אפשרות חייב לחזור להליכי פשיטת רגל לאחר דחיית בקשה

אפשרות חייב לחזור להליכי פשיטת רגל לאחר דחיית בקשה

5. מבקשת החייב עולה סוגיא אחרת שהינה השאלה, מהו משך הזמן שבו יכול חייב לחזור ולהגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל, לאחר שנדחתה בקשה קודמת שהגיש. התייחסתי במספר הזדמנויות לשאלה זו, ולמיטב ידיעתי אין לגביה הלכה של ביתהמ"ש העליון, (ראו: פש"ר 43304-03-12 יאיר ממן נ' עו"ד עופר שפירא, 24.6.13). הפקודה אינה מתייחסת באופן מפורש למשך הזמן שעל חייב להמתין בטרם יגיש בקשת פשיטת רגל חדשה, לאחר שבקשה קודמת נדחתה. אין חולק כי חלוף זמן, יכול להקהות חוסר תום לב ביצירת חובות, ואין לומר כי מי שנהג בחוסר תום לב, כמו גם מי שבוטלו הליכי הפש"ר נגדו, לא יוכל לעולמי עד לשוב להליך פשיטת הרגל, (ראו: ע"א 2758/12 אורי סמבל נ' כונס הנכסים, 9.10.12). יחד עם זאת, יש צורך בחלוף זמן ניכר או בשינוי נסיבות, בטרם יוכל חייב לחזור להליך הפש"ר לאחר שנדחה.


6. אינדיקציה למשך הזמן בין הליך פש"ר נוסף לקודמו, ניתן ללמוד מסע' 63 (ב) (11) לפקודה. סעיף חיקוק זה קובע סייג להפטר, סייג ולפיו לא יינתן צו הפטר, לפושט רגל שהוכרז ככזה בחמש השנים שקדמו למועד צו הכינוס בתיק נוכחי. לכאורה, בחלוף חמש שנים, לא תהיה מניעה מהגשת בקשה חדשה. מובן שכל מקרה ידון בהתאם לנסיבותיו אולם נקודת המוצא הסבירה בעיני הינה 5 שנים, כאשר פרק זמן קצר יותר יתאפשר בהתאם לנסיבות הפרטניות. ברור מכאן כי לאחר שבוטלו ההליכים בהם נקט החייב בתיק קודם, אין הוא יכול פשוט להגיש מייד בקשה חדשה.

סיכום
7. הליכי פשיטת הרגל בעניינו של החייב בוטלו, לאחר דיון מיום 16.9.13 בו לא שכנע את בית המשפט כי חובותיו נוצרו בתום לב. לפיכך, צודק הכונס הרשמי כי אין החייב יכול להגיש בקשה חדשה (הוגשה לכונ"ר ביום 3.11.13), זמן כה קצר לאחר מכן, בקשה המתעלמת מפסק הדין שניתן ולא מצאתי כי החייב הצביע על נסיבות המצדיקות עיון חוזר בפסק הדין שניתן כאמור.

לפיכך, בקשת החייב נדחית על הסף.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דחיית בקשה לדמי אבטלה

 2. דחיית בקשת השבה לעבודה

 3. דחיית בקשה לאשרת כניסה

 4. דחיית בקשת היתר נישואין

 5. דחיית בקשה לחברות במושב

 6. דחיית בקשה להפקדת ערובה

 7. דחיית בקשה להארכת דרכון

 8. דחיית בקשה לפיצול סעדים

 9. דחיית בקשה לאיחוד משפחות

 10. דחיית בקשה לביצוע שיקים

 11. דחיית בקשת ביטול פיטורים

 12. חשיפת כתובת IP דחיית בקשה

 13. דחיית בקשה לתיקון פסק דין

 14. דחיית בקשה לביטול פיטורים

 15. דחיית בקשה לקבלת רישיון רכב

 16. דחיית בקשה לרישום זיקת הנאה

 17. דחיית בקשה למתן פסק דין חלקי

 18. דחיית בקשה לסגור תיק הוצל''פ

 19. דחיית בקשת נאשם לחזור מהודאה

 20. בקשה לדחיית בקשת הפטר

 21. ערעור על דחיית בקשה לסעד זמני

 22. דחיית בקשה לפתיחת עוסק מורשה

 23. דחיית בקשה לאישור תביעה נגזרת

 24. ערעור על דחיית בקשה לפרק חברה

 25. דחיית בקשה אחרי גיל 18 למעמד קבע

 26. דחיית בקשה לפסק דין על פי התביעה

 27. ערעור על דחיית בקשה לביטול צו פינוי

 28. ערעור על דחיית בקשה למתן צווי מניעה

 29. דחיית בקשה לקבלת רישיון ברפואת שיניים

 30. דחיית בקשה לביטול החלטה בהעדר התייצבות

 31. דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית על הסף

 32. דחיית בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום

 33. דחיית בקשה לתביעה ייצוגית משיקולי מדיניות

 34. דחיית בקשה לפסילת מכרז בגלל השתתפות המבקש

 35. דחיית בקשה לאישור הסכם פשרה בתביעה ייצוגית

 36. דחיית בקשה לעיון מחדש על החלטה למחיקה מחוסר מעש

 37. ערעור על דחיית בקשה למינוי מומחה נוסף באותו תחום

 38. דחיית בקשת עובד מועמד לפיטורים לצאת לשנת שבתון

 39. סיכויי עתירה מנהלית בגין דחיית בקשה למקלט מדיני

 40. דחיית בקשה להיתר בניה בגלל "חשד" שיעשה שימוש אחר

 41. אפשרות חייב לחזור להליכי פשיטת רגל לאחר דחיית בקשה

 42. דחיית בקשה להיתר בניה כי קיימים שטחים שאינם מסומנים בהיתר

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון