דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

2. ב"כ המערער טענה כי הוועדה טעתה כאשר ייחסה את מלוא הנכות לאירוע בעבודה על אף קיומה של מחלה טרשתית מתקדמת, וטעתה כאשר התעלמה מחוות הדעת של פרופ' כספי מומחה מטעם המשיב, אשר קבע כי טרם האוטם סבל המשיב מתעוקת חזה במאמץ יציבה וללא אוטם או נזק בשריר הלב.
כמו כן, טענה ב"כ המערער כי הוועדה טעתה עת התעלמה מחוות הדעת של פרופ' מרקוביץ' שמונה כמומחה מטעם בת הדין שקבע כי המשיב היה ידוע כסובל ממחלת לב איסכמית קודם לאירוע בעבודה. לאור זאת מבקשת ב"כ המערער להשיב את עניינו של המשיב אל הוועדה על מנת שתדון מחדש בנכותו.

3. המשיב טוען שלא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה, לטענתו בפני הוועדה עמד התיק הרפואי של המשיב והיא התייחסה לבדיקות שעבר ואין עליה חובה להתייחס בכתב לכל בדיקה ובדיקה. באשר למחלה הטרשתית טען ב"כ המשיב כי אין לנכות מצב קודם בגין גורמי סיכון ולכן לא נפל פגם בכך שהוועדה לא התייחסה לממצא של טרשת עורקים אצל המשיב. באשר לחוות הדעת של פרופ' מרקוביץ' טוען ב"כ המשיב שמדובר בחוות דעת שניתנה לבית הדין בשאלת הקשר הסיבתי ותו לא, לכן לא היה מקום שהוועדה תתייחס לאותה חוות דעת. באשר לחוות הדעת של פרופ' כספי טוען ב"כ המשיב כי הוועדה התייחסה אליה, אולם ממילא משמדובר בחוות דעת מטעם המשיב לא מדובר בפגם משפטי אם הוועדה לא התייחסה לכל מה שנכתב בה. לאור זאת מבקש ב"כ המשיב לדחות את הערעור.

4. הוועדה נשוא הערעור התכנסה לאחר שהמשיב הגיש ערר על החלטת הוועדה מדרג ראשון שקבעה ביום 23.1.13 שלמשיב נכויות זמניות בשיעור של 100% מיום 12.6.10 ועד יום 16.8.10 וכן 50% מיום 17.8.1 ועד יום 16.11.10. כמו כן, קבעה הוועדה למשיב דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III) בניכוי מצב קודם של 20% בגין סעיף ליקוי 3(ג) מותאם. סה"כ נקבעו למשיב בועדה מדרג ראשון 20% נכות רפואית יציבה החל מיום 17.11.10.

5. הוועדה נשוא הערעור התכנסה ביום 18.4.13, שמעה את המשיב ובא כוחו וכתבה בפרק סיכום ומסקנות:-
"הוועדה מקבלת את הערר וקובעת כי מבדיקותיו טרם האוטם, נרשמו מספר פעמים כי הנבדק ללא תלונות למרות הממצאים ולמרות גורמי הסיכון כגון בבדיקה מ-27.2.09 ובבדיקה מ-27.2.09 וכן לפי הסיפור הקליני.
לציין אומנם היו גורמי סיכון מרובים אולםעד ליום האוטם אין עדות לנזק בשריר הלב. לסיכום הוועדה קובעת נכות בשיעור 40% לפי סעיף 9(1)(ג)(III) כפי שנקבע בועדה מדרג I ואולם אינה מנכה מנכות זו לאור האמור מעלה כמו כן הוועדה משאירה על כנה את הנכויות הזמניות כפי שנקבעו בועדה מדרג I.

הוועדה קבעה כי נכותו הלבבית אינה מגבילה אותו בעבודתו ואכן לדבריו חזר וממשיך לעבוד, ולכן הוועדה אינה מפעילה את תקנה 15 במלואה".

6. פרופ' אברהם כספי כתב בחוות דעתו מיום 21.1.13 בפרק הדיון:-
"מר שמאי עבר אוטם קדמי בשריר הלב בתאריך 18.5.2010 – אוטם אשר הוכר כתאונת עבודה.טרם האוטם סבל מר שמאי מתעוקת חזה במאמץ יציבה וללא אוטם או נזק בשריר הלב.
האוטם אותו עבר במאי 2010 גרם לנזק משמעותי בשריר הלב ולמעשה גרם לצורך בניתוח המעקפים אצל מר שמאי. סביר להניח כי במידה ולא היה עובר אוטם חריף בשריר הלב והיה עובר צנתור להרחבת העורקים שלא בזמן אוטם חריף היתה קיימת אפשרות להרחבת שני העורקים החולים אצל מר שמאי ללא צורך בניתוח מעקפים אותו עבר בחודש יוני 2010.
בעקבות הנזק בשריר הלב וניתוח המעקפים אותו עבר בסמוך לאוטם החריף בשריר הלב מר שמאי היום סימפטומטי הן מבחינת תעוקת חזה והן מבחינת קוצר נשימה במאמץ קל – בינוני."

7. פרופ' מרקוביץ' כתב בחוות דעתו מיום 21.5.12 בפרק 8.5א:
"אנחנו יודעים שהתובע סבל ממחלה של שניים מתוך שלושת העורקים הכליליים הראשיים (או ענפיהם) קודם לאירוע בעבודה."
אולם חוות דעתו ניתנה לבקשת בית הדין בשאלת הקשר הסיבתי בין אירוע בעבודה לבין אירוע הלב ובסיכום כתב בסעיף 9.3 לחוות דעתו
"לאחר שקילה של כל הגורמים, נראה לי שהשפעת האירוע בעבודה אינה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים בגרימת האוטם."

8. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה שהוועדה לא היתה צריכה להתייחס לחוות דעתו של פרופ' מרקוביץ' מאחר שחוות דעת זו זניתנה לבקשת בית הדין בשאלת הקשר הסיבתי, אין בה כדי ללמד על מצבו הרפואי של המשיב. חוות דעת שניתנת ע"י מומחה מטעם בית הדין, בודקת את הקשר הסביתי בין האירוע לבין מחלת המבוטח. אין לחוות דעת זו כל משקל בקשר לקביעת דרגת הנכות שזה תפקיד הוועדה הרפואית.
באשר לחוות הדעת של פרופ' כספי, למרות העובדה שמדובר בחוות דעת מטעם המשיב, מן הראוי שהוועדה תתייחס לחוות הדעת ותסביר האם יש בחוות דעת זו כדי לשנות את החלטתה.

9. למען הסר ספק על הוועדה לפעול על פי ההלכה שנקבעה בעב"ל 85/06 המוסד לביטוח לאומי נגד הררי, בה נקבע:-
"אין לנכות מצב קודם בגין גורמי סיכון לאוטם לאור האמור. עובדת קיום ממצא של טרשת עורקים כלילית היא כשלעצמה אינה בגדר סיבה לניכוי מצב קודם. ניכוי מצב קודם אפשרי אך ורק במקרה שבו קיים מצב קודם לגבי אותו איבר בגינו סבורה הוועדה שמגיעה נכות בגין הפגיעה בעבודה".

10. סופו של דבר - הערעור מתקבל באופן חלקי במובן זה שעניינו של המשיב מוחזר אל הוועדה הרפואית על מנת שתסביר האם יש בחוות דעתו של פרופ' כספי מיום 21.1.13 שכתב בין היתר: "טרם האוטם סבל מר שמאי מתעוקת חזה במאמץ יציבה וללא אוטם או נזק בשריר הלב", כדי לשנות את החלטתה. המשיב וב"כ יוזמנו להופיע בפני הוועדה ויוכלו לטעון טענותיהם בעניין זה. החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת.

11. אין צו להוצאות.

12. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לנשיא בית הדין הארצי לעבודה, לסגניתו או לשופט שהתמנה לכל ע"י הנשיא.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון