מדיניות ענישה מחמירה כלפי העבירות פריצה וגניבת רכבים

נקבעה מדיניות ענישה מחמירה כלפי העבירות פריצה וגניבת רכבים שהפכו ל "מכת מדינה". עבירות אלו פוגעות בקניינם ובבטחונם של אזרחים תמימים. עוד נקבע כי ככלל, מן הראוי להטיל במקרים אלה עונשי מאסר משמעותיים – ראו לעניין זה רע"פ 9992/06 וקנין נגד מ"י (ניתן ביום 7.11.07), ע"פ 7453/08 מדינת נ' אואזנה, (ניתן ביום 31.12.08) וע"פ 3559/11 מ"י נגד הוואשלה (ניתן ביום 30.10.11).

בע"פ 10498/08 מדינת ישראל נ' אליהו אליהו, (ניתן ביום 6.7.09), קבע בית המשפט העליון כי:

"... אין מנוס מלנקוט ביד קשה עם המשיב, ולהחמיר בעונש שהוטל עליו בבית המשפט המחוזי. לאור מימדיהן המדאיגים של עבירות הרכוש בימינו אלה, צעד זה ראוי שישמש אות אזהרה לא רק למשיב עצמו, כי אם לכל הזומם לפגוע ברכושו ושלוותו של הזולת".

21. על מדיניות הענישה הנהוגה כלפי עבירות רכוש ראו גם רע"פ 8114/10 רדיאן רשיד אבו חדיד נגד מדינת ישראל, (ניתן ביום 7.11.10) וע"פ 6444/09, מאהר נאסאר נ' מדינת ישראל, (ניתן ביום 22.3.10).
22. כשיקול נוסף לחומרה יודגש כי העבירות בהן הורשע המשיב בוצעו בצוותא עם תכנון משותף, מתוחכם ומבוסס על חלוקת תפקידים.
23. מה גם, עברו של המשיב מלמד על כך שאין זו הסתבכותו הראשונה עם החוק. לחובתו, חמש הרשעות קודמות שבמהותן דומות לעבירות בהן הורשע וריצה בעבר לא פחות מאשר שלושה מאסרים בפועל, חלקם לתקופות ארוכות יחסית וכי מאסרים אלה לא הרתיעו אותו מלשוב ולבצע אותן עבירות. יתרה מזו, המשיב ביצע את העבירות נשוא הערעור כשתלוי ועומד נגדו מאסר מותנה. יוצא איפוא, כי אין ענייננו כאן בפורץ רכבים חובבן, כי אם בעבריין מיומן ומסוכן לציבור. אין להתעלם ולעבור בשתיקה על תעוזתו המדאיגה של המשיב ועל הנזק הממוני הכבד ועוגמת הנפש שסבלו בעלי הרכבים בעקבות פריצת רכבם וגזילתם של חפצים יקרי ערך.

24. על כן ובהיעדר אופק שיקומי, היה על בית משפט השלום לתת את הדעת על הצורך בהרתעת הנאשם מביצוע העבירה הנוספת כדרישת סעיף 40ו' לחוק העונשין, מתוך תקווה כי אכן הטלת עונש שכזה תביא להרתעתו ובלבד שהעונש לא יחרוג ממתחם העונש ההולם.

25. כלל הנתונים והשיקולים שפירטנו לעיל מצדיקים החמרה של ממש בעונש המאסר בפועל שהוטל על המשיב, ואולם, משאין זו דרכה של ערכאת הערעור למצות את הדין עם הנאשם כשמתקבל ערעור המדינה על קולת העונש, נסתפק בכך שנעמיד את עונש המאסר בפועל שהוטל על המשיב על 34 חודשי מאסר בפועל, וזאת חלף 24 חודשי מאסר בפועל שהוטלו עליו על ידי בית משפט השלום הנכבד. כמו כן אנו מעמידים את המאסר המותנה על 12 חודשים, תחת 6 חודשים.

יתר רכיבי הענישה שהוטלה על ידי בימ"ש השלום בעינה תעמוד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גניבת רכב נכה

 2. גניבת רכב מונע

 3. ביום גניבת רכב

 4. עורך דין גניבת רכב

 5. גניבת רכב ממוסך

 6. גניבת רכב מליסינג

 7. גניבת רכב בנתניה

 8. עונש על גניבת רכב

 9. גזר דין גניבת רכב

 10. גניבת רכב ממגרש חניה

 11. מה העונש על גניבת רכב

 12. גניבת רכב נזקים עקיפים

 13. גניבת רכב ע''י שב''חים

 14. כסף מהביטוח על גניבת רכב

 15. ערעור פלילי על גניבת רכב

 16. ביטוח גניבת רכב מליסינג

 17. עונש על ניסיון גניבת רכב

 18. גניבת רכב מחניה ליד הבית

 19. ביטוח גניבת רכב - תאונות

 20. גניבת רכב ממגרש – אחריות חברת שמירה

 21. גניבת רכב - אזעקה לא תקינה

 22. ביטוח גניבת רכב משועבד לבנק

 23. הוכחת גניבת רכב לחברת הביטוח

 24. גניבת רכב במכון שטיפת מכוניות

 25. גניבת רכב שנקנה ממדינת ישראל

 26. הרשעה בעבירת ניסיון גניבת רכב

 27. תביעה נגד מנורה ביטוח גניבת רכב

 28. חברת הביטוח לא משלמת על גניבת רכב

 29. ביטוח גניבת רכב - מחירון יצחק לוי

 30. סעיף מיגון בפוליסת ביטוח גניבת רכב

 31. ביטוח מקיף סובארו ג'סטי - גניבת רכב

 32. גניבת רכב זמן קצר לאחר תחילת הביטוח

 33. פיצוי על גניבת רכב נמוך ממחיר מחירון

 34. סירוב חברת הביטוח לפצות על גניבת רכב

 35. תביעה נגד מושב - אחריות בגין גניבת רכב

 36. ניסיון לרמות חברת ביטוח - ביום גניבת רכב

 37. האם פציעה בזמן גניבת רכב מהווה תאונת דרכים

 38. חברת הביטוח מסרבת לשלם על גניבת רכב - תביעה

 39. מדיניות ענישה מחמירה כלפי העבירות פריצה וגניבת רכבים

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון