צו הגנה על פי חוק למניעת אלימות במשפחה

בתי המשפט לענייני משפחה דנים מידי יום בבקשות רבות למתן צווי הגנה, על פי חוק למניעת אלימות במשפחה. לא אחת, יש עדות של "מילה מול מילה".
והנה, במקרה שבפניי, בנוסף לכך, הייתה הסכמה לבדיקת פוליגרף, שתוצאותיה קבעו כי אכן המשיב נהג באלימות כלפי סבתו (העובדה שהסבתא לא דייקה או לא אמרה אמת בנקודה זו או אחרת בפוליגרף, אין בה כדי לשנות מהאמור לעיל, שכן הפוליגרף נועד לבדוק האם הייתה אלימות של המערער, פלוני, כלפי המשיבה, פלונית, אם לאו).

9. לכן, מבחינת צירוף הראיות בתיק זה, אין זה מן הראוי כי בית המשפט בערכאת ערעור יתערב בממצאים עובדתיים, שבית המשפט לענייני משפחה חזר ואמר לאורך החלטתו: "מאחר ואירוע התקיפה בגינו הוגשה הבקשה מצד הסבתא, הוכח בפניי בראיות מספיקות, ודי לי בכך על מנת להתרשם ממסוכנותו של המשיב" (פיסקה 13, עמ' 3, שורות 29-31, להחלטת בית משפט קמא). וכן בהמשך: "זה המקום לומר כי בדיקת הפוליגרף הכפולה איששה את התרשמותי החיובית והאימון אותו רכשתי לעדות הסבתא" (עמ' 4, שורות 3-4 להחלטה האמורה).

10. מכאן עולה, כי אכן בדיקת הפוליגרף לא הייתה הראיה היחידה, אלא חלק מן הראיות בתיק.
בכך - תשובות לטענות הראשונה והשנייה של עו"ד צמל.

11. ככל שמדובר בבקשת עו"ד צמל לעיין בחומר הגולמי של הפוליגרף, ייתכן ויש בסיס משפטי לטענתה, כי היא זכאית לכך. אולם, מאחר ועו"ד צמל לא ביקשה חקירה נגדית של בודק הפוליגרף, ומכל מקום, גם אם עדות הפוליגרף הייתה מוחלשת או אולי אפילו מבוטלת, מבין השורות של החלטת בית משפט קמא עולה כי התרשמות בית משפט ממסוכנותו של המערער דכאן, והאימון שנתן לעדות הסבתא, מצדיקים את מתן הצו.
לכן, אין לקבל גם עטנה זו של ב"כ המערער.

12. השאלה האחרונה שעוררה עו"ד צמל, לעניין מצבו הנפשי של מרשה, והיכן יגור, הייתה בפני בית משפט קמא; הוא הזכיר, בפיסקה 15 להחלטתו, כי על הנכד (פלוני, המערער) היה לדאוג ולהתארגן כדי למצוא פתרון מגורים, וחבל שלא נעשה ניסיון לפתור את הבעיה.

13. לאור האמור לעיל, יש להשאיר את החלטת בית משפט קמא על כנה, דהיינו: צו איסור הכניסה וההימצאות בדירה, יחול למשך שלושה חודשים.

14. בית משפט קמא איפשר בהחלטתו פסק זמן להתארגנות המערער, למשך 48 שעות, בין יום מתן ההחלטה לבין יום עזיבת הדירה.

15. מאחר ואנו נמצאים היום ביום חמשי, בשעות הצהריים, לקראת סוף השבוע, אני מאפשר פסק זמן ארוך יותר למערער, לצורך התארגנות.
לכן, תוקף הצו שקבע בית משפט קמא על כל תנאיו, כולל: דרישת המשטרה לסייע, וההבהרה כי החלטה זו מתגברת על כל חוות דעת רפואית, צו זה ייכנס לתוקפו ביום רביעי, כו חשוון תשע"ד (30.10.13), שעה 08:00.

16. להסרת ספק, אינני דן בכל שאלה מעבר לאמור בבר"ע ובצו שניתן על פי חוק למניעת אלימות במשפחה.
כפי שנמסר לי, יש הליכים אחרים במישור הקנייני, ואין הם חלק מהחלטה זו. ממילא, צו זה אינו מתיר לאף אדם אחר להיכנס למקום שבו על פי הדין אינו זכאי להימצא בו.
לא כל שכן שלא מתיר לאדם כלשהו לפגוע ברכושו או במטלטליו של אדם אחר.

17. סוף דבר:
א. הבר"ע נדחית.
ב. מועד תחילת הצו ומניין שלושת החודשים על פי החלטת ביתה משפט לענייני משפחה מיום 29.8.13 יהיה מיום 30.10.13, שעה 08:00.
ג. המערער ישלם למשיבה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד את סכום הפיקדון שהפקיד, בסך 2,000 ₪. אני ער לכך כי סכום זה אינו משקף את מלוא ההוצאות המשפטיות שנגרמו למשיבה; אך, התחשבתי במצבו הנפשי של המערער, ובכך שאינו עובד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו הגנה

 2. אלימות במשפחה

 3. מעצר בעל אלים

 4. הוכחת מעשה אלימות במשפחה

 5. אלימות בין שכנים

 6. תביעה של אישה למתן צו הגנה

 7. פיצוי על מעצר אלים

 8. כתב אישום על אלימות

 9. גישת בית המשפט לאלימות במשפחה

 10. פיצוי כספי על אלימות

 11. אלימות בין שתי משפחות

 12. פינוי בעל אלים מהבית

 13. פיצוי על אלימות פיזית

 14. תביעה אזרחית על אלימות

 15. פיטורי עובד עקב אלימות

 16. אלימות נגד אישה בהריון

 17. אלימות במשפחה נגד נשים

 18. פגיעה בניהול סביר ותקין של החיים

 19. עבירות אלימות נגד הגרושה

 20. פיטורים עקב התנהגות אלימה

 21. חובת הפיקוח על אלימות בבית הספר

 22. עונש על אלימות כלפי האישה

 23. פיצויים על אלימות בני נוער

 24. עונש על אלימות כלפי קטינים

 25. התפטרות מהעבודה בגלל אלימות

 26. מה העונש על אלימות שוטרים ?

 27. צו מניעה קבוע אלימות במשפחה

 28. העונש על אלימות כלפי בת זוג

 29. גזר דין בעבירת אלימות עם נשק

 30. פיצויים בגין אלימות בבית הספר

 31. העונש בגין אלימות כלפי האישה

 32. מעמד לבן זוג זר הסובל מאלימות

 33. עונש קל על אלימות כלפי בת זוג

 34. העונש על עבירות אלימות במשפחה

 35. עתירה לבג"ץ בנושא התנכלויות אלימות

 36. עילת מעצר בעבירות אלימות במשפחה

 37. אלימות כלפי אישה בנוכחות הילדים

 38. אלימות כלפי גרושה - תקיפת גרושה

 39. אלימות כלפי עובדים כתאונת עבודה

 40. אחריות המורה על אלימות בבית הספר

 41. הרחקת הבעל מהבית ללא הוכחת אלימות

 42. העונש על אלימות מינית כלפי בת זוג

 43. האם אלימות בעבודה היא תאונת עבודה

 44. שבר בארובת העין שנגרם כתוצאה מאלימות

 45. צו הגנה על פי חוק למניעת אלימות במשפחה

 46. עילת מסוכנות בעבירות אלימות כלפי הורה

 47. אלימות שוטרים נגד אזרחים - תביעה אזרחית

 48. ערעור על קולת העונש בעבירות אלימות במשפחה

 49. היזק לרכוש במזיד הפעלת תנאי עבירת אלימות רכוש

 50. מה העונש על עבירת אלימות של שוהה בלתי חוקי בארץ ?

 51. מכות בעבודה - האם אלימות בעבודה מהווה תאונת עבודה

 52. בקשה לא לפרסם פרטי דיון בביהמ"ש בעבירות אלימות במשפחה

 53. פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מבעיטות ילדים במהלך משחק אלים

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון