הרשעה בעבירות מס

כאשר המדובר בעבירות מס דרך כלל הן מחייבות הרשעה וזאת הן לאור הפגיעה הקיימת מהן לציבור בכללותו ולקופה הציבורית והן לאור הצורך בהרתעת הרבים. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו לאחרונה ב ע"פ 2555/13 חי נחמיאס נ' מדינת ישראל (09.01.2014):

"מהות העבירה מצדיקה את הרשעת המערער. עבירות המס חמורות במיוחד בשל פגיעתן הקשה בעיקרון השוויון בין הנישומים, בקופה הציבורית וכפועל יוצא, ברווחת החברה בכללותה...שיקולי ההרתעה העומדים ביסוד מדיניות הענישה בגין ביצוע עבירות מס יקנו פעמים רבות עדיפות לאינטרס הציבור על פני עניינו הפרטי של הנאשם ...ברי כי אחד הסיכונים הטמונים באי הרשעת הנאשם הוא שליחת מסר שלילי לציבור כי ניתן לעבור את העבירה מבלי לשאת באחריות וזאת אין לאפשר..." .

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון