קיומן של ראיות לכאורה בעבירות נשק מקים חזקת מסוכנות ועילת מעצר

קיומן של ראיות לכאורה בעבירות נשק מקים חזקת מסוכנות ועילת מעצר, מאחר שמדובר בעבירות מן החמורות ביותר, המעידות מטבען על רמת מסוכנות כה גבוהה לביטחון הציבור עד כי ככלל יש להורות על מעצר עד לתום ההליכים והלכה היא כי רק במקרים חריגים ניתן יהיה לשלול מסוכנות ולהצדיק בהתקיימה של חלופת מעצר. ראה: בש"פ 6538/08 אשר עזארי-רז נ' מדינת ישראל , טרם פורסם (7.8.08). ראה גם: בש"פ 8303/07 ראמי בדראן נ' מדינת ישראל , טרם פורסם (2007); בש"פ 10388/05 קרי עבד אל קדר נ' מדינת ישראל , לא פורסם (2005); בש"פ 4958/01 קאמל אלנבארי נ' מדינת ישראל , לא פורסם (2001).

הלכה היא כי מעורבות בעבירות נשק מעידה על מסוכנות רבה, שרק בנסיבות חריגות ובמקרים יוצאי דופן ניתן להפיגה בחלופת מעצר. ראה:
בש"פ 4920/02 פדרמן נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 2002);
בש"פ 3596/96 יצחקי נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 1996);
בש"פ 922/01 עיראקי נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 2001);
בש"פ 817/09 דראר ג'אבר נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, ניתן ביום 1.3.09).

אשר על כן, בנסיבות שפורטו לעיל, בנסיבות בהן לא נמצא כלי הנשק שפגע במתלונן ובנסיבות בהן יש חשש להשפעה על עדים, סבורני כי אין מקום לשקול חלופת מעצר בנוגע למשיבים.

ודוק, על מנת לשקול אפשרות של שחרור לחלופת מעצר במקרה כגון זה, דרוש מינימום של אמון במשיבים וכפי שנפסק שחרור לחלופה מבוסס על היכולת ליתן אמון בנאשם (ראה למשל: בש"פ 2911/08 רמי שוקרון נ' מדינת ישראל (10/4/08)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עבירות נשק

 2. שימוש בנשק קר

 3. ענישה בעבירות נשק

 4. ייצור כלי נשק שלא כדין

 5. מה העונש על הובלת נשק ?

 6. מה העונש על ייצור נשק ?

 7. החזקת תחמושת - ערעור פלילי

 8. החזקת סכין למטרה לא כשרה

 9. החזקה קונסטרוקטיבית של אקדח

 10. החמרה בענישה על עבירות נשק

 11. הפרת נהלי נשק של משמר הגבול

 12. מעצר עד תום ההליכים בעבירות נשק

 13. מה העונש על פציעה עם סכין מטבח ?

 14. עבירת אחזקת אגרופן או סכין למטרה לא כשרה

 15. מעצר על אחזקת נשק על בסיס סרט מצלמת אבטחה ?

 16. מה העונש על מכירת נשק (רובה) ע"י חייל צה"ל ?

 17. מציאת נשק (סכין) תוך כדי חיפוש לא חוקי של שוטר

 18. בקשת למעצר עד תום ההליכים על תפיסת נשק ברכב במחסום

 19. מה העונש על החזקת סכין בלבד (ללא כל עבירה נלווית) ?

 20. קיומן של ראיות לכאורה בעבירות נשק מקים חזקת מסוכנות ועילת מעצר

 21. עבירת סיוע להחזקת נשק - סעיף 144(א) + 144(ג)(3) + 31 לחוק העונשין

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון