שינוי של אלמן/ה במקום עבודה-השכלה-הכשרה מקצועית

שינוי של אלמן/ה במקום עבודה/השכלה/הכשרה מקצועית - ההשפעה על הפיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים
במקרים של מוות אדם נשוי בתאונת דרכים חישוב הפיצויים המגיעים לאלמנה אינו פשוט, נשאלת השאלה כיצד שינוי של האלמן/ה של הרוג בתאונת דרכים, במקום עבודה, השכלה, הכשרה מקצועית יכול להשפיע על גובה הפיצויים בגין מותו של בן הזוג בתאונת דרכים.

בית המשפט ציין בפסיקתו כי מקום בו האלמן/ה היה סטודנט בעת מותו בתאונה של בן זוגו ובין לבין הוסמך כעו"ד/רו"ח/מתכנת מחשבים- ברי כי יש להביא בחשבון את הכנסתו שלאחר האירוע ולא את זו שקדמה לו. מכאן עולה כי בתביעת תלויים מתקיים חריג לכלל שאין מביאים בחשבון את השינויים שחלו במצבו/הכנסותיו של מי שאינו בגדר "הניזוק". מכאן, כי מקום בו מוכח כי לאחר התאונה חל שינוי בהכנסותיו של התלוי - יש להביא בחשבון שינוי זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קצבה לאלמן

 2. מזונות אלמנה

 3. קצבת שאירים לאלמן

 4. אלמנה שמתחתנת מחדש

 5. זכויות אלמנה מתאונה

 6. תאונת דרכים - תביעה של אלמנה

 7. מענק נישואין לאלמנה

 8. זכויות אלמנת עובד זר

 9. זכויות אלמנת עובד אגד

 10. אלמנת פנסיונר קרן מקפת

 11. קצבה לאלמנת עובד עירייה

 12. תאונת דרכים אלמנה מבוגרת

 13. התנגדות האלמנה לקיום צוואה

 14. זכויות אלמנה נכה ביטוח לאומי

 15. קצבת תלויים לאלמנת נפגע עבודה

 16. אלמנה שנישאה בשנית ביטוח לאומי

 17. זכויות פנסיה לאלמנים שגרו בנפרד

 18. קצבת תלויים לאלמנה ידועה בציבור

 19. ניכוי קצבת אלמנה מקצבת הבעל שנפטר

 20. דחיית גמלת תלויים לאלמנה בביטוח לאומי

 21. מחלה קשה פטירה של בן הזוג של הרוג בתאונת דרכים

 22. קצבת תלויים לאלמנה שהפכה לידועה בציבור

 23. שינוי של אלמן/ה במקום עבודה-השכלה-הכשרה מקצועית

 24. צמצום היקף משרה של אלמן/ה עקב הצורך לטפל בילדים

 25. הכרה כאלמן בביטוח לאומי של ידוע בציבור

 26. זכויות ידועה בציבור לפנסיה בתור אלמנה

 27. פיצויים לאלמנה של הרוג בתאונת דרכים שהפסיקה לעבוד

 28. קצבת שאירים לאלמנה שהתחתנה מחדש והתגרשה

 29. זכאות אלמנה לקצבת תלויים בגין פטירת הבעל

 30. הגדרת "אלמנת פנסיונר" בתקנון האחיד של מבטחים

 31. נישואים של אלמן/ה לאחר תאונת דרכים – השפעה על פיצויים

 32. זכויות אלמנה מכוח חוזה מכר שחתם בעלה עם המינהל

 33. קצבת שאירים לאלמנה מתחת לגיל 40 שאין עמה ילדים

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון