הפסד עזרת אב / בעל בעבודות הבית - מוות תאונת דרכים


בית המשפט דן בשאלה האם כהזכות העומדת לבעל, עם אובדן שירותי אשתו, עשויה לעמוד גם לאישה עם אובדן שירותי בעלה? התלויים בשירותיו של בן משפחה שנספה בתאונת דרכים (בן זוג, ילד או הורה) עשויים להראות שאובדן השירותים גרם להם הפסד ממון, גם אם לא שכרו בתשלום ממון אדם אחר, (עוזרת או מטפלת) למתן השירותים במקום המנוח, ובלבד שיוכיחו שהשירותים אשר אבדו להם ניתנים להערכה במונחים כספיים. בית המשפט פסק כי האבחנה בין תפקידי בני הזוג שנהוג לכנותם "מסורתיים", הפכה זה כבר לנחלת העבר. וממילא אין בה כדי לקיים בעינה אבחנה, שבעבר הייתה מקובלת, בין המהות וההיקף של זכאותה לפיצויים של בת הזוג, לעומת המהות וההיקף של זכאותו לפיצויים של בן זוגה בנסיבות דומות הפסד התמיכה הכספית , שבגינו קמה לתלויים עילה לפיצויים, ראוי וניתן להתפרש ככולל לא רק הפסד ממון ישיר, אלא גם הפסד הניתן להערכה שיפוטית ולפיצוי, במונחים כספיים. בהקשר זה של אובדן שירותי בעל, נדונה תביעת פיצויים לאדם שנהרג בתאונת דרכים שהיה מכונאי רכב מוסמך במקצועו ונפסקו פיצויים כי נטען כי יכול היה לבצע גם תיקוני רכב במכונית פרטית של בת זוגתו וכן תיקונים לא מסובכים במכשירים שונים בבית ושירותים אלה, לא יעמדו לרשות בת הזוג, יצריכו היזקקות לבעלי מקצוע בכל תחום ותחום, דבר שיעלה בכסף.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מוות בתאונת עבודה

 2. מוות נערה בתאונת דרכים

 3. מוות צעירה תאונת דרכים

 4. חקירת סיבת המוות

 5. מוות מעקיצת דבורה

 6. גרימת מוות בכוונה

 7. התחשמלות למוות בעבודה

 8. חקירת נסיבות מוות - חוק

 9. מוות כתוצאה מהזרקת ווליום

 10. פתיחת תיק חקירת סיבת מוות

 11. מוות אדם צעיר בתאונת דרכים

 12. פיצויים בעקבות מוות לאחר תאונת דרכים

 13. מוות מנפילת שער חשמלי על עובד

 14. הרעלת גז – תביעת פיצויים בגין מוות

 15. תביעה נגד חברת ביטוח - מוות תאונת דרכים

 16. עתירה לבג''ץ לחקור נסיבות מוות

 17. עבודה בשחור (מס הכנסה) - מוות תאונת דרכים

 18. מוות בזמן העבודה מסיבה לא ידועה

 19. מוות בתאונת דרכים בתחרות מכוניות

 20. מוות בתאונת עבודה של עובד לא חוקי

 21. התנגדות המשפחה לבדיקת סיבת המוות

 22. בקשה של המשטרה לחקור את סיבת המוות

 23. קשר בין עבודה בחום לבין מוות מבתקף לב

 24. ערעור על גובה הפיצוי - מוות בתאונת דרכים

 25. ? מוות תאונת דרכים תביעת מיטיב - מהי תביעת מיטיבים

 26. הפסד עזרת אב / בעל בעבודות הבית - מוות תאונת דרכים

 27. מוות מהתפוצצות מוקש - תביעה נגד מדינת ישראל

 28. מוות בתאונת דרכים קיבוץ - פיצויים משפחה גרה בקיבוץ

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון