עבודה בשחור (מס הכנסה) - מוות תאונת דרכים

במקרים של חישוב פיצויים בעקבות מוות בתאונת דרכים, אחת השאלות המשפיעות ביותר על גובה הפיצויים למשפחת מנוח היא גובה ההשתכרות לפני תאונת הדרכים.

במקרים מסוימים עולה טענה של המשפחה כי משכורתו של המנוח הייתה גבוה יותר מהמשכורת ה"מדווחת" לשלטונות המס – טענה כי המנוח עבד ב"שחור" ולכן בפועל משכורתו לפני מותו בתאונה הייתה גבוהה יותר ולכן הפיצויים למשפחה צריכים להיות גבוהים יותר בהתאם.

גישת בית המשפט היא כי אם אדם שנהרג בתאונת דרכים היה מנהל עסק לפני מותו בלא לדווח לשלטונות מס הכנסה על פתיחתו או במקרים בהם ההכנסות מהעסק לא היו בשיעור שלא פטור ממס הכנסה - יש מקום לשקול את הטענה כי עבד ב"שחור", אולם במקרים בהם ההכנסות המדווחות היו נמוכות מאוד ואף פטורות ממס כגון במקרה של "עוסק פטור" לא סבירה טענה כי המנוח העלים הכנסות וכי השתכר שכר גבוה יותר, שכן יכול היה להשתכר עשרת מונים בלא חיוב במס הכנסה.

כלומר המנוח יכול היה לדווח על הכנסות גבוהות יותר בלא לשלם כל מס ובלא ליטול על עצמו כל סיכון כספי, לרבות פלילי, היה ויימצא כי הינו מעלים מס. לא זו אף זו, כפי שפורט לעיל במקרים כאלו המנוח אף אמור, בהיקף הכנסות זה, להיות "עוסק פטור" ולא לגבות מע"מ מלקוחותיו, בדרך זו יכול היה המנוח לזכות ביתרון תחרותי ביחס למתחרהו הנדרש לגבות מע"מ ובכך היה מקטין העלות לצרכן הסופי בלא לפגוע ברווחיו – ולכן לא הגיוני שהעלים מס לפי גישת בית המשפט.

על מנת להרים את הנטל להוכחת הטענה כי אדם שמת בתאונת דרכים עבד "בשחור" - יש צורך בהצגת ספרי הנהלת החשבונות וניסיון של ממש לאתרם או לשחזרם היו מאפשרים בדיקה האם התשלומים ששולמו ע"י אותם לקוחות (אשר יש צורך לזמן אותם לחקירה על הגשת תצהיריהם ואישוריהם כראייה) נכללו בספרי הנהלת החשבונות של המנוח, או לא – שאז ניתן להוסיפם להכנסות המנוח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מוות בתאונת עבודה

 2. מוות נערה בתאונת דרכים

 3. מוות צעירה תאונת דרכים

 4. חקירת סיבת המוות

 5. מוות מעקיצת דבורה

 6. גרימת מוות בכוונה

 7. התחשמלות למוות בעבודה

 8. חקירת נסיבות מוות - חוק

 9. מוות כתוצאה מהזרקת ווליום

 10. פתיחת תיק חקירת סיבת מוות

 11. מוות אדם צעיר בתאונת דרכים

 12. פיצויים בעקבות מוות לאחר תאונת דרכים

 13. מוות מנפילת שער חשמלי על עובד

 14. הרעלת גז – תביעת פיצויים בגין מוות

 15. תביעה נגד חברת ביטוח - מוות תאונת דרכים

 16. עתירה לבג''ץ לחקור נסיבות מוות

 17. עבודה בשחור (מס הכנסה) - מוות תאונת דרכים

 18. מוות בזמן העבודה מסיבה לא ידועה

 19. מוות בתאונת דרכים בתחרות מכוניות

 20. מוות בתאונת עבודה של עובד לא חוקי

 21. התנגדות המשפחה לבדיקת סיבת המוות

 22. בקשה של המשטרה לחקור את סיבת המוות

 23. קשר בין עבודה בחום לבין מוות מבתקף לב

 24. ערעור על גובה הפיצוי - מוות בתאונת דרכים

 25. ? מוות תאונת דרכים תביעת מיטיב - מהי תביעת מיטיבים

 26. הפסד עזרת אב / בעל בעבודות הבית - מוות תאונת דרכים

 27. מוות מהתפוצצות מוקש - תביעה נגד מדינת ישראל

 28. מוות בתאונת דרכים קיבוץ - פיצויים משפחה גרה בקיבוץ

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון