בקשה לחיוב חברה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות

בקשה לחיוב חברה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות

21. הנתבעים עותרים לחיובה של התובעת בהפקדת ערובה להוצאותיהם. התובעת היא חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת. משכך, בענין חיובה של התובעת בהפקדת ערובה להוצאות חל סעיף 353א לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן – "חוק החברות" או "החוק") כפי שהוסף בתיקון מס' 3 משנת 2005 לחוק. תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, אשר גם אליה הפנו הנתבעים בבקשתם, אינה דרושה כאן.

22. סעיף 353א לחוק קובע –

"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין."

23. התיקון לחוק הוצע כדי להחזיר על כנו את החסר שנוצר בעקבות ביטול סעיף 232 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג – 1983, עם היכנסו לתוקף של חוק החברות (כמתואר ברע"א 3686/05 גאלי אחזקות בע"מ נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ (26.7.05)).

כפי שציין בית המשפט המחוזי בחיפה, מפי כב' השופט עמית עת כיהן בו:

"סעיף 232 פורש בשעתו כיוצר מעין חזקה המטילה על החברה-התובעת לשכנע את בית המשפט כי אין מקום להטיל עליה חיוב בהפקדת ערובה - רע"א 3274/92 סרוסי נ. י.ע.ף קידום מכירות בע"מ, פ"ד מז(2) 2 (בעקבות ההלכה שנפסקה ברע"א 544/89 אויקל תעשיות (1985) בע"מ נ. נילי מפעלי מתכת בע"מ, פ"ד מד(1) 647). עם ביטול סעיף 232 לפקודה, נתגלעה מחלוקת בפסיקה, באשר לתחולת החזקה.... ...כעת, נוכח התיקון לחוק, דומה שהותרו הספקות, וחזרה ההלכה למקומה, כך שבמקרה של תובע שהוא תאגיד, קיימת נטיה חזקה יותר להטיל ערובה להבטחת הוצאות..."

ת.א. (מחוזי חי') 645/05 אחים טופז יהלומים נ' בנק הפועלים בע"מ (15.2.06).

בהמשך צוין בפסיקת בית המשפט העליון, כי המטרה שעמדה ביסוד החזרת הסעיף לספר החוקים היתה (אכן) להבהיר כי לא היתה כוונה לשנות מן הפסיקה הקודמת, אשר לפיה הוחלו כללים מיוחדים בכל הקשור לחיובה של חברה תובעת במתן ערובה להוצאות הנתבע (רע"א 10376/07 ל. נ הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (11.2.09)) (להלן: "ענין ל. נ. הנדסה ממוחשבת").

24. הדרך לבחינת בקשה לחיובה של חברה-תובעת בהפקדת ערובה להוצאותיו של הצד שכנגד, נדונה על ידי בית המשפט העליון בפסק הדין המנחה בענין ל. נ. הנדסה ממוחשבת אשר נהוג לצטטו בהרחבה (ור' גם רע"א 6718/13 פלייט מדיקל אינווישנס נ' גור (28.10.13); רע"א 6176/09 התחלת ים אילת בע"מ נ' הרפסודה הלבנה אילת בע"מ (27.8.09); רע"א 10671/08 CME Devices LLC נ' קיסריה אלקטרוניקה רפואית בע"מ (2.3.09)).

25. באחד המקרים המאוחרים לענין ל.נ. הנדסה ממוחשבת, סיכם בית המשפט העליון את המצב כדלקמן:

"סוגיית חיובה של חברה-תובעת בהפקדת ערובה נבחנת בשלושה רבדים; ראשית, יש לבחון את מצבה הכלכלי של החברה. שנית, יש לבחון אם נסיבות העניין מצדיקות את חיובה של החברה בהפקדת ערובה, וההנחה היא כי לגבי חברות החיוב בהפקדת ערובה הוא הכלל והפטור הינו החריג; לבסוף יש לבחון את סיכויי התביעה ובעניין זה הנטל להוכיח שנסיבות העניין מצדיקות לפטור את החברה מהפקדת ערובה הוא נטל המוטל על כתפי החברה-התובעת, ועל דרך הכלל אין מקום לבחינה מעמיקה של סיכויי ההליך ויש להיזקק לשיקול אחרון זה רק מקום שבו מדובר בסיכויים גבוהים ביותר או קלושים ביותר. עם זאת, גם משהגיע בית המשפט לכלל מסקנה כי יש הצדקה לחיובה של החברה התובעת בהפקדת ערובה, עליו לקבוע את שיעורה באופן מידתי המאזן כראוי בין כלל השיקולים הצריכים לעניין (עניין ל.נ. הנדסה ממוחשבת, בפסקה 13 לפסק-הדין)."

רע"א 857/11 מועצה אזורית באר טוביה נ' נוריס לפיתוח והובלות בע"מ (23.05.11).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אמנת האג ערובה

 2. ערובה תושב חוץ

 3. בקשה להפקדת ערובה

 4. הפקדת ערובה להוצאות

 5. ערובה להוצאות הנתבע

 6. ערובה לקיום פסק בוררות

 7. חיוב חברה בהפקדת ערובה

 8. בקשה למתן ערובה להוצאות

 9. חיוב תושב זר בהפקדת ערובה

 10. הפקדת ערובה בתביעה שכנגד

 11. חיוב חברה זרה בהפקדת ערובה

 12. ערובה להוצאות תביעה נגזרת

 13. ערובה להוצאות בבית הדין הארצי

 14. בקשה לחייב חברה בהפקדת ערובה

 15. חיוב הנתבע בהפקדת ערובה להוצאות

 16. הפקדת ערובה להוצאות בתיק פלת''ד

 17. הפקדת ערובה להוצאות חברה בחו''ל

 18. שיקולים בקביעת גובה ערובה להוצאות

 19. ערובה להוצאות חברה בקשיים כלכליים

 20. הפקדת ערובה להוצאות צו אנטון פילר

 21. בקשה להפקדת ערובה לאחר דיון הוכחות

 22. ערובה להוצאות בקשה לאכיפת שעבוד צף

 23. הפקדת ערובה להוצאות בבית הדין לעבודה

 24. אי הפקדת ערובה לפלסטינים עקב מצב כלכלי

 25. המועד להגשת בקשה להפקדת ערובה להוצאות

 26. ערובה להוצאות תובעים שגרים מחוץ לישראל

 27. בר''ע על החלטה על הפקדת ערובה להוצאות

 28. תביעה בגין עופרת יצוקה - ערובה להוצאות

 29. חיוב התעשיה הצבאית בהפקדת ערובה להוצאות

 30. בקשה לחיוב חברה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות

 31. הפקדת ערובה נפגע ירי תושב הרשות הפלסטינית

 32. בקשה לחייב חברה להפקיד ערובה בקופת ביהמ''ש

 33. ערובה להוצאות בתביעה למניעת קיפוח המיעוט בחברה

 34. הפקדת ערובה של תושב פלסטיני להבטחת הוצאות הנתבע

 35. החלטות על הפקדת ערובה כתנאי לערעור בבית הדין לעבודה

 36. בקשה על פי סעיף 29(א) לחוק הבוררות לחיוב בהפקדת ערובה

 37. תקנה 519 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי: בקשה להפקדת ערובה

 38. האם אישור רו"ח מספיק כדי לא לחייב חברה בהפקדת ערובה להוצאות ?

 39. טענת המערער שהחתימה על גבי ההמחאות אינה חתימתו וכי מעולם לא הסכים לערוב לביצוען

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון