מה ההבדל בין נהיגה ב"חוסר זהירות" ל"נהיגה ברשלנות" ?

מה ההבדל בין נהיגה ב"חוסר זהירות" ל"נהיגה ברשלנות" ?

כאן המקום להתייחס להבדל שבין סעיפים 62(2) לפקודת התעבורה לתקנה 21ג' לתקנות התעבורה

כל המעיין בשני הסעיפים הללו יבחין על נקלה כי רכיביהם דומים. הן הנהיגה בקלות ראש המופיעה בשני הסעיפים – בתקנה 21ג' מדובר על חוסר זהירות ובסעיף 62(2) מדובר על נהיגה ברשלנות, שהינם מושגים זהים. לא ניתן ליצור אבחנה בין שני הסעיפים מהביטויים שמופיעים בהם וניסיון לפרשם באופן שונה.

חיפשתי ולא מצאתי פסיקה של בית המשפט העליון ושל בתי משפט מחוזיים על האבחנה בין שני הסעיפים. יש התייחסות של בתי משפט לתעבורה, ראה למשל ת"ד 2136/05 מדינת ישראל נ' שוויקי מוחמד [כב' הש' טננבוים – בימ"ש לתעבורה י-ם מיום 05.04.05], שם הוא גם מפרט התייחסויות של בתי משפט אחרים, בתי משפט לתעבורה על סוגיה.
באופן עקרוני, הנני סבור שהחלטתו של כב' השופט טננבוים נכונה היא. כאמור, למשל, ברע"פ 6800/13 אסף קסטיאל נ' מדינת ישראל:

"...הכלל הבסיסי, לפיו, הבחירה בהוראת החיקוק נתונה לשיקול דעתה של התביעה, וככלל, בתי המשפט לא ייטו להתערב בכך, אלא במקרים קיצוניים וחמורים...".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חובת הזהירות של רופא

 2. חובת זהירות של בנק כלפי לקוח

 3. חובת הזהירות של עורך דין

 4. חובת הזהירות של המעביד כלפי עובד

 5. הפרת חובת הזהירות של הבנק

 6. חובת הזהירות של מנהל חברה

 7. חובות זהירות הבנק כלפי לקוח

 8. חובת הזהירות של מרכול (סופר)

 9. חוסר זהירות בנהיגה על אופנוע

 10. נהיגה בחוסר זהירות של נהג מונית

 11. חובת זהירות של עורך דין כלפי לקוח

 12. חובת זהירות מוגברת של מזמין עבודה

 13. חובת זהירות של סוכן ביטוח כלפי קבלן

 14. פסיקה בנושא חובת הזהירות של המעסיק

 15. חובת הזהירות לפני פתיחת הליכים משפטיים

 16. חובת הזהירות של עורך דין בעסקת מקרקעין

 17. חובת הזהירות של עורך דין כלפי צד שלישי

 18. חובת הזהירות הקונקרטית - חובת הזהירות המושגית

 19. חובת הזהירות בהליכי פינוי מדירה בהוצאה לפועל

 20. על הנוהג ברכב הרתום לנגרר חלה חובת זהירות מוגברת

 21. נזקי רכוש לרכב אזרחי בשל חוסר זהירות ונהיגה רשלנית

 22. מה ההבדל בין נהיגה ב"חוסר זהירות" ל"נהיגה ברשלנות" ?

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון