איבוד שליטה ברכב עקב נהיגה תחת השפעת אלכוהול

נהגה ברכב, מבלי שהורשתה לנהיגה, ותחת השפעת אלכוהול, איבדה שליטה על הרכב, סטתה שמאלה, התנגשה בעמוד חשמל והרכב התהפך. כתוצאה מן התאונה, הרכב ניזוק, ונחבלו המערערת והנוסעת.
על המערערת נגזרו עונשים של 4 חודשי מאסר בפועל, ופסילת רישיון למשך 54 חודשים, כולל הפעלה של שתי תקופות פסילה על תנאי.

בית משפט קמא אזכר בגזר הדין את עברה התעבורתי של המערערת, אשר חרף היותה בלתי מורשית לנהיגה, כבר צברה לחובתה 5 הרשעות קודמות, כולל 3 הרשעות בגין נהיגה ללא רישיון, ונהיגה בשכרות. גזר הדין האחרון, בו אף הושתו על המערערת שתי תקופות פסילה על תנאי, ניתן בסמוך מאד לאירוע נשוא האישום הנוכחי, וגם הוא לא הרתיע אותה מלשוב ולנהוג באירוע נשוא האישום, ללא רישיון ותחת השפעת אלכוהול.

בית משפט קמא הפנה להמלצת שירות המבחן.

מתסקיר שירות המבחן עולה, כי המערערת גדלה ללא אב, באווירת אלימות מצד אמה. היא סיימה 11 שנות לימוד, שירתה שירות מלא בצה"ל, ומזה שנתיים עובדת כאחראית משמרת בבית קפה ארומה בחצבה, לשביעות רצונם של מעסיקיה, ותומכת כלכלית באמה וסבתה החולה. שירות המבחן התרשם כי המערערת משתמשת באלכוהול לצורך בריחה מתחושת ריקנות, על רקע נסיבות חייה. כן התרשם מסיכון להתנהגות דומה, על רקע דפוסי אישיותה ביחד עם נטייתה לצריכת אלכוהול. לפיכך, הוצע לה להשתלב בהליך טיפולי, והיא הביעה מוטיבציה לכך. על כן, המליצה קצינת המבחן על עונשים של של"צ ומבחן, לצורך שילובה בהליך טיפולי קצר.
בית משפט קמא הביא בחשבון שיקוליו גם את מכתבו של המעסיק, ממנו עולה כי המערערת עובדת זמן ארוך במקום, ומגלה שקידה ואחריות.

בית משפט קמא איזן בין כל האמור לעיל, לקולא, לבין חומרת העבירה על תוצאותיה, ועברה המכביד של המערערת, והשית את העונש הנ"ל.

להשלמת התמונה אציין כי בתאריך 09.06.13 הורה בית משפט קמא לממונה על עבודות השירות להגיש חוות דעת ממונה בעניינה של המערערת. מחוות הדעת עולה כי המערערת כשירה לבצע מאסר בעבודות שירות, והומלץ להעסיקה במעון טללים בדימונה.

בית משפט קמא לא התייחס בגזר הדין לחוות דעת הממונה.
ב"כ המערערת מלין על חומרת העונש, וטוען כי היה על בית משפט קמא להתחשב בהמלצת שירות המבחן, ברקע האישי הקשה של המערערת, בשינוי החיובי שחל בה, בהיותה עובדת כבר שנתיים כאחראית משמרת ותומכת כלכלית באמה וסבתה. שליחתה למאסר, לראשונה בחייה, יגדע את התהליך החיובי. עוד הוסיף כי המאסרים המותנים שהופעלו בתיק זה, נגזרו על המערערת ללא ידיעתה, ונודע לה עליהם פחות מחודש וחצי לפני ביצוע העבירה. לכן לא היה בהם כדי להרתיעה.

ב"כ המשיבה עתר לדחות את הערעור מנימוקי בית משפט קמא. לטענתו, מדובר בתאונה שגרמה לחבלות קשות של הנפגעת, נהיגה ללא רישיון שלוש פעמים ברצף, וכן עבר פלילי בעבירות אלימות. על כן, לא היתה כל סטיה ממתחם העונש ההולם, וגם על הרף, העונש סביר לחלוטין.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, החלטתי לדחות את הערעור, למעט המרת המאסר בפועל במאסר שירוצה בעבודות שירות.

מקובלות עלי הנמקות בית משפט קמא, ואני סבורה כי איזן נכונה בין חומרת העבירות, והישנותן, לבין הרקע האישי הקשה של המערערת והעליה על דרך המלך לאחרונה. גם חלוף הזמן הובא בחשבון.
יחד עם זאת, לא ברור לי מדוע הפנה בית משפט קמא את המערערת לממונה על עבודות השירות, ובסופו של יום לא התייחס כלל לעניין זה במסגרת נימוקיו. לא היה מקום להפנות את המערערת לממונה על עבודות השירות, אם מלכתחילה לא היתה כוונה לקבוע ריצוי המאסר באופן זה, ושעה שהופנתה, אני מאמינה כי בית משפט קמא התכוון לשקול עניין זה, אך הדבר נשמט מזכרונו.

מכל מקום, נוכח חלוף הזמן בין מועד התאונה ועד היום, ועלייתה של המערערת על דרך המלך, אני מורה כי תקופת המאסר תרוצה בעבודות שירות במעון טללים בדימונה החל מתאריך 16.03.2014 או מועד אחר שייקבע ע"י הממונה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מוות מהרעלת אלכוהול

 2. בדיקת אלכוהול 290

 3. סירוב לבדיקת אלכוהול

 4. פשיטת רגל של אלכוהוליסט

 5. בדיקת שכרות 395 אלכוהול בדם

 6. הפרעה באישיות על רקע אלכוהוליזם

 7. בדיקת שכרות 350 מיקרוגרם אלכוהול

 8. בדיקת שכרות 425 מיקרוגרם אלכוהול

 9. בדיקת שכרות 520 מיקרוגרם אלכוהול

 10. ענישה בעבירות נהיגה תחת השפעת אלכוהול

 11. תאונה בשכרות - 254 מיקרוגרם אלכוהול בדם

 12. איבוד שליטה ברכב עקב נהיגה תחת השפעת אלכוהול

 13. לאחר התאונה התברר, כי הנתבע נהג תחת השפעת אלכוהול

 14. מבדיקת השכרות נמצא ריכוז של 565 מיקרוגרם אלכוהול בכל ליטר אוויר נשוף

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון