תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי

תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי


תקנה 122 לתקנות סד"א, המצויה בסימן ד' לפרק ט' לתקנות, כותרתה "הפרת צו", והיא קובעת כדלקמן:

"בעל דין שאינו מקיים צו להשיב על שאלון, צו לגילוי מסמכים, צו לעיון במסמכים או צו למתן פרטים נוספים לפי תקנה 65, הרי אם הוא התובע ימחק בית המשפט או הרשם את תובענתו, ואם הוא הנתבע ימחק בית המשפט או הרשם את כתב הגנתו ודינו כדין מי שלא הגיש כתב הגנה, אלא שרשאי בית המשפט או הרשם להאריך את המועד לקיום הצו".

על פי הוראות תקנה 122 לתקנות סד"א מוקנית סמכות לבית המשפט להורות על מחיקת כתב הגנה, מקום בו עותר התובע להפעלת סמכות זו לנוכח אי ציות לצו גילוי מסמכים או מתן תשובות לשאלון, או להורות על הארכת מועד לקיום צווים כאמור.

על פי ההלכה הפסוקה מפי בית המשפט העליון, הסנקציה של מחיקת כתב הגנה הינה סנקציה חריפה, אשר משמעה, למעשה, מתן פסק דין נגד הנתבע, ועל כן יש מקום כי יעשה בה שימוש במקרים הראויים, כאשר נתבע פועל בזדון או מגלה זלזול חמור בבית המשפט. מקום בו הנתבע פועל בתום לב אך מתוך חוסר הבנה, גם אם ברשלנות – לא ראוי כי הסנקציה תופעל.

הכלל הוא, אפוא, כי על בית המשפט להיזהר מלנקוט בסנקציה זו, ולהימנע משימוש בה גם אם איחר הנתבע בקיום הצו, או ביקש ארכה לקיומו, וראוי כי יעשה שימוש בכלי של פסיקת הוצאות חלף הפעלת הסנקציה של מחיקת כתב ההגנה.

לעניין זה נא ראו: ע"א 2271/90 ג'מבו חברה לבנין ומסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' אמיר מרדכי פ"ד מו3) תשנ"ב/תשנ"ג 1992, 793;
ע"א 6528/99, ע"א 8441/99, ע"א 8444/99 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' עמנואל חברה לסחר יבוא יצוא ויצוא עצים בע"מ ואח' פ"ד נו (4) תשס"ב/תשס"ג 2002, 817;
רע"א 9265/06 קלאב הוטל ניהול (1996) בע"מ ואח' נ' עו"ד יעל דגן ואח' [3.1.07).

עם זאת, קבע כבוד השופט מ. חשין בפרשת ג'מבו לעיל, כי:
"מובן ששאלת תום הלב תוכרע בנסיבותיו של כל עניין ועניין, ויש שתום-לב יהפוך עורו ויעטה גלימת חוסר תום-לב, לאחר מתן ארכה והמשך המריית פי בית המשפט. מכל מקום, הכלל הוא, שמחיקת כתב הגנה – בשל אופייה הדראסטי – בית המשפט לא ינקוט אותה אלא אם שוכנע, שכלו כל הקצין, וכי אין להבין את התנהגות הנתבע אלא כהסתוללות ביריבו ובבית המשפט וכזלזול ברור וגלוי בחובתו.
...
אמרנו למעלה, ששיקול דעתו של בית המשפט הינו צר למדיי, ובכוחו אך להאריך את המועד לקיום צו או למחוק כתב הגנה. אך משמצא בית המשפט, במועד מסוים, כי אין זה ראוי להאריך – או להוסיף ולהאריך – את המועד לקיום הצו, מחובתו להורות על מחיקת ההגנה: "ימחק בית המשפט או הרשם את כתב הגנתו".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סדר דין מיוחד

 2. סדר הדין בעתירה מנהלית

 3. סדר הדין בבית הדין לשכירות

 4. תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי

 5. תקנה 156 לתקנות סדר הדין האזרחי

 6. תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי

 7. תקנה 255 לתקנות סדר הדין האזרחי

 8. תקנה 457 לתקנות סדר הדין האזרחי

 9. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי

 10. תקנה 477 לתקנות סדר הדין האזרחי

 11. סעיף 45 לתקנות סדר הדין האזרחי

 12. תקנה 482 לתקנות סדר הדין האזרחי

 13. תקנה 45 לתקנות סדר הדין האזרחי

 14. ערעור על החלטה בעניין סדרי דין

 15. תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי

 16. תקנה 399 לתקנות סדר הדין האזרחי

 17. תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי

 18. תקנה 124 לתקנות סדר הדין האזרחי

 19. תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי

 20. תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי

 21. תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי

 22. תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי

 23. תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי

 24. סעיף 526 לתקנות סדר הדין האזרחי

 25. תקנה 462 לתקנות סדר הדין האזרחי

 26. העברת המרצת פתיחה לסדר דין רגיל

 27. תקנה 500(4) לתקנות סדר הדין האזרחי

 28. תקנה 500(5) לתקנות סדר הדין האזרחי

 29. תקנה 500(7) לתקנות סדר הדין האזרחי

 30. תיקון מספר 6 לתקנות סדר הדין האזרחי

 31. תקנה 500(10) לתקנות סדר הדין האזרחי

 32. תקנה 241(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי

 33. פסק הדין על פי הוראות תקנה 177 לתקנות סדר הדין האזרחי

 34. אי צירוף ההחלטה עליה מערערים הינה בניגוד להוראות תקנות סדר הדין האזרחי

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון