עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

השופטת א' חיות:

זוהי עתירה למתן צו על-תנאי שיורה למשיב לנמק מדוע לא יערוך את חקירתו של העותר באמצעות שיחת היוועדות חזותית (Video Conference) תחת שהעותר יידרש להגיע לארץ לשם חקירה.

1. העותר הוא יליד הארץ בעל אזרחות ישראלית ואמריקאית. בראשית שנת 2009 עזב העותר את הארץ וכיום הוא מתגורר במדינת פלורידה שבארצות הברית עם אשתו ושתי בנותיו. ביום 20.10.2013 הגיע העותר לישראל לביקור שנועד, לטענתו, למפגש עם בתו מנישואים קודמים ולהסדרת מחלוקת שנפלה בינו ובין גרושתו המתגוררת בארץ. ביום 31.10.2013 פנה נציג המשיב אל בא-כוח העותר וביקש לקבל פרטים ליצירת קשר עם העותר, על מנת להודיע לו כי הוא נדרש להתייצב במשרדו. עוד הוסיף נציג המשיב כי במידה שהעותר לא יתייצב, יוצא נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ. העותר, אשר לטענתו כלל לא היה מודע במהלך שהותו בארץ לשיחה זו, יצא מן הארץ ובהמשך פנה למשיב על מנת לברר מדוע נדרש להתייצב במשרדו. ביום 13.3.2014 מסר המשיב לעותר כי הוא נדרש לחקירה וכי "לצורך מניעת אי נעימות" הוא מציע לו לתאם עימו את המועד. בתגובה ששלח עוד באותו היום, מסר בא-כוח העותר כי אין בכוונתו לתאם מועד לחקירה, אך הוא נכון לתאם שיחת היוועדות חזותית עם המשיב. המשיב, מצידו, דחה הצעה זו.

מכאן העתירה שלפנינו.

2. העותר טוען כי המשיב מבקש לכפות עליו להתייצב בארץ, לעזוב את משפחתו ועסקיו בחו"ל ולהוציא הוצאות רבות לשם התייצבות לחקירה שעתידה להתברר כחסרת טעם. לפיכך, סבור העותר כי יש לאפשר לו להשיב על כל טענות החוקרים בדרך של היוועדות חזותית, על מנת שאם יגיע בעתיד לישראל יוכל לנצל את הזמן למפגש עם בתו ולא לכלותו במשרדי המשיב. העותר מוסיף וטוען כי בתי משפט גובים לעיתים עדויות בהליכים שונים בדרך של היוועדות חזותית ומכאן, לשיטתו, כי אמצעי טכנולוגי זה הוא מספק לשם עריכת חקירה מהימנה ואין כל הצדקה לסירוב המשיב לחוקרו בדרך זו.

המשיב, מצידו, טוען כי הבהיר לעותר מפורשות שהוא אינו נדרש להגיע במיוחד לישראל, וכי כל שביקש הוא שבמקרה שהעותר יגיע מרצונו לישראל, יתאם עימו מועד לחקירה מראש. עוד טוען המשיב כי אין מקום לאלצו להשתמש באמצעי חקירה שהוא אינו מעוניין בו, בפרט נוכח שיקול הדעת הרחב הנתון לרשויות החקירה בהקשר זה ונטיית בית המשפט שלא להתערב בו. כמו כן טוען המשיב כי אין זה מתקבל על הדעת לאפשר לעותר להעריך את מצבו בחקירה ולהחליט בעקבות כך אם הוא מעוניין להגיע לישראל וליתן את הדין על מעשיו, אם לאו. לבסוף טוען המשיב כי אף אם במקרים מסוימים מתיר בית המשפט מתן עדות בהיוועדות חזותית אין כל תקדים לביצוע חקירה משטרתית בדרך זו.

3. דין העתירה להידחות על הסף בהיעדר עילה.

נוסח הצו על-תנאי שהתבקש בעתירה הוא כי המשיב יערוך את החקירה בהיוועדות חזותית "תחת שהעותר יידרש להגיע לארץ לשם חקירה". ואולם ממכתב המשיב מיום 17.3.2014, עולה מפורשות כי העותר כלל לא נדרש להגיע לארץ לשם חקירה, אלא הוצע לו כי יתאם מראש מועד לחקירה עם הגיעו ארצה לביקור נוסף. משכך, הצו על-תנאי בנוסח שנתבקש אינו נדרש כלל. יתרה מכך, העותר לא הצביע על נימוק משפטי המצדיק את התערבותנו בהחלטת המשיב ועל אחת כמה וכמה בדרך של צו עשה המורה לו להשתמש במסלול חקירה שהוא אינו רואה אותו כמתאים בנסיבות העניין. הלכה היא כי גורמי החקירה נהנים משיקול דעת רחב בקבלת החלטות הנוגעות לפתיחה בחקירה (ראו למשל בג"ץ 1844/14 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' פרקליט המדינה, פס' 6 (25.3.2014); בג"ץ 5011/13 ליבל נ' היועץ המשפטי לנציב שירות המדינה, פס' 8 (31.3.2014)), והמקרה שלפנינו אינו מגלה עילה כלשהי לחריגה מהלכה זו ולהתערבות בשיקול דעת המשיב.

אשר על כן, העתירה נדחית. העותר ישלם למשיב שכר טרחת עורך-דין בסך 7,500 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עדאלה

 2. בג''ץ שחרור מחבלים

 3. התערבות בג''צ בהליכי חקיקה

 4. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 5. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 6. עתירה לבג''צ בנושא סחר בנשים

 7. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 8. החזרת ילד חטוף - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ בנושא אסון השייטת

 10. עתירה לבג''צ נגד סגירת בית ספר

 11. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 12. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 13. עתירה לבג''צ נגד בית הדין לעבודה

 14. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 15. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה

 16. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 17. עתירה לבג''ץ בנושא פגם בכתב האישום

 18. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני

 19. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 20. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 21. תביעה לבית משפט מחוזי או עתירה לבג''צ

 22. עתירה לבג''ץ להורות על הגשת כתב אישום

 23. הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

 24. עתירה לבג''צ לפסיקת הוצאות מחיקת עתירה

 25. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 26. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 27. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 28. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 29. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 30. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 31. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 32. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 33. העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

 34. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 35. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 36. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד - טיפול במפגרים

 37. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 38. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון