עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

זוהי עתירה למתן צו על-תנאי שיורה למשיב ליתן טעם מדוע לא יקדים את מועד הבחירות בעיר טייבה, שנקבעו ליום 20.10.2015 ולחלופין מדוע לא יעביר את יושב ראש הוועדה הממונה בטייבה (להלן: יו"ר הוועדה) מתפקידו.

1. בשנת 2007 החליט המשיב לפזר את מועצת העיר טייבה, להדיח את ראש העירייה ולמנות ועדה ממונה לניהול העיר, נוכח הגירעון הכבד שאליו נקלעה עיריית טייבה (להלן: העירייה). ביום 1.5.2013 החליט המשיב כי הוועדה הממונה תמשיך למלא את תפקידה בניהול העיר וכי הבחירות לעיריית טייבה לא יתקיימו במועד שנקבע לקיום הבחירות ברשויות המקומיות (22.10.2013) אלא ביום 20.10.2015. ביום 16.5.2013 הגיש העותר עתירה לבית משפט זה נגד החלטתו זו של המשיב (בג"ץ 3495/13; להלן: העתירה הראשונה), והיא נדונה עם עתירה נוספת שהגיש עותר נוסף באותו עניין (בג"ץ 4278/13). בית המשפט (כבוד השופטים א' רובינשטיין, א' חיות וצ' זילברטל) דחה את העתירות על הסף ביום 29.7.2013 בקובעו כי לא נמצאה אי-סבירות קיצונית בהחלטת המשיב על דחיית הבחירות. עם זאת, קבע בית המשפט כי המשיב יעקוב באורח שוטף אחר הנעשה בטייבה וישקול מחדש את החלטתו בעניין מועד הבחירות בחלוף שנה נוספת.

ביום 27.3.2014 הגיש העותר את העתירה דנן בה הוא טוען כי המשיב אינו מקיים את פסק הדין בעתירה הראשונה ואינו שוקל מחדש קיום בחירות בעיר טייבה. לשיטת העותר, בחודש ינואר 2014 אושר הסדר נושים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, המסיים את הליכי חדלות הפירעון שבהם הייתה העירייה מצויה משנת 2007. לכן ומשהחלטת המשיב לדחות את הבחירות התבססה על הליכי חדלות הפירעון שבהן הייתה העירייה נתונה, סבור העותר כי סיומם מצדיק את קיום הבחירות לאלתר. עוד טוען העותר כי חמישים אלף תושבי העיר טייבה ראויים להחליט בעצמם על זהות נבחריהם וכי המשיב יכול להסתפק בהטלת פיקוח הדוק על פעולות מועצת העיר שתיבחר. לחלופין טוען העותר כי יש להדיח את יו"ר הוועדה הממונה אשר מעורב לטענת העותר בפלילים ואינו ראוי לכהן בתפקיד ציבורי. העותר מוסיף וטוען כי הביא לידיעת המשיב את כל טענותיו בפגישה שקיים בלשכתו, אך נמסר לו כי אין בכוונת המשיב לפעול בנושא.

2. המשיב טוען מנגד כי דין העתירה להידחות על הסף בציינו כי העתירה הוגשה בטרם חלפה שנה מיום החלטתו על דחיית הבחירות בטייבה ובוודאי בטרם חלפה שנה מיום שניתן פסק הדין בעתירה הראשונה. לפיכך סבור המשיב כי אין כל הצדקה לשוב ולהידרש לעתירה בהיותה מוקדמת מדי והוא מוסיף וטוען כי לא נמצא תיעוד לטענת העותר לפיה טרם הגשת העתירה מיצה את ההליכים בפגישה שקיים בלשכת השר. אשר לסעד החלופי שהתבקש בעתירה טוען המשיב כי על אף הטענות החמורות נגדו לא צורף יו"ר הוועדה כמשיב וכי יו"ר הוועדה מעולם לא נחקר במשטרה ומעולם לא נפתח נגדו תיק פלילי.

3. דין העתירה להידחות על הסף מחמת אי-מיצוי הליכים.

מתגובת המשיב, הנתמכת בתצהיר יועצו, עולה כי אין כל תיעוד לכך שהתקיימה פגישה בה שטח העותר את טענותיו בפני המשיב או בפני מי מיועציו. משכך, ובהיעדר כל פירוט בדבר מועד הפגישה הנטענת או זהות האנשים שהשתתפו בה, אין מנוס מן המסקנה כי העותר לא הרים את הנטל להראות כי פנה אל המשיב בנושא העתירה טרם שפנה לבית המשפט (בג"ץ 3977/02 גורג נ' מדינת ישראל – הנהלת בתי המשפט (29.5.2002); בג"ץ 2466/05 נהאיה נ' שר הפנים (19.4.2005); בג"ץ 7823/10 תנועת יש גבול נ' הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים, פס' 6 (18.1.2011); יצחק זמיר הסמכות המינהלית ג 1877-1874 (2014)). די בטעם זה על מנת לדחות את העתירה ומכל מקום, חזקה על המשיב כי יפעל בהתאם לאמור בפסק-הדין הראשון וישקול מחדש את האפשרות להקדים את תאריך הבחירות בעיר טייבה תוך התייחסות, בין היתר, לסיום הליכי חדלות הפירעון שננקטו בעניינה.

אוסיף ואציין כי לא ראיתי מקום להידרש לטענות שהועלו בעתירה בדבר עבירות פליליות שביצע לכאורה יו"ר הוועדה. לטענות אלה לא הונח בסיס כלשהו בעתירה ולו על פני הדברים ואילו המשיב ציין מצידו כי מעולם לא נפתחה נגד יו"ר הוועדה חקירת משטרה בעניינים הנוגעים לניהול העירייה או בכלל.

אשר על כן, העתירה נדחית. העותר ישלם למשיב שכר טרחת עורך-דין בסך של 5,000 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עדאלה

 2. בג''ץ שחרור מחבלים

 3. התערבות בג''צ בהליכי חקיקה

 4. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 5. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 6. עתירה לבג''צ בנושא סחר בנשים

 7. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 8. החזרת ילד חטוף - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ בנושא אסון השייטת

 10. עתירה לבג''צ נגד סגירת בית ספר

 11. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 12. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 13. עתירה לבג''צ נגד בית הדין לעבודה

 14. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 15. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה

 16. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 17. עתירה לבג''ץ בנושא פגם בכתב האישום

 18. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני

 19. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 20. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 21. תביעה לבית משפט מחוזי או עתירה לבג''צ

 22. עתירה לבג''ץ להורות על הגשת כתב אישום

 23. הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

 24. עתירה לבג''צ לפסיקת הוצאות מחיקת עתירה

 25. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 26. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 27. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 28. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 29. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 30. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 31. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 32. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 33. העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

 34. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 35. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 36. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד - טיפול במפגרים

 37. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 38. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון