תאונת דרכים פגע וברח
 1. תאונת פגע וברח עם רכב חונה

 2. דחיית תביעה בגין תאונת פגע וברח

 3. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 4. נהג שלא השאיר פרטים וברח ממקום התאונה


הקדמה
אדם שנחבל באירוע תאונת דרכים פגע וברח שהסבה לו נזקי גוף. רשאי לתבוע את קרנית על פיצויים כספיים מאחר ומדובר בתאונת "פגע וברח" זהות חברת הביטוח לא ידועה, זאת בהתאם להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975.

הוכחת הנזק באירוע תאונת דרכים פגע וברח
במקרים של תאונת דרכים פגע וברח ניתן להגיש תביעת פיצויים לבית המשפט בצירוף בקשה למינוי מומחה לקביעת נכותו של הנפגע, במידה ובית המשפט מוצא ראשית ראיה לקיומה של נכות (לאחר עיון במסמכים המצורפים לבקשה) רשאי למנות מומחה מטעמו לבדיקת התובע.

יש לציין כי עו"ד של הצדדים לתביעה יכולים להגיע להסכמה דיונית על מינויו של מומחה מטעם בית המשפט. המומחה יפסק בשאלה האם נותרה לתובע בגין תאונת דרכים פגע וברח נכות צמיתה ואם כן כמה אחוזי נכות נותרו לתובע.

האם תאונת דרכים פגע וברח תוכר כתאונת עבודה ?
תאונת דרכים פגע וברח כאשר הנפגע היה בדרכו לעבודה או בחזרה ממנה או במהלך העבודה תוכר כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי אשר רשאי לפסוק לתובע דרגות נכות זמנית וצמיתה, כמו כן רשאי ביטוח לאומי להעלות את דרגת הנכות הצמיתה במידה והוחמרה עם השנים.

איך מוכיחים תאונת דרכים פגע וברח ?
בית המשפט פסק כי אין די בכך שהנפגע – התובע הוא עצמו אינו יודע, בעת הגשת התביעה, מיהו הנוהג האחראי. עליו להראות, ששקד במידה סבירה לאתרו ושהדבר לא עלה בידו. המקור החוקי להוראה זו הוא סעיף 12(א)(1) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ואולם, בית המשפט קבע כי אין מניעה לחייב את קרנית לשאת בפיצוי הנפגע, מקום שזהות הנוהג ברכב הפוגע אינה ידועה בנסיבות של תאונה שאיננה תאונת "פגע וברח". לפיכך, במקום בו מתקשה הנפגע לזהות את האחראי, מתוך קבוצה של נהגים שהיו נוכחים במקום התאונה, אין בכך כדי לשלול את זכותו לקבלת פיצוי, הגם שידוע כי אחד מהנוהגים גרם לתאונה, אך לא נמצאו ראיות מבוררות מי מביניהם אחראי לה.

סעיף 12 (א) (1) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 מקים את חבותה של קרנית לפצות נפגע אשר אין בידו לתבוע פיצויים מאת מבטח, מחמת שהנוהג האחראי לתאונה אינו ידוע. לאורך השנים, פירשו בתי המשפט סעיף זה באופן מחמיר הדורש מן התובע להוכיח במאזן הסתברויות, ששקד שקידה סבירה בניסיון לאתר את הנהג הפוגע.

גישת בית המשפט
בית המשפט פסק כי שיקולים של מדיניות משפטית מחייבים להטיל נטל מסוים ולו מינימאלי, על מי שנפגע בתאונת דרכים, בהתחשב בטיבו של האירוע, במידת פגיעותו ויתר נסיבות העניין ולדרוש ממנו, במקרים המתאימים, לנקוט בפעולות הבסיסיות, לאיתור זהותו של נהג הרכב הפוגע. לפיכך, מקום בו נפגע בתאונה שוהה במקום האירוע זמן ממושך ולאחריו, עוזב את המקום מטעמים עסקיים ועל אף כל האמור בוחר שלא לקבל את פרטי נהג הרכב ולמצער, שלא לקבל קבלה בגין התשלום עבור הנסיעה, אין לומר שהתנהגותו מלמדת על "שקידה סבירה" ועל אף התכליות הסוציאליות, העומדות ביסוד החוק, קבלת טענתו, בנסיבות אלו, יש בה כאמור לרוקן מכל תוכן את הוראת הסעיף ועלולה לפתוח פתח רחב לניצול לרעה.

גישה "מקלה" של בית המשפט
עם זאת בית המשפט ציין כי על פי תכליתו ומגמתו הכללית של החוק, יש להקל, עד כמה שניתן, עם הנפגע בבירור זהות הנהג הפוגע ואולם, אין לפטור אותו לחלוטין מחובתו לעשות כן, מקום שלכאורה לא היתה כל מניעה לקבל את פרטי נהג הרכב הפוגע וכל שנדרש ממנו, היא מידה סבירה של שקידה לאיתורו וביום 18.3.08, ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי בעניין ע"א (ת"א) 1344/07 קורן שרה נ' קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, שראה לשוב ולבחון את הדרישה שהשתרשה בפסיקה ל"שקידה סבירה" מצד הנפגע. כב' השופט ד"ר ורדי מציין בפסק הדין, כי הגיעה העת להעמיד דברים על דיוקם, לקבוע גבולות ברורים ואחידים להפעלת המבחן השולל את זכאות הנפגע לפיצוי ביחס לסעיף 12 (א) (1) לחוק, באופן אחר ממבחן השקידה הסבירה, המקל יותר עם הנפגע ומחמיר יותר עם המבקש לשלול את הפיצוי מהנפגע, שיביא לידי ביטוי את מטרת ותכלית החוק תוך העברת הנטל למבקש לשלול את הפיצוי מהנפגע, דהיינו לקרנית, לאחר שהנפגע יוכיח שהנהג שפגע בו אינו ידוע. המטרה הינה שאדם שנפגע בתאונה יאתר את הנהג הפוגע ושלא יתנהג באופן חסר תום לב או מזלזל לאי איתור הנהג הפוגע, שכן הוא יודע שבכל מקרה יפוצה ע"י קרנית ולכן לא ינקוט כל פעולה לאתר את הנהג הפוגע למרות שיכל לעשות כן. יחד עם זאת , אין הצדקה לדידי, להטיל על הנפגע להוכיח שלא נהג ברשלנות אלא בשקידה סבירה, שזהו לטעמי, נטל כבד מדי שאינו עולה בקנה אחד עם תכלית ומטרת החוק. בכל הנוגע לנטל ההוכחה מגיע כב' השופט ורדי לכלל מסקנה כי על הנפגע מוטל אך הנטל להוכיח שאינו יודע מי פגע בו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תאונת דרכים ?

 2. פגיעה בתאונת דרכים

 3. תביעת תאונת דרכים

 4. נפגעי תאונות דרכים

 5. תאונת דרכים פגע וברח

 6. תאונת דרכים מיניבוס

 7. תאונת דרכים עולה חדש

 8. תאונת דרכים - גרירה

 9. תאונת דרכים לפני גיוס

 10. תאונת דרכים אחרי חניה

 11. תביעה בגין תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים עוזר חשמלאי

 13. תאונת דרכים פגיעה במוח

 14. תאונת דרכים תאונת עבודה

 15. תאונת דרכים - כריתת טחול

 16. תאונת דרכים ג'יפ

 17. תאונת דרכים קרע במיניסקוס

 18. סוגי תאונות דרכים

 19. תאונת דרכים פיזיותרפיסטית

 20. תאונת דרכים עם עגלה

 21. תאונת עבודה רתך - תאונת דרכים

 22. פגיעה מכסה מנוע - תאונת דרכים

 23. תביעת מיטיבים – תאונת דרכים

 24. הסעה בשכר תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עובד תעשייה אווירית

 26. טריקת דלת תאונת דרכים

 27. תיק אפס - תאונת דרכים

 28. דיכאון עקב תאונת דרכים

 29. מכות יבשות תאונת דרכים

 30. תאונת דרכים של תושב זר

 31. מכות יבשות בתאונת דרכים

 32. תאונת דרכים של טרמפיסט

 33. תאונת דרכים פגיעה בכתף

 34. תאונת דרכים קשישה בת 82

 35. תאונת דרכים פגיעה באצבע

 36. תאונת דרכים של בעל ואישה

 37. תאונה בדרך לעבודה של הבעל

 38. תאונה בדרך מהעבודה לרופא

 39. תאונת דרכים של בחור ישיבה

 40. שאלת עצם קרות תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים אדם בן שבעים

 42. תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

 43. סיוטים העקבות תאונת דרכים

 44. תאונה עם מנוף תאונת דרכים

 45. גורם זר מתערב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים קטלנית ברוורס

 47. תאונת דרכים קשה נער בן 16

 48. תאונת דרכים צומת רמת אפעל

 49. פיצוץ מיכל דלק תאונת דרכים

 50. התחשמלות מהווה תאונת דרכים

 51. חבלה גולגולתית בתאונת דרכים

 52. תאונת דרכים במהלך חיפוש חניה

 53. תאונת עבודה משאבת בטון – תאונת דרכים

 54. לידה מוקדמת עקב תאונת דרכים

 55. צניחת עפעף עקב תאונת דרכים

 56. תאונת דרכים אישה פנסיונרית

 57. ניסיון התאבדות בתאונת דרכים

 58. גרסאות סותרות לתאונת דרכים

 59. כוויות בעור עקב תאונת דרכים

 60. פגיעת ראש חמורה בתאונת דרכים

 61. דלדול שרירים עקב תאונת דרכים

 62. פגיעה של אב ובנו בתאונת דרכים

 63. תאונה בעצירה לפני הכניסה לצומת

 64. תאונת דרכים נהג שרשיונו נפסל

 65. ערעור על פסק דין תאונת דרכים

 66. אשפוז בהרצפלד לאחר תאונת דרכים

 67. שינוי התנהגות לאחר תאונת דרכים

 68. תאונת דרכים מתנדב במשמר האזרחי

 69. נקע חוזר בכתף עקב תאונת דרכים

 70. חובת הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 71. תאונת דרכים קטלנית התנגשות בעץ

 72. דימום תת דוראלי עקב תאונת דרכים

 73. ענישה מחמירה למניעת תאונת דרכים

 74. טריקת דלת על אצבע - תאונת דרכים

 75. סטיה מהדרך לעבודה - תאונת דרכים

 76. קרעים בגידי הכתף עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים עקב חניה אסורה בכיכר

 78. אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים

 79. תאונת דרכים 12 טיפולי פיזיותרפיה

 80. תאונה בדרך מהעבודה לבית של ההורים

 81. קשר בין אפילפסיה לבין תאונת דרכים

 82. הפניה לפיזיותרפיה לאחר תאונת דרכים

 83. תאונת דרכים - תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות

 84. הודעה כוזבת על תאונת דרכים במשטרה

 85. טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת דרכים

 86. כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים

 87. מימון טיפול רפואי לנפגע תאונת דרכים

 88. שרירים מתוחים בעורף לאחר תאונת דרכים

 89. פניה לחדר מיון שבוע לאחר תאונת דרכים

 90. פגיעה קשה בתאונת דרכים של אישה מבוגרת

 91. ? הגדרת תאונת דרכים – מה ההגדרה של תאונת דרכים

 92. תאונת דרכים נגרר / פסקי דין גורר נגרר

 93. תאונה בדרך לעבודה - סטיה מהדרך המקובלת

 94. תשלום על מצבה - כיסוי הוצאות מצבה - תאונת דרכים

 95. האם פגיעה בזמן תדלוק מהווה תאונת דרכים

 96. כמה מקבלים על שברים בצלעות בתאונת דרכים

 97. תאונת דרכים בעת בעצירה לפני הכניסה לצומת

 98. תלונות פסיכוסומאטיות בעקבות תאונת דרכים

 99. תאונת דרכים – הפרעה בתנועות לסת הפרעה בתחושה בלסת

 100. שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים

 101. האם פריקת מטען מלט מיכלית מהווה תאונת דרכים

 102. עובד שלא מסוגל לחזור לעבודה לאחר תאונת דרכים

 103. שבר בעצם האף ושפשופים במותניים עקב תאונת דרכים

 104. תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה

 105. תאונת הדרכים נגרמה כתוצאה מפתיחתו הפתאומית של מכסה מנוע

 106. תאונת דרכים: אי התאחות עצם הזרוע עם התהוות מפרק נד מדומה

 107. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה הכניסה ללוד, בסמוך לכיכר

 108. מחלוקת על תיאור השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות בתאונת דרכים

 109. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה בכיוון יציאה משער נמל תל אביב

 110. בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל והתלונן על חבלת ראש

 111. תאונת דרכים: הפרעת דחק בתר חבלתית בדרגת חומרה בינונית תסמינים דיכאוניים משניים

 112. תאונת דרכים: מטטרסלגיה עם חוסר חיבור של שברים במטטרסים 2-4 והשטחה של הקשת הרחבית

 113. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון