

 5. זכויות מאבטחי אישים בחו''ל

 6. תשלום למאבטח על עבודה בלילה

 7. אי הפרשות לפנסיה של מאבטחים

 8. פליטת כדור בעבודה של מאבטחים

 9. הפרשי נסיעות לעבודה של מאבטח

 10. תביעת פיצויים מאבטח תאונה עם נשק - אקדח

 11. החזר קנסות שנגבו ממשכורת של מאבטח

 12. זכות שומר / מאבטח לקבל נשק - תביעת פיצויים

 13. מאבטח איבד את מקום העבודה בגלל תלונת שווא

 14. פציעה באימוני כושר של מאבטח כתאונת עבודה

 15. הפרשי שכר מאבטח בגין נסיעות לימי ירי וקרב מגע

 16. תביעה לתשלום בגין הכשרות במהלך תקופת העבודה של מאבטח

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון