שימוש ברכב מנועי - הגדרת תאונת דרכיםשימוש ברכב מנועי לצורכי תחבורה
אין די בשימוש ברכב מנועי כדי להקים תחולה לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ויש צורך כי השימוש יהא "למטרות תחבורה", אולם לפי הגדרת חוק בפיצויים לנפגעי תאונות דרכים , יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו. בתנאים מסוימים ייחשב גם מאורע שנגרם בעקבות ניצול הכוח המכאני של רכב כ"תאונת דרכים", אולם מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון, וכן את מי שנגרם לו נזק גוף בתאונת דרכים שהוסבה בפעולת טרור אינו נכנסות לגדר של "תאונת דרכים" כמו גם טעינה ופריקה של מטען כאשר הרכב עומד אינן באות בגדר "שימוש ברכב מנועי". המחוקק יצא מנקודת הנחה שבפעולות אלה, כשהרכב סטטי, אין סיכון תחבורתי מובהק. הסיכון הקיים הוא סיכון האופייני לכלל פעולות טעינה או פריקה של מטענים. נזק שנגרם בשל התממשות סיכון שכזה אינו אמור להיות בר פיצוי לפי החוק – אולם חשוב לזכור כי הירידה מן הרכב לצורך טעינה או פריקה היא בעלת אופי תחבורתי, ונותרת ככזו על אף שפעולות הטעינה והפריקה עצמן הוחרגו מתחולת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שימוש ברכב - תאונות דרכים

 2. שימוש ברכב השלמת הכנסה

 3. הבטחת הכנסה שימוש ברכב

 4. שימוש ברכב הבטחת הכנסה

 5. אחריות מתיר השימוש ברכב

 6. שימוש ברכב ללא רשות הבעלים

 7. שימוש ברכב ללא רישום בעלות

 8. שימוש ברכב גמלת הבטחת הכנסה

 9. מעצר על שימוש ברכב ללא רשות

 10. שימוש ברכב מנועי - הגדרת תאונת דרכים

 11. פגיעה בעת שימוש בטנדר מיצובישי

 12. ביטול הודעת איסור על שימוש ברכב

 13. שימוש ברכב של הגרוש - הבטחת הכנסה

 14. צורך רפואי לשימוש ברכב – הבטחת הכנסה

 15. בקשה לביטול איסור מנהלי על שימוש ברכב

 16. שימוש ברכב לצורך הסעת נכה - הבטחת הכנסה

 17. שימוש ברכב חברה ללא רשות לביצוע עבודה פרטית

 18. תאונה תוך כדי שימוש ברכב המעביד הוכרה על ידי ביטוח לאומי

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון