המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

המערער וטען כי "לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים ולא התכנסה ועדה רפואית לעררים בעניינו של המערער ויש כאן חוסר פעולה מטעם המשיב".

3. לאחר שהתברר למערער כי התכנסה ועדה רפואית לעררים בעניינו ביום 11.3.13, אלא שהפרוטוקול שלה נרשם תחת כותרת "אבחון רפואי", הסכימו הצדדים כי העתק הפרוטוקול יימסר לידי ב"כ המערער וכי יינתן פסק דין על יסוד טיעוני הצדדים אשר יוגשו בכתב.

4. בהתאם להסדר האמור, הגיש המערער נימוקי ערעור ביום 14.11.13. טיעוני המשיב הוגשו ביום 1.12.13. משהוגשו טיעוני הצדדים, הובא התיק בפניי למתן פסק דין.


5. עיון בנימוקי הערעור מיום 14.11.13, מגלה מכלול טענות רבות ושונות, אשר הועלו באופן שאינו מסודר וברור, כך שקיים קושי להבין את טיעוני המערער. מכל מקום, למיטב הבנתו של ביה"ד, אלה עיקרי טענות המערער בדבר פגמים אשר נפלו לטענתו בהחלטת הוועדה הרפואית לעררים –

א. עיניים - שגתה הוועדה עת קבעה בממצאיה כי אין למערער רטינופתיה סכרתית והעניקה לו 10% נכות בגין ליקוי ראיה.
ב. שמיעה – שגתה הועדה כאשר לא התייחסה לשאלת הטנטון וכן בכך שהעניקה למערער 20% לליקוי שמיעה, נכות זהה לזו אותה קיבל כבר בשנת 2009.
ג. נוירולוגית – שגתה הועדה כאשר בחרה להעניק למערער 10% נכות בגין פגימה בעצבי המח בצורה קלה, בעודו סובל ממחלות ובעיות רבות.
ד. אורטופדי - הוועדה התעלמה מבעיות הגב מהן סובל המערער.
ה. פנימי – הוועדה לא התייחסה למחלת יתר לחץ דם ושומנים בדם.

לאור כל אלה מבקש המערער להחזיר את עניינו לוועדה בהרכב אחר.

דיון והכרעה –


6. עסקינן בערעור לפי סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (להלן:"החוק"), כנגד החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 11.3.13 (להלן: "הוועדה הרפואית").

המדובר בוועדה רפואית (נכות כללית) אשר קבעה למערער נכות יציבה בשיעור כולל של 65%, בתוקף מיום 1.1.12.

7. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד, זאת בהתאם לאמור בסעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995.

8. בית הדין לעבודה, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה. לפיכך, אין בית הדין מתערב בממצאים רפואיים ובהחלטות רפואיות של הוועדה, שהן בתחום מומחיותה וסמכותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד',213).

9. אבחן אם כן את טענות המערער, לפי סדר הדברים כפי שהובא בסע' 5 לעיל –

א. בתחום העיניים – לא ברור מבוקשו של המערער בהקשר זה, שכן עיון בהחלטת הוועדה הרפואית לעררים מלמד כי חרף קביעתה "ללא רטינופטיה סכרתית, אין נכות עיניים...", הרי שהלכה למעשה נקבעו למערער 65% נכות בגין סכרת עם סיבוכים וכן 10% נכות בגין ליקוי ראיה, תוך שהוועדה קובעת כי: "הוועדה מסתפקת בדחיית הערר".
עולה מן האמור, כי אם נפלה טעות משפטית, הרי שזו לטובת המערער, באשר כלל לא ברור הכיצד זה מותירה הוועדה על כנה את הנכות שנקבעה בגין העיניים, כאשר עפ"י בדיקתה, אין כל נכות בעיניים.

ב. שמיעה – אשר לתלונת הטנטון, זו לא הועלתה כלל ע"י המערער בבדיקת השמיעה שביצע, לא בפני הוועדה וגם לא במסגרת הערר שהוגש אליה, מבעוד מועד, באמצעות בא כוחו, ביום 30.8.12. בהעדר תלונות בהקשר זה, מובן כי לא נפל כל פגם בהחלטת הוועדה אשר לא נדרשה לעניין.
אשר לנכות בשיעור 20% אשר הוענקה למערער, בגין ליקוי שמיעה, יצוין כי הערר שהגיש המערער בפני הוועדה, אינו כולל השגות על החלטת הדרג הראשון לעניין זה. יתרה מכך, עיון בחוו"ד ד"ר גרינברג, מיום 29.1.13, מומחה א.א.ג שמינתה הוועדה, מלמד כי המליץ על 10% נכות בלבד, בעוד שהוועדה מעניקה כאמור 20% נכות, מבלי להסביר מדוע. עולה מן האמור, כי כמו בתחום העיניים, גם כאן, אם נפלה טעות משפטית, הרי שזו לטובת המערער.

ג. נוירולוגי – בפני הוועדה עמדה חוו"ד נוירולוג ד"ר מחאג'נה, כאשר הוועדה העניקה למערער נכות בשיעור 10% בגין כאבי ראש. המערער לא הצביע על ממצאים המצדיקים קביעת נכות בשיעור גבוה יותר.

ד. אורטופדי – הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית, לרבות של הגב והברכיים, פירטה את ממצאיה, וקבעה כי אין כל ממצא בגב או בברכיים, המזכה באחוזי נכות. לא נמצא כל פגם בהחלטת הוועדה לעניין זה.

ה. פנימי – הוועדה בדקה את המערער, וממצאיה מפורטים בפרוטוקול. המערער אינו מצביע על פגם משפטי שנפל בהחלטת הוועדה בהקשר זה. טענת המערער כי הוועדה לא התייחסה ליתר לחץ דם, אינה נכונה, שכן הוועדה מדדה את לחץ הדם של המערער ופירטה בפרוטוקול את ממצאיה. הטענה בדבר שומנים בדם, לא הועלה ע"י המערער בפני הוועדה וגם לא נזכרה בערר שהוגש לה. מכאן, כי לא נפל כל פגם משפטי גם בהקשר זה.

10. סוף דבר – בהעדר פגם משפטי בהחלטת הוועדה הרפואית לעררים, הערעור נדחה.

11. הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לנשיא בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון