חישוב גיל פרישה של הרוג בתאונות דרכים


חישוב גיל פרישה של הרוג בתאונות דרכים
מטרתו של חוק גיל פרישה הוא לבסס ולחזק את עקרון השוויון בעבודה ולהתאים את המערכות הסוציאליות לנהוג בשוק העבודה. ככלל יש לקבוע את גיל הפרישה בהתאם להוראות חוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004, אולם, בית המשפט פסק כי כפי שהיה נהוג טרם חקיקת חוק גיל הפרישה, כאשר מוכח כי ההרוג בתאונת הדרכים היה עתיד לפרוש מוקדם יותר או מאוחר יותר מגיל הפרישה הקבוע בחוק, אזי יש לקבוע את גיל הפרישה בהתאם. בתי המשפט נהגו לסטות מגיל הפרישה על פי חוק, בין היתר, במקרים בהם הנפגעים היו עצמאיים או עסקו במקצועות בהם לא נדרשת עבודה פיזית. חוק גיל פרישה נותן לעובדת זכות להאריך את מועד פרישתה מהעבודה, בכל גיל שבין גיל הפרישה שלה ובין גיל הפרישה שנקבע לעובד. אך לא בכדי הסיר המחוקק את קיפוחן של נשים עובדות. שכן רבים הם חסרונותיה של פרישה מוקדמת, אשר פוגעת, בין היתר, באפשרויות קידומה של העובדת בעבודה ובהשתכרותה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טופס תנאי פרישה

 2. מס על מענק פרישה

 3. מיסוי מענקי פרישה

 4. זכאות לדרגת פרישה

 5. פרישה מוקדמת משטרה

 6. התפטרות בגיל פרישה

 7. הסכם פרישה משותפות

 8. הלנת שכר מענק פרישה

 9. ניכויים מגמלת פרישה

 10. חתימה על הסכם פרישה

 11. פרישה לפנסיה רפואית

 12. תוספת שכר לפני פרישה

 13. ניכוי מס ממענק פרישה

 14. גיל פרישה שונה לאישה

 15. פרישה מוקדמת מהעירייה

 16. הפרת הסכם פרישה מוקדמת

 17. הגדלת קצבת פרישה למורה

 18. אי הסכמה לפרישה מוקדמת

 19. בקשה לעכב פרישה מהצבא

 20. פרישת שופט מכס השיפוט

 21. התנגדות לפרישה מוקדמת

 22. תביעה לתשלום מענק פרישה

 23. הגדלת שיעור קצבת פרישה

 24. תשלום על פרישה מהתמחרות

 25. פרישה מוקדמת מטעמי בריאות

 26. המשך עבודה לאחר גיל פרישה

 27. פרשנות הסכם פרישה עם עובד

 28. מענק פרישה לעובדי הטכניון

 29. תביעה לתנאי פרישה מיוחדים

 30. שינוי בדיעבד של תנאי פרישה

 31. גילום מס הכנסה מענק פרישה

 32. צו מניעה נגד פרישה מוקדמת

 33. מענק מכוח הסדר פרישה מוקדמת

 34. צו מניעה כנגד פרישה מוקדמת

 35. פרישה מעבודה במועצה המקומית

 36. גמלת ניידות לאחר גיל פרישה

 37. קצבת פרישה גמלאי רשות הנמלים

 38. חישוב גיל פרישה של הרוג בתאונות דרכים

 39. ביטול החלטה על פרישה מהמשטרה

 40. חישוב קצבת פרישה מנהל בית ספר

 41. פרישה מוקדמת עקב מצב בריאותי

 42. תנאים נלווים פרישה - מנכ''לים

 43. שינוי תנאי פרישה על ידי המעביד

 44. חוזה המשך העסקה לאחר גיל פרישה

 45. העלאת אחוזי קצבת פרישה מהמשטרה

 46. חתימה על כתב ויתור פרישה מוקדמת

 47. חישוב המשכורת הקובעת לקצבת פרישה

 48. זכאות לפיצויי פיטורים בגיל פרישה

 49. פיצוי על אפליית נשים בתנאי פרישה

 50. גיל פרישה – חישוב פיצויים בגין נזקי גוף

 51. נציבות שירות המדינה פרישה מוקדמת

 52. הגבלות על עובדי ציבור לאחר פרישתם

 53. הגדלת קצבת פרישה בגלל מצב בריאותי

 54. עתירה נגד הוצאה לפרישה ממשטרת ישראל

 55. ביטוח אובדן כושר עבודה לאחר פרישה

 56. גובה הפנסיה עקב פרישת מורה לגמלאות

 57. זכאות גרושה למענקי פרישה שקיבל הבעל

 58. חיוב שותף בחובות השותפות לאחר פרישה

 59. פרישה מוקדמת לעובד הזכאי לפנסיית נכות

 60. חזרה לעבודה לאחר פרישה מוקדמת של מורה

 61. פרישה לפני כניסה לתוקף של התקנון האחיד

 62. תשלום פיצויי פיטורים באיחור בגיל פרישה

 63. חישוב מענק פרישה על פי המשכורת האחרונה

 64. רישום זכויות פרישה מצה''ל על שם בן הזוג

 65. התפטרות עובד שהתקבל לעבודה לאחר גיל פרישה

 66. הפחתת קצבת פרישה בשל משכורת מקופה ציבורית

 67. תביעה לתשלום יתרת שכר עבודה עקב הסכם פרישה

 68. החלטת ועדה רפואית של עובדי המדינה על פרישה

 69. הוועדה הרפואית קבעה כי אין סיבה מוצדקת לפרישה

 70. הוצאת עובד עירייה לפרישה מוקדמת ללא הסכמתו

 71. הארכת שירות ברשות השידור מעבר לגיל פרישה חובה

 72. בקשה לעבוד באוניברסיטה אחרי פרישה כחבר סגל בכיר

 73. זכות הציבור לדעת את תנאי הפרישה של עובדי מדינה

 74. זכויות האישה לתוספת פנסיה בגין פרישה מוקדמת של הבעל

 75. נטען כי ההחלטה על הפסקת עבודתו בגיל 69 נגועה בשיקולים פסולים

 76. גמר חשבון בפרישה: אי הכללת תוספת שכר של 25% מהשכר הפנסיוני

 77. תביעה לפיצויים בעקבות פרישה ממשא ומתן למכירת זכויות במקרקעין שלא בתום לב

 78. האם יום הפגיעה בעבודה או יום הפרישה הוא "היום הקובע" לעניין חישוב קצבת הנכות ?

 79. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון