נטען כי תקלה במערכת נט המשפט אינה נימוק להארכת מועד

נטען כי תקלה במערכת נט המשפט אינה נימוק להארכת מועד


המשיבה מבקשת לטעון כי הערעור לא הוגש במועדו עקב תקלה בנט המשפט שלא אפשרה את הגשתו. אכן, מאחר ותקלה בנט המשפט אינה תקלה התלויה במשיבה, יהיו נסיבות בהן ניתן יהיה לראות בתקלה מעין זו טעם מיוחד, אשר יש בו כדי להצדיק הארכת מועד (תל"א (מחוזי – חיפה) 3295-02-13 נעמ"ת נ' קליינר (פורסם בדינים ועוד) (9.3.13)). אף כי גם כאשר קיימת תקלה, ניתן להגיש הערעור במזכירות בית המשפט. עם זאת, המדובר בטענה שבעובדה, אותה היה על המשיבה לתמוך בתצהיר ואולי גם אישור של מוקד התמיכה בדבר קיום התקלה. המשיבה לא טרחה לבסס את טענתה באופן כלשהו, על כן לא ניתן לקבל את הטעם שהציגה לאיחור בהגשת הערעור.

בנסיבות אלה, משידעה המשיבה כי אחרה בהגשת הערעור היה עליה להגיש באופן מידי בקשה להארכת מועד ולא לסמוך שמא, המבקשת לא תבחין בכך. על כן לא ניתן להאריך את המועד, בהעדר טעם מיוחד, שהוכח, אשר יהא בו כדי להצדיק את הארכת המועד.

סוף דבר, אני מורה על מחיקת הערעור על הסף. המשיבה תשלם למבקשת את הוצאות הבקשה בסך 1,500 ש"ח להיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הארכת מועד להגשת תשובה

 2. הארכת מועד עקב טעות בחוק

 3. הארכת מועד לתשלום פיקדון

 4. הארכת מועד עקב טעות אנוש

 5. הארכת מועד להגשת תביעת חוב

 6. הארכת מועד עקב החלפת ייצוג

 7. הארכת מועד עקב מחלת בא כוח

 8. משא ומתן במסגרת הארכת מועד

 9. הארכת מועד בגלל עומס עבודה

 10. בקשת הארכת מועד לאחר 3 שנים

 11. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור

 12. הארכת מועד להגשת ערעור משפחה

 13. בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון

 14. בקשה להארכת מועד להגשת הודעה

 15. טעות של עורך דין - הארכת מועד

 16. ערעור על החלטת רשם להארכת מועד

 17. בקשה להארכת מועד להישפט תעבורה

 18. הארכת המועד להגשת עתירה מנהלית

 19. הארכת מועד לתשלום פסק דין מוסכם

 20. בקשה להארכת מועד להגשת תצהירים

 21. הארכת מועד עקב שביתת הפרקליטים

 22. הארכת מועד בשל מחלת קרוב משפחה

 23. הארכת מועד לתשלום קנס על מהירות

 24. בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה

 25. הארכת מועד ביצוע צו הפסקת שימוש

 26. הארכת מועד להגשת ערעור בגלל מחלה

 27. הארכת מועד בשל פטירת קרוב משפחה

 28. בקשה להארכת מועד להגשת חוות דעת

 29. הארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין

 30. הארכת מועד בשל לידת בת לעורך דין

 31. בקשה להארכת מועד להגשת תחשיב נזק

 32. טעם מיוחד להארכת מועד להגשת ערעור

 33. הארכת מועד להגשת כתב תביעה מתוקן

 34. קבלת בקשה להארכת מועד להגשת ערעור

 35. שיקול דעת בית המשפט להארכת מועדים

 36. הארכת מועד להגשת התנגדות עקב טעות

 37. הארכת מועד להגשת בקשת רשות להתגונן

 38. בקשה להארכת מועד להגשת בקשה להישפט

 39. בקשה שניה להארכת מועד להגשת כתב הגנה

 40. הארכת מועד להגשת ערעור בגלל מילואים

 41. הארכת מועד להגשת ערעור בסדר דין מקוצר

 42. סיכויי הערעור נמוכים בבקשה להארכת מועד

 43. טעמים מיוחדים להארכת מועד להגשת התנגדות

 44. בקשה להארכת מועד סיום ההליכים המקדמיים

 45. הארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין בפשרה

 46. דחיית בקשה להארכת מועד בבית הדין לעבודה

 47. הארכת מועד להפקדת כספים בקופת בית המשפט

 48. ערעור על הארכת מועד להגשת כתב תביעה מתוקן

 49. הארכת מועד בגין שירות מילואים של עורך דין

 50. בקשה להארכת מועד להגשת תצהירי עדות ראשית

 51. הארכת מועד התיישנות ע''י בית הדין לעבודה

 52. הארכת מועד ערעור על החלטה בבית הדין לעבודה

 53. הארכת מועד להישפט בגין שינוי כתובת מגורים

 54. הארכת מועד להגשת ערעור עקב הסדרת ייצוג משפטי

 55. הארכת מועד ערעור למרות שיש ערעור באותו עניין

 56. הארכת מועד ההתיישנות עקב גילוי מאוחר של נזק

 57. משלוח בקשת הארכת מועד להגשת ערעור באמצעות פקס

 58. הארכת המועד להגשת בקשה לדיון חוזר במועצה הארצית

 59. עיכוב בקבלת תשובה מהסיוע המשפטי כטעם להארכת מועד

 60. האם טעות של עורך דין מהווה טעם מיוחד להארכת מועד

 61. נטען כי תקלה במערכת נט המשפט אינה נימוק להארכת מועד

 62. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת רשם בית משפט מחוזי

 63. הארכת מועד להגשת ערעור בגלל אי ייצוג ע''י עורך דין

 64. האם אי-ידיעה על פסק דין תשמש טעם מיוחד למתן הארכה ?

 65. הארכת מועד להגשת ערעור פסק דין ביהמ''ש לעניינים מנהליים

 66. הארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין בית המשפט לענייני משפחה

 67. הארכת מועד להגשת ערעור על פס''ד בית המשפט לעניינים מקומיים

 68. הארכת המועד להגשת ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים

 69. הארכת המועד להגשת תביעה לוועדה המיוחדת לפי חוק יישום תכנית ההתנתקות

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון