מחלה קשה פטירה של בן הזוג של הרוג בתאונת דרכים

האם מחלה קשה או פטירה של בן הזוג של הרוג בתאונת דרכים מהווה השפעה על חישוב פיצויים למשפחה ?
הן בתביעת תלויים והן בתביעת יורשים יש לפעול עפ"י העקרונות כדלקמן: מקום בו לא חל שינוי בשיעור שכרו של בן הזוג שנותר בחיים וכן במקרים בהם חל השינוי – אין להביאו בחשבון שעה שמטרתו להאדיר הנזק (לדוגמא הפסקת/צמצום עבודה וכו'); מקום בו בן הזוג שנותר בחיים חלה חלילה במחלה קשה ונאלץ לחדול להשתכר, או אף הלך חלילה לעולמו לאחר קרות האירוע הנזיקי וקודם לפסיקת הפיצוי בגין היותו תלוי/יורש - יש להביא בחשבון שינוי זה (שאירע בלא כל קשר לאירוע הנזיקי).

בסיטואציה השנייה יחושב הפיצוי באופן כדלקמן: מקום בו עסקינן בתביעת תלויים - יחושב הפיצוי לבן הזוג שנותר בחיים עד למועד פטירתו הצפוי והמוקדם (שלו עצמו) מכל סיבה שהיא. במילים אחרות, הפיצוי לבן הזוג שנותר בחיים יקטן שכן יש לחשב פיצוי זה עד למועד מותו הצפוי או בפועל של בן הזוג שנותר בחיים - המועד המוקדם יותר. מקום בו בן הזוג שנותר בחיים חלה במחלה המונעת ממנו את האפשרות להשתכר – בכל מקרה יגדל הפיצוי שישולם לו כתלוי שכן מאותו מועד אין להביא בחשבון את הכנסותיו.

מקום בו עסקינן בתביעת בן הזוג שנותר בחיים כיורש בעילה בגין השנים האבודות - יגדל / יקטן הפיצוי שישולם לבן הזוג שנותר בחיים (כיורש) שכן ממועד הפטירה העתידי של בן הזוג שנותר בחיים אין להביא בחשבון את הכנסותיו שלו מאחר וחדל לקבלן, אך יש להמשיך ולחשב את ידת הרווחה מהכנסתו של המנוח בלבד.

מקום בו חלה היורש ("בן הזוג שנותר בחיים") במחלה שאינה סופנית, אך המונעת ממנו את היכולת להשתכר - הפיצוי שייפסק לו כיורש בגין השנים האבודות עשוי לגדול, כל זאת משום שבן הזוג שנותר בחיים חדל לנגוס בהכנסות המנוח. (הפיצוי יגדל במיוחד מקום בו בן הזוג שנותר בחיים לא השתכר למחייתו עובר לאירוע הנזיקי, או השתכר השתכרות בשיעור נמוך מהמנוח.

מכאן עולה כי בעוד שבתביעת תלויים שינוי ביכולת השתכרותו של בן הזוג התלוי (בן הזוג שנותר בחיים) יביא להגדלת הפיצוי, הרי שבתביעת שנים אבודות מהות השינוי (הגדלה / הקטנה) תלויה ביחס שבין הכנסת המנוח להכנסת בן הזוג שנותר בחיים.

הטעם לשוני נעוץ בכך שהפיצוי בגין השנים האבודות אינו פיצוי בגין מה שהיה מגיע לשארים עצמם (דהיינו לבני משפחת המנוח), אלא בגין אובדן החסכון של המנוח עצמו = מה שהמנוח היה מותיר ביום מותו העתידי אלמלא התאונה.

במקרה של מחלת בן הזוג שנותר בחיים או פטירתו – אירוע זה היה משפיע על מצבו הכספי של המנוח לו היה נותר בחיים ועל כן יש להביאו בחשבון. ושוב חשוב להזכיר, הפיצוי נפסק "למנוח", אולם בפועל הוא נפסק ליורשיו/עזבונו בגין "מה שהמנוח היה חוסך". ושוב חשוב להזכיר, הפיצוי נפסק "למנוח", אולם בפועל הוא נפסק ליורשיו/עזבונו בגין "מה שהמנוח היה חוסך".
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קצבה לאלמן

 2. מזונות אלמנה

 3. קצבת שאירים לאלמן

 4. אלמנה שמתחתנת מחדש

 5. זכויות אלמנה מתאונה

 6. תאונת דרכים - תביעה של אלמנה

 7. מענק נישואין לאלמנה

 8. זכויות אלמנת עובד זר

 9. זכויות אלמנת עובד אגד

 10. אלמנת פנסיונר קרן מקפת

 11. קצבה לאלמנת עובד עירייה

 12. תאונת דרכים אלמנה מבוגרת

 13. התנגדות האלמנה לקיום צוואה

 14. זכויות אלמנה נכה ביטוח לאומי

 15. קצבת תלויים לאלמנת נפגע עבודה

 16. אלמנה שנישאה בשנית ביטוח לאומי

 17. זכויות פנסיה לאלמנים שגרו בנפרד

 18. קצבת תלויים לאלמנה ידועה בציבור

 19. ניכוי קצבת אלמנה מקצבת הבעל שנפטר

 20. דחיית גמלת תלויים לאלמנה בביטוח לאומי

 21. מחלה קשה פטירה של בן הזוג של הרוג בתאונת דרכים

 22. קצבת תלויים לאלמנה שהפכה לידועה בציבור

 23. שינוי של אלמן/ה במקום עבודה-השכלה-הכשרה מקצועית

 24. צמצום היקף משרה של אלמן/ה עקב הצורך לטפל בילדים

 25. הכרה כאלמן בביטוח לאומי של ידוע בציבור

 26. זכויות ידועה בציבור לפנסיה בתור אלמנה

 27. פיצויים לאלמנה של הרוג בתאונת דרכים שהפסיקה לעבוד

 28. קצבת שאירים לאלמנה שהתחתנה מחדש והתגרשה

 29. זכאות אלמנה לקצבת תלויים בגין פטירת הבעל

 30. הגדרת "אלמנת פנסיונר" בתקנון האחיד של מבטחים

 31. נישואים של אלמן/ה לאחר תאונת דרכים – השפעה על פיצויים

 32. זכויות אלמנה מכוח חוזה מכר שחתם בעלה עם המינהל

 33. קצבת שאירים לאלמנה מתחת לגיל 40 שאין עמה ילדים

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון