פיצויים לאלמנה של הרוג בתאונת דרכים שהפסיקה לעבוד


הפסיקה בארץ של בתי המשפט הכירה הפיצויים לאלמנה של הרוג בתאונת דרכים עבור הפסדי השכר של המנוח אולם לא הכירה בתביעה של תלויים או עיזבון בטענה כי על חברת הביטוח לפצות את האלמנה בגין הפסדי השתכרות שנגרמו לה כתוצאה מפטירת בן הזוג, שכן האלמנה אינה נכנסת בגדר של המונח "נפגע" ובגדר תביעה התלויים או העיזבון לא ניתן לפסוק להם עצמם פיצוי בגין הנזקים שנגרמו להם עצמם. בית המשפט פסק במקרה בו אלמנה תבעה הפסדי השכרות לאחר מות בעלה בתאונת דרכים כי יכולת השתכרותה של בת הזוג של הרוג בתאונת דרכים, והעובדה כי עבדה והשתכרה לפני התאונה נשוא התביעה, נלקחת בחשבון אך במסגרת חישוב אובדן התמיכה לתלויים. באותו פסק דין נקבע כי היות שהמנוח ובת זוגו ניהלו קופה משותפת, חישוב אובדן התמיכה ייעשה בהתחשב בהשתכרותה של בת הזוג לפני תאונת הדרכים. כמו כן, נפסק כי במקרה כזה יש לערוך את החישוב בהנחה כי גם אחרי התאונה עבדה בת הזוג והשתכרה שכר דומה, שכן בחירתה שלא לחזור לעבוד ולהשתכר אחרי התאונה הינה בניגוד לחובתה להקטנת הנזק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קצבה לאלמן

 2. מזונות אלמנה

 3. קצבת שאירים לאלמן

 4. אלמנה שמתחתנת מחדש

 5. זכויות אלמנה מתאונה

 6. תאונת דרכים - תביעה של אלמנה

 7. מענק נישואין לאלמנה

 8. זכויות אלמנת עובד זר

 9. זכויות אלמנת עובד אגד

 10. אלמנת פנסיונר קרן מקפת

 11. קצבה לאלמנת עובד עירייה

 12. תאונת דרכים אלמנה מבוגרת

 13. התנגדות האלמנה לקיום צוואה

 14. זכויות אלמנה נכה ביטוח לאומי

 15. קצבת תלויים לאלמנת נפגע עבודה

 16. אלמנה שנישאה בשנית ביטוח לאומי

 17. זכויות פנסיה לאלמנים שגרו בנפרד

 18. קצבת תלויים לאלמנה ידועה בציבור

 19. ניכוי קצבת אלמנה מקצבת הבעל שנפטר

 20. דחיית גמלת תלויים לאלמנה בביטוח לאומי

 21. מחלה קשה פטירה של בן הזוג של הרוג בתאונת דרכים

 22. קצבת תלויים לאלמנה שהפכה לידועה בציבור

 23. שינוי של אלמן/ה במקום עבודה-השכלה-הכשרה מקצועית

 24. צמצום היקף משרה של אלמן/ה עקב הצורך לטפל בילדים

 25. הכרה כאלמן בביטוח לאומי של ידוע בציבור

 26. זכויות ידועה בציבור לפנסיה בתור אלמנה

 27. פיצויים לאלמנה של הרוג בתאונת דרכים שהפסיקה לעבוד

 28. קצבת שאירים לאלמנה שהתחתנה מחדש והתגרשה

 29. זכאות אלמנה לקצבת תלויים בגין פטירת הבעל

 30. הגדרת "אלמנת פנסיונר" בתקנון האחיד של מבטחים

 31. נישואים של אלמן/ה לאחר תאונת דרכים – השפעה על פיצויים

 32. זכויות אלמנה מכוח חוזה מכר שחתם בעלה עם המינהל

 33. קצבת שאירים לאלמנה מתחת לגיל 40 שאין עמה ילדים

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון